AÇMER

 

ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ


 

 

GÜNCEL DUYURULAR

 

 

 

 

 

 

 

YAYINLARIMIZ

 

Kitaplar ve Kitap Bölümleri
Dergi Makaleleri
Bildiriler
Tezler
Proje Raporları


KİTAPLAR ve KİTAP BÖLÜMLERİ

Türnüklü, A., Kaçmaz, T., İkiz, E. & Balcı, F. (2009). Liselerde öğrenci şiddetinin önlenmesi: Anlaşmazlık Çözümü, Müzakere ve Akran-Arabuluculuk Eğitim Programı. Ankara: Maya Akademi.  
Türnüklü, A., Kaçmaz, T., İkiz, E. & Balcı, F. (2009). Liselerde öğrenci şiddetinin önlenmesi: Anlaşmazlık Çözümü, Müzakere ve Akran-Arabuluculuk Eğitim Programı Öğrenci Etkinlik Kitabı. Ankara: Maya Akademi.  
Türnüklü, A. (2006). Onarıcı Disiplin: Okullarda Yaşanan Kişiler Arası Çatışmaları Yapıcı Ve Barışçıl Olarak Yönetmek Için Çağdaş Bir Yaklaşım. Ankara: Ekinoks Yayınları  
Empati Temelli Anlaşmazlık Çözümü ve Akran Arabuluculuk Uygulamaları,

Abbas Türnüklü ve Cemile Çetin.

Empatiyle Gelişmek, Empatiyi Geliştirmek: Çocuk ve Empati.  Editör: Yücel Kabapınar. Pegem Yayınları, 2015.

 

 

Yukarı

DERGİ MAKALELERİ

BAŞLIK DERGI

ÖNİZLEME


Anlaşmazlıkların çözümünde akran arabuluculuk Modelinin dönüştürücü etkileri: arabulucu öğrenciler Gözünden bir değerlendirme

Cemile Çetin, Abbas Türnüklü, Nuray Turan

Çetin, C, Türnüklü, A., & Turan, N. (2014). Anlaşmazlıkların çözümünde akran arabuluculuk Modelinin dönüştürücü etkileri: arabulucu öğrenciler
Gözünden bir değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 383-411

 

Akran Arabulucuların Gözünden İlköğretim Öğrencilerinin Arabuluculuk Sürecinde Yaşadıkları Güçlüklerin İncelenmesi.

Tarkan KAÇMAZ, Abbas TÜRNÜKLÜ, Fulya TÜRK

Kaçmaz, T., Türnüklü, A., & Türk, F. (2011). Akran Arabulucuların Gözünden İlköğretim Öğrencilerinin Arabuluculuk Sürecinde Yaşadıkları Güçlüklerin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(4), 555-579.

Bu makalenin tam metni için buraya tıklayın


Kuram ve Uygulamada eğitim Yönetimi
 

Akran Arabulucularin Perspektifinden Çatisan Ögrencilerin Arabuluculuk Sürecinde Yasadigi Zorluklar.

Tarkan KAÇMAZ, Abbas TÜRNÜKLÜ

Kacmaz, T., & Turnuklu, A. (2011). Akran Arabulucularin Perspektifinden Çatisan Ögrencilerin Arabuluculuk Sürecinde Yasadigi Zorluklar. Ilkögretim Online, 10(3), 798-811, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Bu makalenin tam metni için buraya tıklayın
 

İlkögretim Online

Peer Mediators' Perceptions of the Mediation Process.

Abbas TÜRNÜKLÜ

Turnuklu, A. (2011). Peer Mediators' Perceptions of the Mediation Process. Education and Science, 36(159), 179-191.


Bu makalenin tam metni için buraya tıklayın


Education and Science
Effects of Conflict Resolution and Peer Mediation Training in a Turkish High School

Abbas Turnuklu, Tarkan Kacmaz, Dilara Sunbul and Hatice Ergul

Turnuklu, A., Kacmaz, T., Sunbul, D., & Ergul, H. (2010). Effects of Conflict Resolution and Peer Mediation Training in a Turkish High School. Australian Journal of Guidance & Counselling, 20(1), 69-80. DOI: 10.1375/ajgc.20.1.69

Bu makalenin tam metni için buraya tıklayın
 


Australian Journal of Guidance & Counselling
The effects of conflict resolution and peer mediation training on primary school students' level of aggression

Abbas Turnuklu, Tarkan Kacmaz, Selma Gurler, Burcak Sevkin, Fulya Turk, Alper Kalender and Feza Zengin

Turnuklu, A., Kacmaz, T., Gurler, S., Sevkin, B., Turk, F., Kalender, A., & Zengin, F. (2010). The effects of conflict resolution and peer mediation training on primary school students’ level of aggression. Education 3–13, 38(1), 13–22. DOI: 10.1080/03004270902760668


Bu makalenin tam metni için buraya tıklayın
 


Education 3–13
The effects of conflict resolution and peer mediation training on
Turkish elementary school students’ conflict resolution strategies

Abbas Turnuklu, Tarkan Kacmaz, Selma Gurler, Fulya Turk, Alper Kalender, Feza Zengin and Burcak Sevkin

Turnuklu, A., Kacmaz, T., Gurler, S., Turk, F., Kalender, A., Zengin, F., & Sevkin, B. (2010). The effects of conflict resolution and peer mediation training on Turkish elementary school students’ conflict resolution strategies. Journal of Peace Education, 7(1), 33–45.

