Doç. Dr. Fevzi ÇAKMAK

ÖZGEÇMİŞ

ARAŞTIRMA VE İNCELEME ESERLER

Türk Kamuoyunda Kıbrıs Algısı_1958 Yılı Kıbrıs Mitingleri

Aydede ve Karagöz Mizah Dergilerinde Türk Kurtuluş Savaşı

Karagöz Mizah Dergisi Sütunlarında Birinci Dünya Savaşı

Osmanlı Toplumunda Tütün Merkezli Çatışma Alanı_Kolcular ve Ayıngacılar

Sağlık Tarihinde Tütün

Halkevlerinin Kapatılması ve Cumhuriyet Halk Partisi Mallarına El Konulması

Cumhuriyet İdaresi’nin Nüfusu Kayıt Altına Alma Çabalarına Bir Örnek_1934 Yılı Nüfus Taraması

Cumhuriyet Halk Partisi’nin “Ege Vazife Gezisi” ve 1959 Yılı Uşak-İzmir Olayları

Cok-Partili-Hayata-Gecis-Sureci-ve-izmir-1946-1950

Demokrat Parti İktidarında İzmir (1950-1960)

27-Mayıstan-12-Eylüle-İzmir

Milli Mücadelenin Tıbbiyeliler Tarafından Desteklenmesi ve Darülfünun Boykotu

Bir Sürgünün Hikayesi_Şeref Vapuru ve Tıbbiyeliler

Sivas Kongresi’nde Bir Tıbbiyeli_Dr. Hikmet Mehmet Boran Bey

Bursa’da On Beşinci Yıl Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

İsmail Hakkı Tonguç’un Düşüncesinde İş ve Üretime Eğitim ve Bunun Türk Köyüne Olan Yansımaları

Sözlü Tarihte Saptamalar ve Sorunlar_Bursa Örneği

Torbalı ve Bayındır Nüfus Defterlerine Göre Balkan Savaşlarında Kalanlar

Kuruluşundan Kapatılışına Kadar Türkiye Byük Millet Meclisi İçinde Köy Enstitülerine Yönelik Muhalefet

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Nüfusu Kayıt Altına Almaya Yönelik Girişimler

Atatürk ve Sonrası Türkiye’nin Uyguladığı İktisadi Politilkalar

CHP Kurultay Görüşmeleri ve Müfettiş Raprolarına Göre Parti TEşkilatının Karşılaştığı Sorunlar