altı ayda bir yayımlanan
hakemli çevrimiçi

Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretimi Dergisi
 
        

e-dil, Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEDAM) tarafından altı ayda bir http://web.deu.edu.tr/e-dil adresinde yayımlanan hakemli bir dergidir.  Dergide Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, Türkçenin öğretimi ya da Türkçe üzerine dilbilimsel inceleme-araştırma makaleleri, kitap tanıtımları, bilimsel duyurular yayımlanacaktır.

             

e-dil’de yayımlanacak yazıların aşağıdaki kurallara uygun olması gerekmektedir:

             

  1. Bu dergide yayımlanacak yazıların özgün araştırma ya da inceleme makalesi olması gerekir.  Başka, bir dergiye yayımlanmak üzere gönderilmiş yazılar bu dergiye gönderilmemelidir.
  2. Akademik bir etkinlikte (kurultay, kongre, vd.) bildiri ya da poster olarak sunulan yazılar da bu dergide yayımlanabilir.  Ancak yazıda dipnot olarak hangi etkinlikte sunulduğu açıkça belirtilmelidir.
  3. Bu dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazıların Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu'na (APA Publication Manual) göre yazılmış olması gerekir.  Gönderilen yazılar içerik-nitelik değerlendirmesinden önce, biçimsel olarak APA Yayım Kılavuzu'na uygunluk bakımından değerlendirilir; uygun olmayan yazılar içerik-nitelik değerlendirmesine geçilmez.
  4. Yazım kuralları açısından, Dil Derneği'nin Yazım Kılavuzu'nun temel alınması önerilir.
  5. Dergiye gönderilecek yazıların dilinin Türkçe olması yeğlenir.  Ancak, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca yazılar da yayımlanır.  Türkçeden başka dillerde yazılan yazıların Türkçe özetinin olması gerekir, Türkçe yazıların da İngilizce özetlerinin olması gerekir.
  6. Yayımlanmak üzere gönderilen yazıların yalnızca çevrimiçi ortamda, e-dil@deu.edu.tr adresine .doc uzantılı dosya biçiminde gönderilmesi gerekir.  Basılı olarak gönderilen yazılar kabul edilmeyecektir. E-postaya eklenecek .doc uzantılı dosya adının ise aşağıdaki biçimde olması gerekir:


Makale Adı (Yazar Adı, Kurum Adı)

Örneğin:

Türkçede Biçimbirimler (Doğan Günay, Dokuz Eylül Üniversitesi)

  1. Yayımlanmak üzere göndereceğiniz makale biçimsel (APA'ya ve etik kurallara uygunluk) bakımdan incelendikten sonra hakemlere gönderilir.   APA Yayım Kılavuzu'na ve etik kurallara uygun olmayan yazılar hakem sürecine alınmaz. Ön elemeden hemen sonra, yazarına yazısının hakem sürecine girdiği ya da girmediği konusunda bilgi verilir.
  2. e-dil için hakem olmak isteyenler, başvuru formunu doldurup e-dil@deu.edu.tr  adresine  gönderebilirler ya da doldurdukları form çıktılarını kayıt masasına teslim edebilirler.