Ambalaj Atıkları – Toplanması – Taşınması ve Değerlendirilmesi

 

Prof. Dr. Ertuğrul Erdin

 

 

BÖLÜM 1.

KATI ATIKLAR

 

1.1.KATI ATIK TANIMI

 

Çöp ve katı atıklar, kişilerin veya kuruluşların kullandıkları eşya ve malzemelerin kendileri için bir değer taşımadıkları hükmüne vararak elden çıkardıkları her türlü maddelerdir.Başka bir tanımlama yapacak olursak; evsel, endüstriyel, ticari,madencilik ve tarım faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan evsel katı atık özelliklerine sahip zararsız tüm atıkları katı atık olarak nitelendirebiliriz.

 

Çöp ve katı atıklarla ilgili 14 Mart 1991’de yürürlüğe giren yönetmeliğe göre ise katı atık;

 

* KATI ATIK :Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeleri ve arıtma çamurunu (iri katı atık, evsel katı atık bu yönetmelikte katı atık olarak anılmaktadır.)

 

* IRI KATI ATIK :Buzdolabı, çamaşır makinesi, koltuk gibi evsel nitelikli eşyalardan oluşan ve kullanılmayacak durumda olan çoğunlukla iri hacimli atıkları

 

* EVSEL KATI ATIK :Konutlardan atılan tehlikeli ve zararlı katı atık kavramına girmeyen bahçe, park ve piknik alanları gibi yerlerden gelen katı atıkları

 

* ARITMA ÇAMURU :Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel atık suların fiziksel, kimyasal ve biyoloj işlemleri sonucunda ortaya çıkan suyu alınmış, kurutulmuş çamuru

ifade eder.

1.2.KATI ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI

 

Katı atıkları (çöpleri) belediye tarafından toplanan meskun alanlarda ve küçük çaptaki sanayi ve işletmelerin atıklarının oluşum yerlerine göre bileşenleri, oranları ve dahil edildikleri sınıfları belirlenmeye çalışılmıştır:

 

 

 

 

 

 

Buna göre oluştukları yerlere ve kökenlerine göre;

 

1)Evsel çöpler (organik ve inorganik)

2)Ahır ve mezbaha atıkları (organik)

3)Bahçe atıkları (organik ve inorganik)

4)Sokak atıkları (organik ve inorganik)

5)Inşaat molozları ve hafriyat toprağı (inorganik ve organik)

6)Hastane atıkları (organik ve inorganik)

7)Özel atıklar, radyoaktif atıklar ve diğer özel atıklar

 

Bileşimlerine göre;

 

1)OrganikI:Kompostlanabilir ve yanabilir organikler(bitkisel, hayvansal, kağıt, tekstil atıkları)

2)Organik II:Biyokimyasal ayrışması imkansız yada çok yavaş olan organikler (odun, kağıt, deri, lastik, kemik, plastik atıklar)

3)Inert maddeler:Yanmayan maddelerdir. (cam, porselen, taş, kil atıkları)

 

 

1.3.KATI ATIK KAYNAKLARI

 

Son yıllara kadar evsel katı atıkların bileşiminin büyük bir bölümünü mutfak atıkları teşkil ediyordu.Ancak ambalaj malzemelerinin değişimi, mutfaklarda çöp öğütme ve sıkıştırma cihazlarının kullanılmaya başlanması ile çöpün bileşenlerinin de değişimine neden olmuştur.

 

Katı atık kaynaklarını sıralamaya çalışırsak şu şekilde yapabiliriz:

 

1) Evsel çöpler

2)Iri ve hurda çöpler

3)Bahçe atıkları

4)Cadde süprüntüleri

5)Sanayi

6)Mezbaha ve ahır atıkları

7)Enkaz ve toprak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1.1:Atıkların oluştuğu yerler ve hakim atıklar

 

 

OLUŞUM YERI

HAKIM ATIKLAR

 

 

 

 

GENEL

 

 

Evler

 

 

Cadde ve pazar yeri

 

 

Park,bahçe,yeşil alan

sebze,meyve,yemek atığı,kağıt,nay-

lon,plastik,cam,şişe,kül,parça metal

 

sebze,meyve,kağıt,naylon,ağaç yap-

rağı,muhtelif çöpler

 

ağaç yaprağı,naylon,cam,cam-plastik

teneke içecek kutuları,sebze,meyve

çöpleri

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZEL

 

Hastaneler

 

 

Mezbahalar

 

 

Arıtma tesisleri

 

 

Muhtelif yıkım-yapım

 

 

Sanayi- Endüstri

mutfak atıkları,mamül cam,diğer

katı atıklar

 

et,kemik,sakatat gibi organik mad-

deler

 

çamur

 

 

hafriyat,enkaz,moloz

 

 

patlayıcı,kimyasal,tehlikeli,zehirli,

radyoaktif maddeler

 

 

Tablo 1.2.Atıkların toplam çöpteki bileşim oranları

 

ATIK

AĞIRLIK(%)

HACIM(%)

GRUP NO

Sebze,meyve,ekmek,yemek

Atıkları,park,bahçe,pazar at.

20-80

15-55

1

Kağıt,karton ve ahşap tü-

rü atıklar

6-16

5-20

2

Naylon,plastik türü atık-

Lar

1-6

1-5

3

Cam ve metal türü a-

Tıklar

2-15

0.5-3

4

Taş,toprak,kül,toz,porse-

len,tekstil türü atıklar

2-15

 

 

5-40

 

 

5

 

 

 

 

 

(1):Tarım arazilerinde küçük fiatlara veya ücretsiz şekilde gübre özelliği kazandırarak kullanılabilir

(2):Bilinen yollarla değerlendirilebilir

(3):Yeniden naylon plastik olarak değerlendirilebilir

(4):Değerlendirilebilir

(5):Kesinlikle ve hiçbir riski olmadan dolgu malzemesi olarak kullanılır.

 

1.4.TOPLAM KATI ATIK ÜRETIMI

Türkiye’de evsel atık üretim miktarının hesaplanması ve bileşimleri konusunda çeşitli kuruluşlar tarafından değişik zamanlarda yapılmış araştırma ve çalışmalar mevcuttur.Yapılan çalışmalar sonunda evsel atık miktarları ve bileşimleri farklılıklar göstermektedir.Bu farklılıkların sebeplerini genel olarak başlıklar altında toplamaya çalışırsak:

 

-Bölgenin özellikleri (Kentsel veya kırsal kesim)

-Sosyo ekonomik ve kültür yapısı

-Tüketim alışkanlıkları

-Mevsimsel değişimler

 

bu farklılıkların başlıca sebepleridir.

