Türkçe metni rahat izleyebilmeniz için, "browser" ınızın "document encoding" ini "Turkish" olarak değiştirdiniz mi ? ...

Stabilizasyon Havuzları - 8...

Stabilizasyon Havuzlarının Tasarım Yöntemleri...

Fakültatif Stabilizasyon Havuzları...

1. Organik Yükleme Hızı...

LV = 15 - 30 g BOİ5 / m3 . gün ( Ilıman iklimlerde )

2. "Mara" Yöntemi...

A = [ ( Q ) ( Lİ - LE ) ] / [ ( 18 ) ( D ) ( 1.050 ) T - 20 ]

Burada ;

A : Alan ( m2 )
Q : Debi ( m3 / gün )
Lİ : Giriş BOİ5 konsantrasyonu ( mg / L )
LE : Çıkış BOİ5 konsantrasyonu ( mg / L )
T : En soğuk ayın ortalama sıcaklığı ( O C )
D : Derinlik ( m )

3. "McGarry" ve "Pescod" Yöntemi...

A = [ ( Lİ ) ( Q ) ] / [ ( 2 T ) - ( 12 ) ]

Burada ;

T : En soğuk ayın ortalama sıcaklığı ( O F )

4. Hindistan Yöntemi...

LS = 375 - ( 6.25 ) ( n )

Burada ;

LS : BOİ5 yükleme hızı ( kg BOİ5 / ha )
n : Tesisin enlem derecesi

5. "Asya Teknoloji Enstitüsü" Yöntemi...

LS = 8 x 1.054T

Burada ;

T : Sıcaklık ( O F )

t = [ ( 10 ) ( D ) ( Lİ ) ] / ( LS )

Burada ;

t : Alıkonma süresi ( gün )

t = ( Lİ - LE ) / [ ( 18 ) ( 1.050 ) T - 20 ]

Burada ;

T : Sıcaklık ( O C )

6. Pakistan Yöntemi...

LS = 280 kg BOİ5 / ha

( EBOİ - 5 = % 70 - 85, EKOLİFORM = % 89 - 99 ve D = 1.20 - 1.50 m )

Anaerobik Stabilizasyon Havuzları...

1. Organik Yükleme Hızı...

LV = 100 g BOİ5 / m3 . gün

2. Alıkonma Süresi...

t = 5 gün ( EBOİ - 5 = % 70 ve D = 2 - 4 m )

Olgunlaştırma Havuzları...

1. Fekal Bakteri Giderimine Dayalı Tasarım...

NE = ( Nİ ) / [ 1 + ( KB ) ( t ) ]

Burada ;

NE : Çıkış suyu fekal koliform bakteri konsantrasyonu ( FC / 100 mL )
Nİ : Giriş suyu fekal koliform bakteri konsantrasyonu ( FC / 100 mL )
KB : Fekal koliform bakteri ölüm hız katsayısı ( 1 / gün )
t : Alıkonma süresi ( gün )

KB - T = ( KB - 20 ) ( THETA ) T - 20

Burada ;

KB - T : T O C için fekal koliform bakteri ölüm hız katsayısı ( 1 / gün )
KB - 20 : 20 O C için fekal koliform bakteri ölüm hız katsayısı ( = 2.60 1 / gün )
THETA : Sıcaklık düzeltme faktörü ( = 1.190 )
T : Sıcaklık ( O C )

2. Alıkonma Süresi...

t = 7 gün ( D = 1.00 - 1.50 m )