Dokuz Eylül Üniversitesi  Buca Eğitim Fakültesi Dergisi (Sayı 20)

 

Derginin Sahibi

DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Adına

Prof.Dr.Ferda AYSAN (Dekan)

 

 

Bu Sayının Editörleri

Prof.Dr.Ferda AYSAN

Prof.Dr.Teoman KESERCİOĞLU

Prof.Dr.Şuur NİZAMOĞLU

Yrd.Doç.Dr.Erdal ASLAN

 

Editör Yardımcısı

Yrd.Doç.Dr.Erdal ASLAN

 

Yayın Kurulu

Prof.Dr.Ferda AYSAN

Prof.Dr.Teoman KESERCİOĞLU

Prof.Dr.Şuur NİZAMOĞLU

Prof.Dr.İlhan GENÇ

Doç.Dr.Bedri KARAYAĞMURLAR

Yrd.Doç.Dr.Erdal ASLAN

 

Dizgi

Hacer AYDIN

 

Redaksiyon

Yrd.Doç.Dr.Caner KERİMOĞLU

Arş.Gör.Esin KUMLU

 

Kapak Tasarımı

Arş.Gör.Mustafa HACALAKİ

Öğr.Gör.Ekin BOZTAŞ

 

 

Yazışma Adresi

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi

İstasyon Cad. 135 Sk. No:5 35150 Buca/İZMİR

Tel: 0 232 4204882 (7 Hat) Fax: 0 232 420 60 45

http://www.deu.edu.tr/egitim

E-posta: egitim@deu.edu.tr

 

 

Yayın Evi

Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası

D.E.Ü.Rektörlüğü

Alsancak-İZMİR

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

Candan Erçetin’in Seslendirdiği Şarkıların Gestalt Terapi Açısından Değerlendirilmesi

İlhan Yalçın,Nilüfer Voltan Acar

 

Eğitimde Arabuluculuk ve Okulda Arabuluculuk Sürecinin İşleyişine İlişkin Bir Model

Nermin (Öner)  Koruklu

 

Yeme Bozukluğu Olan Çocuklar ve Ergenler Etiyolojisi İle İlgili Çalışmalar, Müdahale, Değerlendirme Ve Tedavi

Diğdem M. Siyez

 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5- Yaş Çocuklarında Akademik Benlik Saygısı

Fatma Nilgün Cevher, Mustafa Buluş

 

Pozitivist Yaklaşımın Eğitim Yönetimi Alanına Yansıması, Alana Getirdiği Katkı ve Sınırlılıkları

Necla Şahin Fırat

 

İlköğretim Müfredat Laboratuar Okulları İle Diğer İlköğretim Okullarının Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Karşılaştırılması

İdris Şahin

 

Olasılık Kavramlarıyla İlgili Geliştirilen Öğretim Materyallerinin Öğrencilerin Kavramsal

Gelişimine Etkisi

Ramazan Gürbüz

 

Açık Uçlu Deney Tekniğinin Öğrencilerin laboratuara Yönelik Tutumlarına Etkisinin Araştırılması

Ercan Akpınar, Eylem Yıldız

 

Fen Eğitimi ve Yaratıcılık.

Hilal Aktamış, Ömer Ergin

 

Ortaöğretim Fizik Dersi “Yeryüzünde Hareket” Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve Ünitenin Öğretim Programının Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma

İnci Alıcı İsen, Nevzat Kavcar

 

The Use of Submarine and See-Saw Models in Teaching of Oxidation-Reduction Reactions..