Bu konuyla ilgili Üniversiteler, Yerel Yönetimler, Çeşitli kuruluşlar çalışmalar yapmışlardır.Yapılan çalışmalara göre bulunan değerlerden örnekler verecek olursak:

 

Tablo 1.3.Bölge özelliklerine göre çöp bileşenleri(Erdin,Özdağlar 1987 )

BILEŞEN

BÜYÜK

KENT

ORTA

KENT

KÜÇÜK

KENT

KIRSAL

KENT

Yiyecek

21.5

18.6

16.7

12.8

Kağıt/karton

11.0

10.0

5.2

2.3

Plastik

4.3

3.5

2.2

2.1

Metal/teneke

1.7

1.5

1.0

1.7

Cam

1.7

1.0

1.0

1.7

Diğer

59.8

65.4

73.9

79.4

Kişi başına atık üretimi=0.7 kg/kişi.gün

Toplam atık miktarı =15 milyon ton/gün

 

 

 

Tablo 1.4.Mevsimsel değişimlere göre çöp bileşenleri(D.I.E. 1993)

DÖNEM

KIŞI BAŞINA

kg/gün

YAŞ

ATIK

%

KÜL, CURUF

%

GERI

KAZA.

%

TEMMUZ

0.6

80.25

3.9

15.84

ARALIK

0.47

50.31

41.06

8.64

 

 

1.4.1.HAVAALANLARINDA OLUŞAN ÇÖPLER VE BILEŞENLERI

 

1.4.1.1.ADNAN MENDERES HAVAALANINDA OLUŞAN KATI ATIK MIKTARLARI

 

Adnan Menderes Havaalanında oluşan katı atıklar, kaynaklarından numuneler alınarak incelenmiş ve gerekli tartımlar yapılmıştır.Oluşan atıklar kaynaklarına göre;

 

-Uçak içi atıklar

-Terminal binasının içindeki kafeteryalardan oluşan atıklar

-Restorant ve personel yemekhanesine hizmet veren mutfaklara ait atıklar

-Free-shoplardan gelen atıklar

olmak üzere dört yerden kaynaklanmaktadır.

 

Uçak içi atıklar uçağın iç yada dış hat olmasına, uçuşun gerçekleştirdiği bölgeye ve yolculuk sınıfına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Stuttgart’a kalkan Lufthansa (Condor) uçağının yaptığı servis ve oluşan atık türleri ve miktarlarının hesaplanması:

Yolcu sayısı:147

Servis sırasında uyuyan yolcu oranı:%20

Servisi alıpta kullanma veya bırakma oranı:%5

Ikramları tüketme oranları:

-%100 :%65

-%50 :%15

-%25 :%15

-%00 :%5

Personel sayısı:7

Alkollü içki alanların oranı:%20

Su içenler:%65

Meyve suyu içenler:%35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1.5.Uçaklarda servis yapılan bazı tüketim maddelerinin birim ağırlıkları(gr)

Tüketim malının adı

Örnek 1

Örnek 2

Örnek 3

Ortalama

Javer Pilsner(depozitolu)

320

325

327

324

Tetrapak (2 1)

50

52

51

51

Tetrapak (1 1)

34

36

38

36

Weser-Garten(Multivita.)

33.29

33.25

33.41

33.31

Rhodius(Madensuyu)

179.85

179.96

178.88

179.90

Fellbuhr-Quelle(Kay.su.)

3.02

3.02

3.02

3.02

Kaffe-Sahnekabı+kapak

1.04

1.04

1.04

1.04

Selofan

2.30

2.30

2.30

2.30

Şeker

5.33

5.33

5.33

5.33

Kaffe Weisser

3.01

3.01

3.01

3.01

Saiz(tuz)

1.01

1.01

1.01

1.01

Biber

0.38

0.38

0.38

0.38

Sakarin

0.29

0.29

0.29

0.29

Kağıt mendil

2.66

2.66

2.66

2.66

Kağıt peçete

4.12

4.13

4.20

4.15

Muz kabuğu

56.62

60.23

62.57

59.80

Nestle nuts

50.06

50.11

50.09

50.09

Plastik bardak

11.68

11.74

11.81

11.74

Fine Cognac

0.10

0.12

0.10

0.10

Chateu Grand M.

145.91

145.91

145.90

145.90

PET Cola

80.22

81.03

80.09

80.45

PVC Kaynak suyu

54.97

53.88

54.09

54.31

 

 

 

 

 

Tablo 1.6.Adnan Menderes Havaalanında Uçaklarda servis yapılan bazı tüketim maddelerinin boş olarak birim ağırlıkları

Tüketim malının adı

Örnek 1

Örnek 2

Örnek 3

Ortalama

Plastik bıçak

3.86

3.77

3.55

3.79

Küçük tatlı tabağı

3.95

3.57

3.72

3.75

Kağıt bardak

11.50

11.38

11.03

11.30

Mini şarap / Şişe+kapak

140.66

140.64

140.61

140.64

Mini şarap/Kapak

2.51

2.50

2.51

2.51

Mini şarap/Plastik siy. alt

11.86

11.83

11.82

11.84

PET/Kapak+siyah alt

66.25

66.23

66.20

66.20

PET/Kapak+siyah alt

14.47

14.45

14.42

14.45

PET/Kapak

2.51

2.48

2.51

2.50

Siyah alt

13.81

13.80

13.80

13.80

 

 

 

 

1.4.2.TURIZM BELDELERINDE OLUŞAN ÇÖP BILEŞENLERI

 

Turizm beldelerinde nüfusların değişken olması sebebiyle katı atıkların bileşimleride farklılıklar gösterir.Özellikle yaz aylarında nüfusun artmasıyla atıkların bileşimleri ve miktarları değişir.Yaz aylarında çok miktarda ambalaj atıkları oluşmaktadır.Plajlarda metal kutu, PET şişe, PVC şişe, cam şişe, kağıt/karton ambalajlara rastlanmaktadır.Biyoorganik çöpler ise bilhassa kavun, karpuz döneminde artmaktadır.Otelerin ve pansiyonların atıkları genelde ambalaj atıkları olarak ortaya çıkarlar.Yaz ve kış aylarındaki nüfus değişimleri göz önüne alınarak çöp bileşenleri incelenecek olursa bazı turizm beldelerinin çöp bileşenleri şöyledir:

 

 

 

Tablo 1.7.04-08 Temmuz tarihleri arasında Bodrum çöp bileşenleri

Madde grubu

Turistik Bod.

4/7/92

%Ağırlık

Yerleşik Bod.

4/7/92

%Ağırlık

Yalıkavak

5/7/92

%Ağırlık

Turgutreis

5/7/92

%Ağırlık

Yiyecek

15

15

28

20

Sebze/meyve

25

40

29

23

Kağıt

10

8

8

10

Karton

25

5

12

15

Plastik

5

2

4

5

Naylon

1

 

1

1

Teneke

2

1

2

2

Diger metal

       

Cam, şişe

5

2

4

5

Deri/kösele

       

Kemik

1

 

1

1

Lastik/kauçu

       

Taş/toprak

1

6

2

1

Tahta/odun

2

   

1

Tekstil

       

Bahçe atığı

3

8

4

10

Kül/curuf

5

3

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1.8.3/8/91 Tarihinde Silifke’deki çöpün içindeki madde grupları(% Ağırlık)

Madde grubu

Turistik Silifke

Kent Içi

Silifke(Genel)

Yiyecek atığı

58

48

55

Kağıt/karton

23

15

17

Plastik

9

2

2

Metal

4

2

2

Cam

4

1

1

Tekstil

1

0.5

0.5

Diğerleri

1

31.5

22.5

 

 

 

Tablo 1.9.Marmaris’te oluşan çöp miktarları

Madde grub.

