Lisansüstü Programlara İlişkin Sınav Sonuçları ve Kayıt İçin Bkz…

Doktora Programını Kazanan Adaylar ve Öğrenci Numaraları

Tezli Yüksek Lisans Programını Kazanan Adaylar ve Öğrenci Numaraları

Tezsiz Yüksek Lisans Programını Kazanan Adaylar ve Öğrenci Numaraları

Kazanan adaylar 25-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.

(Not: Kazanan adaylar, okul numaraları ile birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi WEB ana sayfasında yer alan DEBİS Giriş hanesine (alttaki örneğe bakılabilir), Kullanıcı adı olarak öğrenci numarasını (yandaki seçenekte ogr.deu.edu.tr seçilecek), şifre olarak Doğum tarihini (gün/ay/Yıl) olarak giriş yapacaktır. Bu alanda gerekli görülen yerler doldurulacaktır. Tezsiz Yüksek Lisans Programını kazanan adaylar okul numaraları ile birlikte, her hangi bir Türkiye İş Bankası şubesine 3.150 lira harç ücretini yatırdıktan sonra, kayıtlarını yapabileceklerdir.  

Adsız

DEBİS Giriş İşlemlerini tamamlayan öğrenci adayları kesin kayıt belgelerini aşağıdaki sıraya göre Enstitümüzden temin edecekleri öğrenci dosyasına yerleştirip, enstitümüz öğrenci işleri bürosuna 25-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenen Evraklar

1) Askerlik durum belgesi (Erkek öğrenciler için)

2) 4 Adet fotoğraf

3) Öğrenim harcı ödeme makbuzu (Tezsiz YL Öğr. İçin)

4) Diploma (Aslı)

5) Transkript (Aslı)

(Not: Başvuru sırasında istenen belgelerin asılların kurumumuza teslimi mecburidir)

Bahar Döneminde Açılacak Doktora ve Yüksek Lisans Programları

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

AÇILACAK OLAN PROGRAM VE KOŞULLARI

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünce 2016-2017 öğretim yılı BaharYarıyılı için belirtilen dallarda öğrenci alınacaktır. Adaylarda aranacak koşullar aşağıda belirtilmiş olup Enstitümüz Müdürlüğü’nden  de bilgi edinebilir.

TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 Müracaat etmek isteyen adayların programı belirten bir dilekçe.

 • Diploma veya geçici Mezuniyet belgesi ve Not ortalamasını belirten belge(transkript) aslı veya Aslı gibidir yapılmış örneği
 • ALES puan belgesi (en az 55) “Tezsiz Yüksek Lisans Programı için ALES ve Yabancı Dil Şartı aranmaz” *
 • ÖSYM’nin yapmış olduğu Yabancı Dil Sınavından (YDS) 50  (Elli) ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer olarak belirlenen sınavların birinde başarılı olan adaylar ile  DEÜ Yabancı Diller  Yüksek Okulunca yapılan sınavdan en az 55 (Ellibeş)  puan alan adaylar başvurabilir. 
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Kısa özgeçmiş (telefon numarası ev, iş, cep, adres ve E-posta belirtilecek)
 • 2 adet fotoğraf

*NOT: Tezsiz Yüksek Lisans Programı ücretli olup, dersler hafta sonu yapılmaktadır. 

DOKTORA  PROGRAMI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 • Müracaat etmek isteyen adayların dilekçe veya Enstitümüz wep sayfasındaki başvuru formunu doldurması.
 • Doktora öğrencileri için Yüksek Lisans Mezuniyet belgesi ve Not ortalamasını belirten belge. (Not ortalaması 80 (Seksen) olması şartı )
 • Doktora Öğrencileri için ALES puanın en az 60 olması (ALES aslını görmek şartı ile 1 adet fotokopisi)
 • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (YDS) 100  (Yüz) üzerinden en az 60 (Altmış)  puan alan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer olarak belirlenen sınavların birinde başarılı olan adaylar başvurabilir.
 • Nüfus suretinin tasdikli 1 örneği.
 • İkametgâh Belgesi.
 • Kısa özgeçmiş (telefon numarası, ev, iş, cep, adres ve E-posta belirtilecek)
 • 2 adet fotoğraf.

KONTENJAN

PROGRAMIN ADI                           ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

YÜKSEK LİSANS                            5 (BEŞ)

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS            30 (OTUZ)

DOKTORA                                          5 (BEŞ) 

DOKTORA VE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN MÜRACAAT TARİHLERİ

MÜRACAAT TARİHİ                     9 OCAK 2017- 27 OCAK 2017

BİLİM SINAVI                                 30 OCAK 2017  (Saat 10.00)

KESİN KAYIT TARİHİ                   2-3 ŞUBAT 2017

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN MÜRACAAT TARİHLERİ

MÜRACAAT TARİHİ                           : 2 OCAK 2017- 1 ŞUBAT 2017

DEĞERLENDİRME  SONUÇLARI   : 1 ŞUBAT 2017

KESİN KAYIT TARİHİ                        : 2-3 ŞUBAT 2017

 

SINAV YERİ                                 

DEÜ. ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. ENS. MÜD.

TINAZTEPE / BUCA-İZMİR

TEL:0 232 301 79 27

FAX: 0 232 453 99 07

Dilekçe Örneği

Müracaat Formu