Mustafa Toprak, Aslı Özkan, Şenol Alpat

 

Toni Morrison’dan Sevgiye Gassetvari Bir Bakış

Aydan Apaydın

 

Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Söz Dizimi İle İlgili Kabuller Üzerine I (Kelime Grupları)

Caner Kerimoğlu

 

Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Söz Dizimi İle İlgili Kabuller Üzerine II (Cümle Öğeleri)

Caner Kerimoğlu

 

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Çalgı Eğitiminde Motivasyon

Şebnem Y.Orhan

 

Gustav Klimt Ve “Beethoven Friz”

Mehmet Fırıncı, Dizar Ercivan Zencirci

   

Toplumsal Mücadelede Sanatçı Duruşuyla Kathe Kollowitz Ve “The End” (Son) Adlı Eserinin Analizi

Mehmet Fırıncı

 

How Indıvıual Learning Styles Affect The Medium Of Instruction At Problem-Based Discussion Sessions: Analyzing The Effects Of Vark Preferences At A Higher Maritime Education And Training (Met) Institution

Mustafa Kalkan

 

Neden Tarih Öğretiyoruz?.

Erdal Aslan

 

 

 

 

20.SAYI YAZI İNCELEME KURULU (Alfabetik Sıraya Göre)

 

Doç.Dr.Abbas TÜRNÜKLÜ

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi – İZMİR

 

Prof.Dr.Ahmet DUMAN

Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi – MUĞLA

 

Prof.Dr.Ali BAYKAL

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi – İSTANBUL

 

Prof.Dr.Ali Rıza AKDENİZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi – TRABZON

 

Prof.Dr.Banu İNANÇ

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi – ADANA

 

Prof.Dr.Berrin AKMAN

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi – ANKARA

 

Doç.Dr.Dursun DİLEK

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi – İSTANBUL

 

Prof.Dr.Elif ÜSTÜN

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi – ANKARA

 

Prof.Fahri SÜMER

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi – İZMİR

 

Prof.Dr.Fatma ŞAHİN

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi – İSTANBUL

 

Doç.Dr.Fidan KORKUT

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi – ANKARA

 

Prof.Dr.Güldem CERİT

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu – İZMİR

 

Prof.Dr.Gülden ERTUĞRUL

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi – İZMİR

 

Prof.Dr.Gülden PEKCAN

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi – ANKARA

 

Prof.Dr.Gürer GÜLSEVİN

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü - İZMİR

 

Prof.Dr.Kemal AÇIKGÖZ

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi– İZMİR

 

Prof.Dr.Hüsamettin AKÇAY

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi – İZMİR

 

Prof.Dr.Mahir ALKAN

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü – BALIKESİR

 

Prof.Mahmut SARI

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi – İZMİR

 

Prof.Dr.Mehmet KARTAL

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi – İZMİR

 

 

Doç.Dr.Murat ALTUN

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi – BURSA

 

Prof.Dr.Mustafa ÖNER

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi – İZMİR

 

Prof.Dr.Mustafa SAFRAN

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi – ANKARA

 

Prof.Dr.Münevver YALÇINKAYA

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi - İZMİR

 

Prof.Dr.Necati YALÇIN

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi – ANKARA

 

Prof.Nevhiz ERCAN

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi – ANKARA

 

Prof.Dr.Ömer ERGİN

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi – İZMİR

 

Prof.Dr.Rıza FİLİZOK

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi – İZMİR

 

Doç.Dr.Safure BULUT

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi – ANKARA

 

Prof.Dr.Semiramis YAĞCIOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat  Fakültesi – İZMİR

 

Prof.Dr.Semra ERKAN

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi – ANKARA

 

Doç.Dr.Sinan OLKUN

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi – ANKARA

 

Prof.Dr.Süha MIRAL

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi – İZMİR

 

Prof.Dr.Süleyman DOĞAN

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi – İZMİR

 

Prof.Dr.Şermin KÜLAHOĞLU

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi – BURSA

 

Prof.Tahsin KILIÇ

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi– İZMİR

 

Prof.Dr.Ulufer TEKER

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi – İZMİR

 

Prof.Dr.Veysel SÖNMEZ

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi – ANKARA

 

Prof.Dr.Yusuf KUMLUTAŞ

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi – İZMİR

 

Prof.Yüksel USLAY

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi– İZMİR

 

Prof.Dr.Zeki KAYMAZ

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü - İZMİR