15/11-15/3

Kış dönemi

kg olarak

15/3-15/5

Geçiş dönemi

kg olarak

15/5-15/9

Yaz dönemi

kg olarak

15/9-15/11

Geçiş dönemi

kg olarak

Yiyecek

58800

38520

234000

38250

Sebze/meyve

135000

88200

540000

88200

Kağıt/karton

28800

18720

114000

18720

Plastik/naylo

16800

10800

66000

10800

Teneke

8400

5400

33600

5400

Cam

14400

9360

57600

9360

Ince çöp

157464

102600

627120

102600

 

Tablo 1.10.8-9/6/1992 Tarihlerinde Datça çöp bileşenleri

Madde

Turistik

Datça

Yerleşik

Datça

Eski

Datça

Aktur

Datça

Kıyı Şer.

Datça

Genel

Datça

Yiyecek

28

15

23

21

25

20

Seb/mey

27

28

29

31

32

28

Kağıt

9

6

8

10

11

9

Karton

12

6

4

16

14

13

Plastik

3

2

1

4

4

2

Naylon

1

   

1

1

1

Teneke

3

1

1

2

3

2

Diğer me

           

Cam,şişe

4

2

1

3

4

3

Deri,kös

1

   

1

   

Kemik

1

   

1

1

1

Lastik

           

Taş,topra

2

8

6

1

1

3

Tahta,od

1

   

1

 

1

Tekstil

1

   

1

1

1

Bahçe at

5

15

13

4

2

9

Kül,curu

2

5

4

3

1

2

Tablo 1.11.31/7-3/8/1992 Tarihleri arasında Urla çöp bileşenleri

Madde

31/7/1992

% Ağırlık

Çeşmealtı

1/8/92 2/8/92

Iskele

3/8/92

Yiyecek

20

12 20

18

Seb/mey

36

40 38

35

Kağıt

18

15 17

16

Karton

7

8 6

7

Plastik

2

2 3

2

Naylon

1

1 1

1

Teneke

2

2 2

2

Cam,şiş

5

6 7

5

Deri

     

Kemik

1

1 1

1

Lastik

     

Taş,top

2

3 4

2

Tahta,od

1

1 1

1

Tekstil

1

 

1

Bahçe at

2

 

5

Kül,cur

   

2

Ince çöp

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.ÇEŞITLI ILLERDE OLUŞAN ÇÖP MIKTARLARI

Türkiye’deki illerde oluşan çöp bileşenlerini bölgesel bazda inceleyecek olursak;

 

1.4.3.1.EGE BÖLGESI ÇÖP BILEŞENLERI

 

Tablo 1.15. Izmir ili merkezi ve ilçelerinin çöp bileşimi

Madde

Aliağa

% Ağ.

Menem

Torbalı

Karşıyak

Dikili

Selçuk

Merk

Yiyece

42.00

32.00

18.00

31.00

23.37

25.00

23.00

Kağıt

16.00

10.00

9.00

10.00

5.17

14.00

11.00

Plasti

2.00

2.50

2.00

4.20

1.69

4.70

2.90

Naylo

2.00

1.50

1.20

0.80

0.89

3.20

1.50

Metal

2.00

1.20

1.20

2.10

0.89

2.10

1.50

Cam

2.00

0.60

2.00

2.10

2.29

3.60

1.50

Deri

1.00

0.40

0.40

0.50

0.50

1.40

0.90

Kemik

1.00

1.80

1.30

1.20

1.59

2.10

1.50

Lastik

1.00

0.70

0.60

0.40

0.50

1.40

2.90

Taş

2.00

7.20

4.50

3.50

2.09

3.60

1.50

Tekst

0.00

2.00

2.00

2.50

0.79

1.80

1.50

Bahçe

1.00

16.00

6.20

7.70

0.30

11.00

3.50

Odun

2.00

0.20

0.60

0.30

19.49

1.10

0.90

Inceçö

26.00

23.90

51.00

33.70

41.45

25.00

45.00

 

 

 

 

Tablo 1.16.Ege Bölgesi bazı illerinin çöp bileşimleri

Madde

Manisa

% Ağır.

Kütahya

Aydın

 

Uşak

Denizli

Afyon

 

Yiyecek

65.00

38.77

20.00

22.00

27.73

63.00

Kağıt

3.00

8.96

10.00

10.00

8.32

11.00

Plastik

4.00

3.00

2.50

2.00

2.50

2.00

Naylon

1.00

2.00

1.50

1.70

2.00

1.00

Metal

2.50

1.00

1.50

1.70

0.94

1.00

Cam

1.50

1.00

1.50

0.80

1.00

1.00

Deri

0.50

0.81

0.60

5.00

0.72

1.00

Kemik

1.50

1.19

2.30

2.10

1.58

1.00

Lastik

0.50

3.00

2.00

1.50

3.16

0.00

Taş/top

2.50

5.48

3.00

2.50

5.66

8.00

Odun

0.50

0.71

0.70

0.50

2.63

0.00

Tekstil

1.00

4.29

1.80

10.00

0.94

0.00

Bahçe a.

3.00

2.67

3.50

5.00

3.72

6.00

Ince çöp

13.50

27.14

49.10

35.20

39.10

5.00

 

 

1.4.3.2.MARMARA BÖLGESI ÇÖP BILEŞENLERI

 

Tablo 1.17.Marmara Bölgesi bazı illerinin çöp bileşimleri

Madde

Bilecik

% Ağırlık

Istanbul

Kadıköy

Bursa

Balıkesir

Edremit

Bursa

Gemlik

Yiyecek

22.00

30.00

24.30

22.00

20.96

Kağıt

4.00

8.00

14.20

15.00

10.48

Plastik

1.00

2.50

3.00

7.00

1.00

Naylon

1.20

2.13

4.80

5.00

0.46

Metal

2.00

0.90

8.70

2.00

1.68

Cam

2.00

1.00

5.40

5.00

1.26

Deri

3.00

0.70

1.80

3.00

1.00

Kemik

4.00

1.50

1.20

3.00

1.00

Lastik

1.50

3.00

2.10

1.00

0.00

Taş/top

4.00

5.50

0.00

0.50

5.04

Odun

0.00

2.50

1.30

2.00

0.09

Tekstil

1.00

0.90

7.50

5.00

1.68

Bahçe atı.

