AÇMER

 

ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ


 

 

GÜNCEL DUYURULAR

 

 

 

 

 

 

 

AÇMER MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Abbas Türnüklü


AÇMER MÜDÜR YARDIMCISI

Yrd. Doç. Dr. Cemile Çetin


AÇMER YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. N. Ömür Özmen
Prof. Dr. Ceyhan Aldemir
Prof. Dr. Abbas Türnüklü
Prof. Dr. Celal Nazım Irem
Dr. Tarkan Kaçmaz


 

 

AÇMER ÇALIŞMA GRUPLARI

Temas Teorisi

Prof. Dr. Recep Yaparel
Prof. Dr. Abbas Türnüklü
Prof. Dr. Celal Nazım Irem
Dr. Tarkan Kaçmaz
Hüseyin Çakal

 

Akran arabuluculuk

Prof. Dr. Abbas Türnüklü
Prof. Dr. Celal Nazım Irem
Yrd. Doç. Dr. Cemile Çetin
Dr. Tarkan Kaçmaz
Mustafa Tercan
Feridun Balcı

 

Aile Arabuluculuğu

Prof. Dr. Abbas Türnüklü

 

Uluslararası Anlaşmazlıklar

Prof. Dr. Celal Nazım Irem
 

 

Barış Eğitimi - Şiddetsizlik Eğitimi

Prof. Dr. Abbas Türnüklü
Dr. Tarkan Kaçmaz
Ali Serdar Sagkal
Tecelli Yıldırım


AÇMER MERKEZ DANIŞMANLARI

Prof. Dr. Mustafa Yaşar Tınar
Prof. Dr. Hüsnü Erkan
Prof. Dr. Fevzi Demir
Doç. Dr. Nazif Mandacı
Doç. Dr. Çağrı Bulut
Doç. Dr. Mustafa Tanyeri
Doç. Dr. Muhammet Özekis
Yrd. Doç. Dr. Cemile Çetin
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Eraltuğ
Yrd. Doç. Dr. Pınar Karacan
Yrd. Doç. Dr. Şevket Ovalı
Yrd. Doç. Dr. Zekavet Kabasakal
Yrd. Doç. Dr. Tarık Totan
Uzm. Eyüp Bekmezci
Yusuf Erkan
M. Mustafa Besimzade
Levent Akgerman
H. Rıza Elibol
Melih Uçar
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADROMUZ

 

 

PROF. DR. ABBAS TÜRNÜKLÜ

LİSANS  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, 1992
YÜKSEK LİSANS  Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikometri Anabilim Dalı, 1995
DOKTORA  University of Leicester, School of Education, İngiltere, 1999
ARAŞTIRMA ALANI  Anlaşmazlık çözümü, müzakere ve arabuluculuk, nitel araştırma yöntemleri, eğitim
 psikolojisisi
TELEFON  +90 232 4128637
E-MAİL  abbas.turnuklu@deu.edu.tr

 
CV 


 

 

 

 

 


Yukarı

YRD. DOÇ. DR. CEMİLE ÇETİN

LİSANS Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Personel Yönetimi, 1984
YÜKSEK LİSANS Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 1987
DOKTORA Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri A.D., 1994
ARAŞTIRMA ALANI  
TELEFON  +90 232 30102099
E-MAİL  cemile.gurcay@deu.edu.tr

 

 

 

 

 

 


 


Yukarı

 

DR. TARKAN KAÇMAZ

LİSANS  Dokuz Eylül Üniversitesi, 1989
YÜKSEK LİSANS  Dokuz Eylül Üniversitesi, 1992
 Bilkent Üniversitesi, 1993
DOKTORA  Indiana University, A.B.D, 2003
ARAŞTIRMA ALANI  Öğretmen Yetiştirme, Çatışma Çözümü, Müzakere ve Arabuluculuk
TELEFON  +90 232 4204882- 1808
E-MAİL  tarkan.kacmaz@deu.edu.tr

CV

 

 

 

 

 

 

 

Yukarı 

 

 

 

 

     © 2010