Bu makalenin tam metni için buraya tıklayın
 

Journal of Peace Education
The Effects of Conflict Resolution and Peer Mediation Education on Students’ Empathy Skills

Çatışma Çözümü ve Akran Arabuluculuk Eğitiminin Öğrencilerin Empati
Becerileri Üzerindeki Etkileri

Abbas TÜRNÜKLÜ, Tarkan KAÇMAZ, Selma GÜRLER,
Alper KALENDER, Feza ZENGIN, Burçak ŞEVKIN
 

Turnuklu, A., Kacmaz, T., Gurler, S., Kalender, A., Zengin, F., & Sevkin., B. (2009). The effects of conflict resolution and peer mediation education on students’ empathy skills. Education and Science, 34(153), 15-24.

Bu makalenin tam metni için buraya tıklayın


Education and Science
Liselerde Öğrenci Çatışmaları, Nedenleri, Çözüm Stratejileri ve Taktikleri

Abbas Türnüklü

Türnüklü, A., (2007). Liselerde öğrenci çatışmaları, nedenleri, çözüm stratejileri, ve taktikleri. Kuram ve Uygulamada eğitim Yönetimi, 13 (49), 129-166.

Bu makalenin tam metni için buraya tıklayın

 

 


Kuram ve Uygulamada eğitim Yönetimi
Öğretmenlerin, öğrenci çatışmalarını çözüm strateji ve taktiklerinin sosyal oluşturmacılık perspektifinden incelenmesi.

Abbas TÜRNÜKLÜ, Meltem İLLEEZ

Türnüklü, A., İlleez, M. (2006). Öğretmenlerin, Öğrenci Çatışmalarını Çözüm Strateji Ve Taktiklerinin Sosyal Oluşturmacılık Perspektifinden İncelenmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 22 (1).

Bu makalenin tam metni için buraya tıklayın

 

Eğitim Araştırmaları

Lise Yöneticilerinin Çatışma Çözüm Strateji ve Taktiklerinin Sosyal Oluşturmacılık Kuramı Perspektifinden İncelenmesi

Abbas TÜRNÜKLÜ

Türnüklü, A., (2005). Lise Yöneticilerinin Çatışma Çözüm Strateji ve Taktiklerinin Sosyal Oluşturmacılık Kuramı Perspektifinden. Kuram ve Uygulamada eğitim Yönetimi, 11 (42), 225-278.

Bu makalenin tam metni için buraya tıklayın


Kuram ve Uygulamada eğitim Yönetimi

Yukarı


BİLDİRİLER

Kacmaz, T., & Turnuklu, A. (2011). Difficulties Conflicting Students Face during
Mediation from Peer Mediators’ Perspective. 24rd Annual International Association
of Conflict Management Conference, Istanbul, Turkey, July 3-8, 2011.


Bu bildirinin tam metni için buraya tıklayın


 
Kacmaz, T., Turnuklu, A., & Turk, F. (2011). Çatışma Yaşayan Öğrencilerin
Arabuluculuk Sürecinde Yaşadıkları Güçlüklerin, Arabulucu Öğrencilerin Gözünden
İncelenmesi. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Selcuk 3-5
Ekim 2011

Bu bildirinin tam metni için buraya tıklayın
 

Türnüklü A, Kaçmaz T, Türk F, Kalender A, Sevkin B, Zengin F. (2009). Helping students resolve their conflicts through conflict resolution and peer mediation training.", World Conference on Educational Sciences, K.K.T.C., Şubat 2009, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2009,639-647.

Bu bildirinin tam metni için buraya tıklayın
 
Türnüklü A, Kaçmaz T, Sunbul D, Ergul H. (2009). Does peer-mediation really work? effects of conflict resolution and peer-mediation training on high school students? conflicts, World Conference on Educational Sciences, K.K.T.C., Şubat 2009, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2009,630-638.

Bu bildirinin tam metni için buraya tıklayın
 

Türnüklü A, Kaçmaz T, Türk F, Kalender A, Zengin F, Şevkin B, Gürler S. (2008). The Effects of Conflict Resolution and Peer Mediation Training on Primary School Students? Conflict Resolution Strategies, American Educational Research Association (AERA) Annual Meeting, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Mart 2008.

Bu bildirinin tam metni için buraya tıklayın
 

Türnüklü, A., Türk, F., Kalender, A., Zengin, F., Şevkin, B. (2007). Çatışma Çözümü Ve Akran Arabulucluk Programının Öğrencilerin Empati Becerilerine Etkisi. İzmir: IX.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi.

Bu bildirinin tam metni için buraya tıklayın
 

Yukarı

TEZLER

BARIŞ EĞİTİMİ PROGRAMININ İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK EĞİLİMLERİ, EMPATİ DÜZEYLERİ VE BARIŞA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ali Serdar SAĞKAL

Danışman
Prof. Dr. Abbas TURNUKLU
İzmir 2011
 

   

Yukarı

PROJE RAPORLARI

PROJE NO: 03.KB.EĞT.011


ÖĞRENCİ ÇATIŞMALARI VE ÇÖZÜM STRATEJİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN, ÖĞRETMENLERİN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ

 


PROJE NO: 2006.KB.EGT. 001

MÜZAKERE (PROBLEM ÇÖZME) VE
ARABULUCULUK EĞİTİM PROGRAMININ, LİSE ÖĞRENCİ ÇATIŞMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 

PROJE NO: 106K094

OKUL TEMELLI ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ VE AKRAN ARABULUCULUK PROJESI
   

Yukarı


 

 

 

 

     © 2010