7.00

3.60

0.00

3.00

6.28

Ince çöp

32.30

37.60

24.30

26.50

49.06

Kül/curuf

15.00

0.00

1.40

0.00

0.00

 

 

 

 

 

1.4.3.3.AKDENIZ BÖLGESI ÇÖP BILEŞENLERI

 

Tablo 1.18.Akdeniz Bölgesi bazı illerinin çöp bileşimleri

Madde

Adana

 

Adana

Ceyhan

Iskenderun

Antalya

Antalya

Side

Yiyecek

21.50

30.34

60.00

22.50

19.23

Kağıt

11.00

9.12

8.20

13.00

10.01

Plastik

3.00

2.53

0.80

5.50

1.60

Naylon

1.30

1.27

0.10

2.80

1.00

Metal

1.70

0.91

4.30

1.90

1.50

Cam

1.70

1.51

1.20

4.60

1.00

Deri

0.70

0.91

0.90

1.60

0.25

Kemik

1.30

1.62

0.30

1.60

1.40

Lastik

2.30

3.24

0.20

1.60

0.35

Taş/top

1.60

5.66

0.60

2.10

2.25

Odun

0.70

12.65

1.20

0.80

0.25

Tekstil

1.60

1.01

1.80

2.10

0.65

Bahçe atı.

3.50

4.04

16.20

8.90

3.90

Ince çöp

48.10

25.18

3.60

31.00

51.50

Kül/curuf

0.00

0.00

0.00

0.00

5.11

 

 

 

1.4.3.4.KARADENIZ BÖLGESI ÇÖP BILEŞENLERI

 

Tablo 1.19.Karadeniz Bölgesi bazı illerinin çöp bileşimleri

Madde

Sinop

Trabzon

Samsun

Rize

Ordu

Yiyecek

6.30

21.70

19.70

17.50

17.90

Kağıt

3.00

13.60

12.80

7.60

8.50

Plast/naylo

6.30

4.70

6.60

4.30

5.40

Metal

1.00

1.50

1.40

1.90

1.50

Cam

2.30

1.10

1.80

0.70

1.50

Deri/köse

0.20

0.60

0.70

0.50

1.00

Kemik

0.20

2.60

1.10

1.00

0.60

Lastik

1.00

0.80

1.20

1.40

0.30

Moloz/kül

6.30

0.80

0.60

1.60

0.00

Tahta/odun

0.20

0.00

0.40

0.00

0.00

Tekstil

0.90

1.50

2.60

2.30

1.70

Diğer

72.30

51.10

51.10

61.20

61.60

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.5.DOĞU BÖLGESI ÇÖP BILEŞENLERI

 

Tablo 1.20.Doğu Bölgesi bazı illerinin çöp bileşimleri

Madde

Yozgat

Elazığ

Tunceli

Hakkari

Çölemerik

Adıyaman

Yiyecek

4.10

27.32

19.40

22.00

24.02

Kağıt

7.00

5.19

9.60

4.00

8.74

Plastik

1.50

2.60

2.20

1.00

1.00

Naylon

1.50

2.08

1.70

1.20

0.09

Metal

1.50

0.93

1.50

2.00

1.09

Cam

1.50

4.15

1.10

2.00

0.43

Deri

0.25

0.73

0.60

3.00

1.75

Kemik

1.50

1.56

2.00

4.00

0.00

Lastik

0.25

3.11

0.50

1.50

0.00

Taş/top

15.50

5.71

3.10

4.00

5.24

Odun

0.50

3.74

0.50

0.00

0.00

Tekstil

1.00

2.60

1.60

1.00

1.75

Bahçe at.

2.00

0.93

0.00

7.00

7.86

Ince çöp

25.00

39.35

56.21

32.30

48.02

Kül/curuf

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

 

1.4.3.6.IÇ ANADOLU BÖLGESI ÇÖP BILEŞENLERI

 

Tablo 1.21.Iç Anadolu Bölgesi bazı illerinin çöp bileşimleri

Madde

Niğde

Karaman

Nevşehir

Eskişehi.

Kırşehir

Konya

Yiyecek

17.40

40.00

16.70

23.67

22.00

23.61

Kağıt

5.20

6.20

5.20

10.36

4.00

7.83

Plastik

1.00

1.40

1.00

2.96

1.00

2.36

Naylon

1.20

0.50

1.20

0.89

1.20

1.61

Metal

1.00

1.50

1.00

2.37

2.00

1.61

Cam

1.00

4.20

1.00

1.48

2.00

1.61

Deri

0.30

0.00

0.30

0.89

3.00

7.83

Kemik

1.20

1.10

1.20

1.48

4.00

7.83

Lastik

0.30

0.00

0.30

2.37

1.50

7.83

Taş/top

4.60

0.70

4.40

1.48

4.00

1.61

Bahçe a.

6.10

2.00

6.00

2.96

7.00

4.72

Odun

0.30

0.20

0.30

0.59

0.00

3.97

Ince çöp

60.40

41.60

60.40

47.34

32.50

23.61

Tekstil

0.00

0.60

1.00

1.18

1.00

3.97

Kül/cur.

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

 

 

 

 

Şimdiye kadar yapmış olduğumuz tablolar dikkatli incelenecek olursa farklılıkların olduğu görülür.Bunlar sosyal, kültürel, ekonomik yapılar, tüketim alışkanlıkları ve coğrafi değişiklikler gibi sebeplerdendir.Genel olarak örneğin cam için değerleri karşılaştıracak olursak;

 

Ege Bölgesi:0.80-1.50

Marmara Bölgesi:1.00-5.40

Akdeniz Bölgesi:1.00-4.60

Karadeniz Bölgesi: 0.70-2.30

Doğu Bölgeleri:0.43-4.15

Iç Bölgeler:1.00-4.20

 

olduğunu görürüz.Bunu Türkiye geneline taşıyacak olursak bu değer 0.50-5.50 arasındadır.Buradan yola çıkarak asıl konumuz olan geri kazanılabilir maddelerin hesabını ortalama bir değer olarak bulabiliriz.Bu konu ileriki bölümlerde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

 

 

 

1.4.4.ÇEŞITLI ÜLKELERDE OLUŞAN ÇÖP BILEŞIMLERI

 

ABD, Almanya, Hollanda gibi sanayileşmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin çöplerinin bileşimleri arasında farklılıklar göze çarpmaktadır.Özellikle gelişmiş ülkelerde çöplerdeki geri kazanılabilir madde oranlarının gelişmekte olan ülkelere göre çok daha fazla olduğu görülmüştür.Bunları tablolaştıracak olursak;

 

Tablo 1.22.ABD ve Avrupa’daki bazı ülkelerin çöp bileşimleri

Katı Atık

Bileşenleri

ABD

(EPA,1988)

Almanya

(Koch, 1986)

Avusturya

(1990)

Hollanda

(Esmil 1976)

Cam

7.10

10.40

11.00

14.50

Alüminyum

1.10

0.60

0.50

0.70

Plastik

9.20

5.80

6.00

6.00

Kağıt/karton

34.20

18.80

24.00

22.50

Metal

7.00

3.20

7.00

6.00

Diğer

41.40

61.00

51.50

50.30

 

Tablo 1.23.Gelişmekte olan ülkelerde genel çöp bileşimleri (Diaz, Golueke, 1986)

Bileş.

Hind.

Fili

Yeme

Para.

