Dokuz Eylül Üniversitesi Bilişim Döküman Bankası

  1. Berkeley DB dökümanları
  2. Linux Gazete dökümanları (Türkçe)
  3. Dokuz Eylul Universitesi Belgeler Mirroru
  4. O'Reily kitap örnekleri
  5. Gorkem Cetin'in LIS Belgesi
  6. Oracle 10g Belgeleri
  7. Linux İşletim Sistemi
  8. Soket Programlama
  9. GNU lisanslı yardımcı dokumanlar
  10. Çeşitli