PROF. DR. BÜLENT ÇUKUROVA

ÖZGEÇMİŞ

KİTAPLAR

 • Çukurova, Bülent (1994), Kurtuluş Savaşı’nda Haber Alma ve Yeraltı Çalışmaları, Ankara, Ardıç Yayınları.

 

MAKALELER           

 • ÇUKUROVA, Bülent (1986).,  “Kurtuluş Savaşı’nda İstanbul Gizli Grupları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. II, S. 5, SS. 519-526.
 • ÇUKUROVA, Bülent (1987)., “15 Mayıs 1919, İzmir’de Yunan Mezalimi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. III, S. 8, SS. 461- 471
 • ÇUKUROVA, Bülent (1987)., “1919’da Yunanistan’ın İzmir’i İşgal Kararı ve Yunan Ordusunun Anadolu’da Yenilgisinin Sebepleri”, Türk Kültürü, C. XXV, S. 296, SS. 746-753
 • ÇUKUROVA, Bülent (1990)., “Yunanistan’ın Anadolu Seferinde Başarısızlığındaki Etkenler”, Askeri Tarih Bülteni, C. XV, S. 29, SS. 113- 121
 • ÇUKUROVA, Bülent (1991)., “Osmanlı Tarih Araştırmalarının Materyalleri”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. I, S. 1, SS. 67-70.
 • ÇUKUROVA, Bülent (1990), “Tarikat-ı Salahiye Cemiyeti, Ankara İstiklal Mahkemesi’nce 1925’te Mahkum Edilmesi ve Sonrası”, Tarih ve Toplum Dergisi, C. XIII, S. 73, SS. 40- 46
 • ÇUKUROVA, Bülent (1991)., “Celal Bayar’ın Batı Anadolu’daki Faaliyetlerine İlişkin Bir Raporu”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. VII, S. 20, SS. 347- 365.
 • ÇUKUROVA, Bülent (1993)., “Celal Bayar’ın Batı Anadolu’daki Faaliyetlerine İlişkin Raporunun 1986’da Yapılan Yayını Üzerine”, Tarih ve Toplum Dergisi, C. XIX, S. 113, SS. 62- 63.
 • ÇUKUROVA, Bülent (2002, “Milli Mücadele’de Milli Müdafaa Grubu”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi Dün/ Bugün/ Yarın, S. 66, SS. 25-27)
 • ÇUKUROVA, Bülent (2003)., “Milli Mücadele Anıları Üzerine Bir Biblografya Denemesi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, C. XII, S. 23, SS. 321- 356
 • ÇUKUROVA, Bülent (2003)., “Büyük Taarruz Günlerinde Ali Kemal ve Siyasi Görüşleri”, Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, C. XII, S. 23, SS. 357-370
 • ÇUKUROVA, Bülent – TÖRELİ, Türkmen (2004)., “Batı Trakya’nın İşgali Günlerinde Bulgaristan ve Türk- Bulgar İlişkileri”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, S. 4, SS. 15- 22
 • ÇUKUROVA, Bülent (2005) , “1921-1922 Yıllarında Ermeni Komitelerinin ve Patrikhanenin İstanbul’daki Faaliyetleri”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi Atatürk Yolu, C. 9, S. 35-36, SS. 283- 290.
 • ÇUKUROVA, Bülent (2006), “Türk Kurtuluş Savaşı Sonlarında Ermeni Komitelerinin Batı ve Balkan Devletleriyle İlişkisi”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, S. 8, SS. 39-44 

BİLDİRİLER

 •  ÇUKUROVA, Bülent- YÜKSEL, MAZHAR (1997). Öteki Üzerinden Kurulan Bir Kimlik Olarak Milliyetçilik, Tarih ve Milliyetçilik, I. Ulusal Tarih Kongresi, Mersin Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi, 30 Nisan- 2 Mayıs 1997.
 • ÇUKUROVA, Bülent (2006), XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıl Başlarına Diyarbakır    Vilayeti Merkez ve Bağlı Kazalarında İdari ve Sosyal Yapı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 2. Uluslar arası Diyarbakır Sempozyumu, T.C.Diyarbakır Valiliği – TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 15 – 17.
 • Çukurova, Bülent – Erantepli, Bülent, XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıl Başlarına Kadar Sosyal ve Siyasi Gelişmelerin Nüfusun Değişimine Etkisi. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 2. Uluslar arası Diyarbakır Sempozyumu, T.C. Diyarbakır Valiliği – TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 15 -17.11.2006.
 • ÇUKUROVA, Bülent (2003)., “1922 Yılında Ermenilerin Antep’ten Suriye’ye Göçlerinde Sosyo – Ekonomik Faktörler”, Ermeni Araştırmaları I. Türkiye Kongresi  Bildirileri, C.III, SS. 162- 170, Ankara: Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi
 • ÇUKUROVA, Bülent (2005). XIX. YÜZYIL Başlarında Antep Ermenilerinin Etnik Kimlik Bilincine Ulaşmasında Amerikalıların Rolü, 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Sosyal Bilimler Derneği, 7- 9 Aralık 2005
 • ÇUKUROVA, Bülent- BERK, Fatih- AKÇA, Neval (2007). Eski ve Yeni Müfredat Programı Ders Kitaplarında 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Metot ve İçerik Yönünden Karşılaştırılması, III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 18- 20 Haziran 2007
 • ÇUKUROVA, Bülent- AKÇA, Neval (2007), 1950- 1960 Yılları Arasında Yer Alan DP Hükümetinin  Eğitim Politikası ve Yasaklanan Kitaplar, III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 18-10 Haziran 2007