Peru

Brez

Meks

Vene

Nijer

Yaş çöp

75.00

49.80

57.00

60.80

34.30

47.70

56.40

40.40

76.00

Kağıt

2.00

12.90

15.50

12.20

24.30

31.50

16.70

34.90

6.60

Metal

1.00

5.80

13.20

2.30

3.40

5.90

5.70

6.00

2.50

Cam

0.20

3.50

2.60

4.60

1.70

4.70

3.70

6.60

0.60

Plastik

1.00

1.60

2.90

4.40

2.90

3.90

5.80

7.80

4.00

Tekstil

3.00

1.80

6.80

2.50

1.70

4.10

6.00

2.00

1.40

Toz,top

19.00

17.70

2.00

13.20

31.70

2.10

5.70

2.30

8.90

Ağırlık

kg/ki.gü

0.41

0.42

0.46

0.64

0.96

0.54

0.68

0.94

0.17

Geri

kazanıla

7.20

25.60

41.00

26.00

34.00

50.10

37.90

57.30

15.10

 

Tablo 1.24.Evlerden gelen çöp bileşimleri

Katı Atık

Bileşimi

Ingiltere

(Betts)

Hollanda

(Esmil)

Almanya

(Pautz)

Isveç

 

Bioçöp

18.00

48.00

31.60

26.00

Kağıt/karton

33.00

22.50

24.00

40.00-45.00

Cam

10.00

14.50

8.00

5.00

Metal

10.00

3.00

5.60

5.00-6.00

Plastik

2.00

6.00

8.80

10.00

Tekstil

3.00

0.00

0.00

3.00

Kül/curuf

19.00

6.00

13.10

7.00

Diğer

5.00

0.00

8.90

0.00

 

1.4.KATI ATIK SORUNUNA GENEL BIR BAKIŞ

 

Dünyadaki ve dolayısıyla Türkiye’deki nüfusun artmasıyla katı atık sorunlarında da artışlar gözlenmiştir.Insanların faaliyetleri ve yeni ürünlerin ortaya çıkıp kullanılmaya başlanmasıyla çöplerin bileşimlerinde değişiklikler meydana gelmiştir.Mevcut deponi yerlerinin yetersizliği ve yeni deponilere olan ihtiyaç nüfusun artışıyla orantılı olarak çoğalmıştır.

 

Katı atık sorunu çözülmeye çalışılırken birtakım hedefler belirlenmiş ve bunlara uygun olarak hareket edilmeye başlanmıştır.Bu hedefleri:

 

*Olabildiğince az atık üretmeye çalışmak veye hiç üretmemek,bu kurala tüm aşamalarda uymak

*Buna rağmen atık oluşuyorsa , oluşan atıkları olabildiğince geri toplayıp yeniden veya ikincil hammadde olarak kullanmak

*Iki hedefin dışında yinede atık oluşuyorsa bu atıkları doğaya,insana ve herhangibir canlı hayatına zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek

şeklinde üç grup altında toplayabiliriz.

14 Mart 1991’de yürürlüğe giren “KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELIĞI”yle bu konunun ne kadar önemli olduğu ortaya konmuş ve kurum, kuruluş,bireylere de yükümlülükler getirilmiştir.

 

Çöp ve katı atıklar, oluştukları yerler neresi olursa olsunlar bunların doğal kaynaklara, insanlara ve herhangibir canlı yaşamına zarar vermeden toplanması, biriktirilmesi, taşınması ve bertaraf edilmesi gerekmektedir.

 

Yapılan her faaliyet ve büyüme, bareberinde kirliliğide getirmiştir.Tarım, sanayileşme, turizm gibi faaliyetler sonunda çöp ve katı atıklar görüntü, koku, hava, toprak kirliliğinin yanında yüzeysel ve yeraltı sularını da tehtid etme konumuna gelmeye başlamıştır.

Çöp ve katı atıklar Türkiye’de düzensiz depolama ile;

-Denizlere dökülmektedir

-Hiç bir önlem alınmadan dere yataklarına depolanmaktadır

-Nehir taşkın sahalarında depolanmaktadır

-Nehir ağızlarına gelişigüzel boşaltılmaktadır

-Turizm değeri taşımadığı zannedilen koylara dökülmektedir

-Kıyı dolgusunda kullanılmaktadır

-Içme suyu rezervlerini etkileyecek şekilde depolanmaktadır

-Yüzeysel suları etkileyecek şekilde depolanmaktadır

-Yeraltı sularını etkileyecek şekilde depolanmaktadır.

 

Görüldüğü gibi düzensiz veya vahşi depolama yöntemiyle özellikle su kirliliği problemiyle karşı karşıya kalınmaktadır.Bu ise ilave bir su arıtımını beraberinde getirmektedir.

 

Düzenli depolama yerlerinde ise zeminin yapısına, iklimine, bitki örtüsüne bağlı olarak planlanıp dizayn edilmektedir.Bununla deponide oluşacak sızıntı suyu için sızdırmazlığın sağlanması, meydana gelen deponi gazı içinse kontrolün sağlaması gerçekleştirilmektedir.Aksi taktirde 28 Nisan 1993 yılında deponi gazının patlaması sebebiyle meydana gelen Türkiye’nin çok büyük ayıplarından biri olan sadece “Ümraniye Olayı” olarak kalmaz.

 

Düzenli ve düzensiz depolamanın en büyük sorunları;

-Bitki örtüsüne

-Yeraltı sularına

-Yüzeysel sulara

-Insan yaşamına

-Jeolojik yapıya ve toprak yapısına

zarar vermesidir.

 

Bu zararlar;

 

-Çöp sıkıştırılarak inşaa edildiğinde

-Çöp killi toprakla örtüldüğünde

-Çöp çukura depolanıp, çukur duvarları örtü malzemesinden daha geçirgen olduğunda

-Deponi yakınında kapalı hacimler, sızıntısız bacalar, drenaj şebekesi olduğunda

-Çöp gaz filtrelenmeden üst çöp gazı tabakasını geçerse meydana gelir.

 

Ilerlemiş ülkelerde, özellikle çevre problemi büyük olan ülkelerde katı atık depolanması ve bertarafı konusunda düşünceler değişmeye başlamıştır.Artık önemli olan “kirlettikten sonra temizlemek değil kirletmemektir”.Bunun için özellikle belediye sınırları içindeki çöplerin sınıflandırılarak toplanması önerilmeye başlanmıştır.Bu yolla temizlik ve ekonomik değerlendirmenin mümkün olacağı sonucuna varılmıştır.

 

Katı atık yönetmeliğiyle kurum ve kuruluşlara getirilen yükümlülükler sonucunda özellikle ambalajlara değişik uygulamalar ve çözümler geliştirilmiştir.Tek kere kullanılan ambalajlar yerine çok kere kullanılanlar tercih edilmeye başlanmıştır.Ambalajların geri çevriminde “3R” hedefolarak belirlenmiştir:

 

 

REUSE=GERI KULLANMA

RECYCLING=GERI DÖNÜŞTÜRME

RECOVERY=GERI KAZANMA

 

Bu konu ileriki bölümlerde daha geniş olarak ele alınacaktır.

