Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Dilbilim Bölümü Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

YDS Sınavına Almanca/Fransızca’dan girdim. DEÜ Dilbilim Bölümünü tercih edebilir miyim?

Dilbilim Bölümü YDS puanıyla öğrenci almaktadır. YDS sınavına hangi dilden girdiğiniz fark etmemektedir. Ancak bölümde okutulan kitapların ve araştırma kaynaklarının büyük bir bölümünün İngilizce olduğu ve DEÜ Dilbilim Bölümü Lisans Öğretim Planında toplam 21 kredi İngilizce dersinin olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, 1. Öğretim Yılı’nın başında öğrencilerimiz İngilizce Hazırlık Muafiyet sınavına girmekte ve bu sınavdan muaf olamayan öğrencilerimiz 1 yıl süreyle Hazırlık Sınıfına devam etmektedirler.

DEÜ Dilbilim Bölümünden mezun olduktan sonra İngilizce Öğretmeni olabilir miyim?

Bölümümüzün eğitim dili Türkçe olduğu için İngilizce Öğretmeni olmanız mümkün değildir. Dilbilim Bölümleri, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Öğretmenlik Formasyonu Alabilecek Programlar listesinde yer almadığı için bölüm mezunlarının öğretmenlik formasyonu alamamakta ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda öğretmenlik yapamamaktadır.

Dilbilim Nedir?

Bu sorunun yanıtı çok kolay değildir. Dilbilim, dilin bilimsel olarak incelenmesini içeren her türlü inceleme olarak tanımlanabilir. Dilin yapısı, dilin tarihi, diller arasındaki ilişki, dilin toplumsal bağlamlarda kullanımı, çocukların dili nasıl edindiği ve bunun gibi birçok konu dilbilimin farklı alanları tarafından incelenmektedir.

Dilbilimciler ne yapar?

“Demek dilbilimcisin! Kaç dil konuşabiliyorsun?” bu soru dilbilimcilerin en sık karşılaştığı ve onları en çok hayal kırıklığına uğratan sorudur. Bir dilbilimci birden çok dili öğrenen ya da konuşan kişi değildir; bir dilbilimci dünya üzerinde yer alan 4000’den fazla dile ilişkin bilimsel çalışmalar yapan kişidir.

Dilbilimciler insan dillerinin yapısını incelerler ve bu alandaki bilgilerini dil edinimi, dil öğretimi, sosyoloji, psikoloji, nöroloji ve bilgisayar bilimleri gibi çok farklı alanlardaki kariyer seçimlerinde kullanabilirler.

DEÜ Dilbilim Bölümünden mezun olduktan sonraki iş olanakları nelerdir?

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz;

  • Üniversitelerde İngilizce ve Türkçe okutmanlığı
  • Özel dil kurslarında İngilizce ve Türkçe öğretmenliği
  • Çevirmenlik
  • Yayınevlerinde Düzeltmenlik ve Metin Yazarlığı
  • Reklam Şirketlerinde Metin Yazarlığı

gibi çok farklı alanlarda kariyerlerini sürdürmektedirler. Bunun dışında teknolojideki son gelişmeler ve yurtdışındaki yeni iş olanakları göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki iş alanları da yeni seçenekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar;

  • Bilişim suçlarının artması ve vakaların çözümünde dilbilimsel çözümlemeye gereksinim duyulması nedeniyle Adli Dilbilim
  • Bilgisayarlar ve insanlar arasındaki etkileşimin çok yoğun olması ve bu etkileşimin dil aracılığıyla kurulması nedeniyle Bilgisayar-İnsan Etkileşim Sistemleri Tasarımı
  • İnternet ortamının son yıllardaki gelişimine koşut olarak internet sitelerinin tasarımında ve kullanıcıyla iletişiminde dilbilim ve alt alanlarına ilişkin bilgilere gereksinim duyulması nedeniyle Belge Tasarımı, Teknik Yazım, Bilgi Mimarisi

gibi çok yeni ortaya çıkmış ve farklı uzmanlık alanlarına sahip kişilerin bir arada çalışmasını gerektiren kariyer olanakları olarak sıralanabilir.

uygun elektronik sigara elektronik sigara ukash sigara