Katı atık ve çöpler bu şekilde sadece kirliliği ortadan kaldırmakla kalmayıp ülke ekonomisine de çok büyük kazançlar sağlamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 2.

AMBALAJ VE YOL AÇTIĞI ÇEVRE SORUNLARI

 

2.1.GENEL OLARAK AMBALAJ SANAYI

 

2.1.1.AMBALAJIN TANIMI

Ambalaj ürünlerin korunması, dayanıklılığının sağlanması, kolay taşınması ve tüketicilerin dikkatini çekmesi için kullanılan, ağaç, cam, metal, kağıt/karton gibi materyallerden yapılan ürün tamamlayıcısı olan bir araçtır.

 

Son yıllarda, ambalaja verilen önem, eldeki mevcut olanaklar ve yapılan ambalajların amaca uygunlukları kıyaslandığında hiçde küçümsenmeyecek bir yol alındığını görmekteyiz.Önemli bir yol almakla beraber henüz başında olduğumuzda gözardı edilemeyecek bir gerçektir.Bu güne kadar katettiğimiz yolun yetersizliğinin başlıca sebepleri:

 

1-Ambalaj sektöründeki araştırma ve yenilikleri takip edebilen uzman kadronun yetersiz kalması,

2-Yenilikleri takip etmek isteyen kadronun yeterli bilgi ve yayına ulaşamaması,

3-Kentleşmenin hızla ilerlediği, sosyal yaşantının değiştiği ve geliştiği günümüzde fonksiyonel ambalajlara olan talebin fazlalaşması,

4-Çok büyük şirketlerin var olmasıdır.

 

 

 

 

 

 

Genel olarak ambalaj sanayinin hizmet verdiği sektörlerin dağılımı şöyledir:

SEKTÖR

%

Gıda

45.8

Kimya

22.5

Ilaç

8.5

Otomotiv

4.0

Petrol

2.7

Tarım

0.8

Cam

0.7

Tekstil

0.6

Makina

0.3

Elektrik

0.3

Diğerleri

13.8

 

Ambalaj sanayide ürünün dışsatım yapılacağı ülkeye göre alışkanlıkların, değer yargılarının bilinmesi gerekiyor.Bilinen değerlere göre dizaynı gerçekleştirilerek fonksiyonel ve estetik bir ambalajla çok şey başarılabilir.Bugün kullandığımız, tükettiğimiz her mamulün bir parçasıda ambalajdır.Parça olmakla artık ürünün tamamlayıcısı değil ürünün kapsamı içinde bulunan bir unsurdur.

 

Fonksiyon, maliyet ve estetik açıdan optimum bir ambalaj kesinlikle çöpe atılacak bir para değildir.Bunun tersine eğer ambalajı yetersiz olduğu için iyi korunamayan, saklanamayan, kullanım açısından tüketiciye zorluk çıkaran, sağlık kurallarına uymayan bir ürünün pazarlanıp tüketilmesi çok güç hatta imkansızdır.

 

Ambalajın bu özellikleri ürünün reklamının yapılmasından daha önemli ve satışı arttırıcı bir faktördür.Bu iddia şöyle de kanıtlanabilir:

 

-Ambalaj sadece koruma için değil, dayanıklılığı arttırmak için kullanılan bir araçtır.Örneğin bir diş macununun veya bir suyun ambalajı olmazsa kullanılabilirliği kalkar.

-Raf ömrünün uzatılmasında çok büyük etkisi vardır.

-Depolama kolaylığı ambalajın bir başka önemli özelliğidir.

-Taşıma kolaylığı sağlar ve mekan boyutunda önemli avantajlar sağlar.

-Çekicilik ve güven yaratır.Ürüne kişilik, özellik katar.

 

2.1.2.AMBALAJIN ÇEVRE ETKILERI

 

Tek yönlü ambalaj atıklarının çevreye getirdiği yükler son yıllarda büyük sorunlar yaratmıştır.Bu nedenle “Çevre Dostu” olarak adlandırılan ambalajlar önem kazanmaya başlamıştır.Ancak ambalajların üretiminin ve tüketiminin azaltılmasının mümkün olmayacağının anlaşılmasıyla başka çözüm yollarına baş vurulmuştur.Dünyada ve AB pazarlarında ambalaj açısından getirilen çevre önlemleri olmuştur.Bunlar;

 

*Kaynakta azaltma (ağırlık, hacim, ürün yoğunluğu)

*Geri dönüşlü (tekrar doldurulabilir) ambalajlar kullanılması

*Geri dönüşüm (Recycling)

*Yaşam süresi analizleri

 

 

 

Bu işlevleri uygulamaya koymak amacı ile çok köklü yasalar ve yaptırımlara gidilmektedir.Özellikle AB Ülkeleri ambalaj atıkları konusunda çok duyarlı davranmaktadırlar.Ambalaj tüketiminin önümüzdeki on yıl içinde 150 kg/kişi.yıl olacağı tahmin edilmektedir.Tüketimin bu şekilde olacağı beklendiğinden Aralık 1994 yılında “Ambalaj ve Atıkları Yönergesi” çıkarılmıştır.

 

Ambalaj yönergesi sonrası; ülkeler kendi yönetmeliklerinde bazı düzenlemeler yapmak durumundadır.Örneğin Almanya Bu konuda çok çalışmalar yapmış, hatta 1991 yılında yayınlanan ambalaj yönetmeliği ile ülkeye ihracat yapan firmaları paniğe sürüklemiştir.

 

Bu konudaki Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki mevcut yönetmelikler hakkında geniş bilgi ileriki bölümlerde verilecektir.

 

 

2.2.AMBALAJIN TÜRLERI

 

2.2.1.PLASTIK ESASLI AMBALAJLAR

Sanayileşmeyle birlikte başlayan üretimin geniş kitlelere ulaşılmasında ambalaj çok önemli bir yer tutar.Başlangıçta doğal hammaddelerle ihtiyaç giderilmeye çalışılmış ancak zamanla bunlar yetersiz kalmaya başlamıştır.Böylece bunların yerini ise farklı özelliklere sahip petrokimyasal kökenli plastik ambalajlar almıştır.

 

 

2.2.1.1.PLASTIK TÜRLERI VE HAMMADDELERI

Petrokimyasal ürünler ana hatları ile;

 

-Termoplastikler

-Elyaf hammaddeleri

-Lastik hammaddeleri

-Diğer petrokimya ürünleri

olarak gruplara ayrılabilirler.

 

Genel olarak ambalaj sanayinde Termoplastikler kullanılır. Termoplastikler, birbirleri ile bağ oluşturmayan uzun zincirli makro moleküllerdir.En belirgin özellikleri erime noktalarının üstünde bir sıcaklığa kadar ısıtılmaları durumunda eritilip şekillendirilebilmeleri ve sıcaklık düştüğünde tekrar eski katı hale dönmeleridir.

Termoplastiklere örnek olarak;

*AYPE (Alçak yoğunluk polietilen)

*YYPE (Yüksek yoğunluk polietilen)

*PVC (Polivinil klorür)

*PP (Polipropilen)

*PS (Polistiren)

gösterilebilir.

 

Kullanım kolaylığı, ucuzluk, dayanıklılık, kolay işlenebilme özelliklerinden dolayı kağıt, karton, ahşap, demir gibi hammaddelerin yerini büyük ölçüde almışlardır.Bugün plastik sadece ambalajlamada kullanılmakla kalmayıp sulama, kanalizasyon, enerji dağıtımı gibi yerlerde de kullanılmaktadır.

 

2.2.1.2.TÜRKIYE’DE PLASTIK AMBALAJIN TÜKETIMI VE KULLANIM ALANLARI

Bu konuyla ilgili çeşitli projeksiyonlar yapılmaktadır. Yapılan varsayımlar ve tahminlere göre çok faklı sonuçlara ulaşılmaktadır.

Tablo 2.1.Plastik ürünlerin 2000 yılı talep tahminleri(Bin Ton)

Ürünler

1990 yılı

Tüketimi

1995 yılı

Tüketimi

2000 yılı

Tahmin.

Chem.

2000 yılı

Tahmin.

PAGEV

2000 yılı

Tahmin

PETKIM

2000 yılı

Tahmin

PETKIM

AYPE+

LAYPE

173

274

415

415

400

421

YYPE

 

54

109

140

140

183

174

PVC

 

130

244

315

315

334

391

PP

 

110

255

230

230

287

496

PS

 

41

76

70

70

99

119

Toplam

 

508

958

1.185

1.170

1.313

1.601

Tabloda gördüğümüz gibi 1990 yılında 508 bin ton olan tüketimin %88 artışla 1995 yılında 958 bin tona yükselmiştir.Beş yılda neredeyse tüketim hızı iki katına çıkmıştır.Buda plastiğin hayatımızdaki yerini göstermektedir.

Eğer kişi başına plastik tüketimi için ortalama bir tablo yapacak olursak;

Tablo 2.2.Seçilmiş ülkelerde kişi başına plastik tüketimi(kg/yıl)

ÜLKELER

 

AYPE

YYPE

PVC

PP

PS

DIĞER

TOP.

SINGAPUR

19.2

17.4

13.0

11.3

14.0

19.8

94.8

ABD

22.5

19.7

19.2

17.3

8.8

3.7

91.2

G. KORE

17.1

16.3

20.5

17.5

10.1

9.4

90.8

ITALYA

17.8

9.0

16.3

18.9

6.4

3.8

72.2

YUNANIS.

5.8

6.7

7.2

3.9

1.9

0.2

25.7

BULGARIS.

6.5

1.0

7.5

3.5

2.8

0.1

21.3

BREZILYA

3.9

2.8

3.2

3.1

1.4

0.3

14.8

TAYLAND

4.5

7.1

8.9

7.5

4.0

1.8

33.7

TÜRKIYE

4.8

1.9

4.1

4.7

1.3

0.6

17.5

 

2000 yılında ülkemizdeki kişi başına termoplastik tüketiminin 3milyon ton olacağı beklenmektedir.Diğer ülkelere göre tüketim hızının düşük olduğu ülkemizde gelecek yıllarda bir patlama olacağı beklenmektedir.

 

Plastik tüketimi sadece ambalaj sektörüyle kısıtlı değildir. Inşaat, mobilya gibi sektörlerde de kullanılmaktadır.

 

Tablo 2.3.AB ülkelerinde plastik tüketiminin kullanım alanları (%)

Ülkeler

Inşaat

Ambal.

Elektr.

Ulaştı.

Mobil.

Tarım

Diğer

Belçika

28

33

1

11

6

1

20

Danima

23

29

7

3

3

2

33

Almany

25

21

15

7

5

4

23

Yunani

5

36

6

9

0

0

53

Ispanya

10

37

2

7

8

6

30

Fransa

15

39

9

10

15

6

6

Italya

14

43

7

5

5

5

21

Hollan

28

30

2

3

7

0

30

Porteki

24

30

3

9

0

0

34

Ingilter

23

36

11

7

5

3

15

Avustur

20

33

12

6

7

4

18

Finland

23

52

7

2

2

3

12

Norveç

25

28

18

4

0

0

25

Isveç

25

26

17

14

0

0

18

Isviçre

24

23

13

4

5

6

25

Toplam

20

33

7

7

6

3

24

Türkiye

11.62

43.49

7.73

1.20

3.20

17.92

14.84

 

Ülkemizde plastik ürünlerin kullanım alanları konusunda yapılan çalışma sayısı çok sınırlıdır.Ülkemizde plastiklerin tür bazında çeşitli kullanım alanları tablo 2.4.’de verilecektir.

 

 

Tablo 2.4.Türkiye’de plastik tüketiminin kullanım alanları(%)

Ürünler

Inşaat

Ambala

Elektro

Ulaştır

Mobily

Tarım

Diğer

AYPE

0.10

14.66

1.04

0.05

0.00

10.90

1.50

YYPE

1.25

7.48

0.05

0.10

1.63

0.10

0.84

PVC

8.75

2.17

2.82

0.00

0.00

6.60

5.37

PP

1.46

16.71

0.47

0.63

1.57

0.31

5.48

PS

0.05

2.47

3.34

0.42

0.00

0.00

1.65

Toplam

11.62

43.49

7.73

1.20

3.20

17.92

14.84

 

Tablodan da görüldüğü gibi termoplastiklerin çok önemli bir bölümü ambalaj sektöründe kullanılmaktadır.Ayrıca ülkemizdeki plastiklerin ambalaj sanayindeki kullanım oranının AB ortalamasına göre daha yüksek olduğu görülmüştür.Bunun iki sebebi vardır;

Birincisi ülkemizde plastiklerin ambalaj dışında alanlarda kullanımının yaygın olmaması, ikincisi ise tanımlama farklılığıdır.

Plastik ambalaj sanayinin en önemli özelliği, diğer sektörlerde üretilen ürünlerin korunması ve sunumunda kullanılmasıdır.Üretimden bireye ulaşan her türlü ürün, mutlaka bir ambalaj gereksinimi demektir.Bir başka deyişle ambalaj ekonomide üretilen ürünlerin giydirilmesi işlevini görmektedir.

 

Tablo 2.5.1986-95 Döneminde Türkiye’de termoplastik tüketimi(Bin ton)

Yıllar

1986

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Ürünler

             

AYPE

124

158

187

192

218

214

274

YYPE

20

61

56

66

86

86

109

PVC

116

140

168

190

228

192

244

PP

67

130

133

165

195

181

254

PS

40

57

55

62

79

76

76

Toplam

369

546

599

675

806

749

958

 

Görüldüğü gibi plastik ambalaj sanayi büyük bir potansiyele sahiptir.Ve tüketimi hızlı bir şekilde artmaktadır.Hayatımıza bunca giren ve kolaylık sağlayan plastiği bir başka açıdan ele alırsak; tüketiminden sonra oluşan atıkları önemli problemler çıkarmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.KAĞIT ESASLI AMBALAJLAR

 

.

2.2.2.1.KAĞIT ESASLI AMBALAJIN TÜRLERI

 

Ülkemizde hızla artan tüketim malları sektöründe kağıt esaslı ambalaj ürünlerine olan ilgi artmaktadır.Insanlar bu ambalaj türünü gerek doğaya gerekse insan sağlığına etkisinin en az olması ve geri dönüşümünün kolay olması nedeniyle tercih etmektedirler.

 

Kağıt esaslı ambalaj ürünlerinin ana hammaddesi genel olarak birincil esmer odun selülozu veya ikincil atık kağıt elyaflarıdır.Selüloz odun veya yıllık bitkilerden kimyasal veya mekaniksel yollarla elde edilirler.Uzun elyaflı esmer selülozdan üretilen Kraft Liner oluklu mukavva sanayinde vazgeçilmeyen tek kağıt türüdür.

 

Ambalaj sektöründe değişik yapı ve özellikte oldukça fazla kağıt, karton çeşidi vardır.Bunların bazıları tek bazıları çift veya çok katlı olarak üretilmektedir.Günümüzde ambalaj sektöründe kullanılan kağıt türleri şunlardır:

 

-Kraft Liner Kağıtları

-Test Liner Kağıtları (Esmer veya beyaz)

-Saman Fluting Kağıtları

-Şrenz Fluting Kağıtları

-Nssc Fluting Kağıtları

-Kroma kartonlar (Kuşeli-Kuşesiz)

-Bristol kartonlar (Kuşeli-Kuşesiz)

-Gri kartonlar

-Kraft Torba-Klupaklı Kraft Torba Kağıtlar

 

Bu kağıt türlerinden “Kraft Liner ve Kraft Torba Kağıtları” sadece SEKA tarafından, diğer türler ise ülkemizde bulunan ve bir çoğu oluklu mukavva fabrikaları ile entegre olan özel sektör firmaları ve SEKA’nın bazı fabrikaları tarafından üretilmektedir.

 

Kağıt esaslı ambalaj malzemeleri kadar bu malzemelerin atıklarıda çevre dostudur.Doğada daha kolay parçalanabildiklerinden diğer katı atıklara göre kalıcı değildir.Bunların geri dönüşümü ile hem çevre hem de doğal kaynaklar korunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

Kağıt esaslı ambalaj ürünlerini üç sınıfta toplayabiliriz:

 

-Oluklu mukavva kutular

-Karton kutular

-Torbalar

 

Bunların koruyucu, dayanıklı, etkileyici ve satışı arttırıcı olması istenilen özellikleridir.Istenilen bu özellikleri yerine getirmek ise ancak kaliteli hammadde ve ileri teknoloji kullanımı ile mümkün olur.

 

2.2.2.2.KAĞIT HAMMADDELERI

 

Ambalaj amacıyla kullanılan kağıt/karton çeşidi ülkemizde oldukça fazladır. Bunların bazıları tek, bazıları çift veya çok katlı olarak üretilmektedir.Kullanım amaçlarına göre;

 

Oluklu kutu imalinde kullanılan kağıt türleri:

Kraft liner, test liner, saman fluting, şrenz fluting, NSSC fluting

 

Karton kutu imalinde kullanılan kağıt türleri:

Kroma karton, (kuşeli veya kuşesiz) bristol kartonlar, gri kartonlar

 

Torba imalinde kullanılan kağıt türleri:

Kraft torba kağıtları, klupaklı kraft kağıtları

Kraft Liner:Sülfat prosesiyle üretilen en az %80 oranında kozalaklı odun selülozu içeren karton.

 

Testliner:Geri dönüşümlü elyaf ve sülfat prosesiyle üretilmiş selülozlardan elde edilir.Genellikle gıda, temizlik, ilaç, kozmetik, sigara kutusu gibi ürünlerin ambalajında kullanılır.

 

Bristol Kartonlar:%100 beyazlatılmış sert ve yumuşak odun selülozlarından üretilmekte olup diğer kartonlara göre daha pahalıdır.

 

Gri Kartonlar:%100 eski kağıt hamurundan çok katlı olarak üretilmektedir.

 

Kraft Torba Kağıtları:Toplam elyaf miktarlarının ağırlık itibarıyle %80’den fazlası kimyasal sülfat prosesiyle elde edilen 60gr/m2 den az 115gr/m² den fazla olmayan kağıt türüdür.

 

 

 

 

2.2.2.3.KAĞIT/KARTON ÜRETIMI

 

Türkiye’de kağıt/karton üretimi 1995 verileri baz alındığında %10.5 bir azalışla 1996 yılında 1.105.509 ton olarak gerçekleşmiştir.Bu üretimin %34’ü kamu ve %66’sı özel sektör fabrikalarında yapılmıştır.Üretimdeki 130.000 tonluk azalma SEKA’nın üretim azalmasından kaynaklanmaktadır.Örneğin, 60.000 tonu gazete kağıdının satılmaması sonucu fabrikaların durdurulmasından kaynaklanmıştır.

Ülkemizin GB’ne geçişi nedeniyle yerli sanayimizi koruma yönünde alınması gereken tedbirler rahat ve çabuk alınamamaktadır.Bu tedbirlerin, daha bilinçli ve istikrarlı politikalar sonucu alınması gerekmektedir.

 

Tablo 2.6.Kağıt/karton üretiminin alt gruplara göre dağılımı

 

%

ton

Gazete kağıdı

7.0

78.149

Yazı-tabı kağıdı

17.3

191.306

Sargılık kağıt

2.5

27.086

Oluklu mukavva kağıdı

44.6

493.113

Kraft torba kağıdı

5.2

57.081

Kartonlar

17.1

189.090

Temizlik kağıtları

5.9

65.377

Ince özel kağıtlar

0.4

4.307

 

100

1.105.509

Tablo 2.7.Türkiye’deki selüloz üretiminin türlere göre dağılımı

 

%

ton

Mekaniksel odun hamuru

8.7

30.600

CTMP

11.2

39.512

Sülfat selülozu(beyaz)

12.9

45.286

Sülfat selülozu(esmer)

44.5

156.645

Viskoz(Linters) selülozu

0.6

1.998

Kendir ve Jüt selülozu

0.3

1.158

NSSC

0.0

0.0

Beyaz kamış ve saman se.

6.2

21.983

Yarı kimyasal saman se.

15.6

55.080

TOPLAM

100

352.262

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.4.KAĞIT/KARTON TÜKETIMI

 

Tüketim miktarları devlet politikalarıyla değişkenlik göstermektedir.Ihracat ve ithalat politikalarının yanında enflasyonist bir ortamda büyük halk kitlelerinin alım gücü azalıyor.Buda yurtiçi kağıt tüketimini doğrudan etkileyebiliyor.1996 yılı ithalat rakamlarının açıklanmaması nedeniyle 1996 yılı tüketim rakamlarına sadece tahmini olarak ulaşılabilmektedir.1996 yılı tüketimi 1.810.509 ton/yıl olarak tahmin edilmiştir.

 

 

 

Tablo 2.8.1996 yılı için tahmin edilen kağıt/karton tüketimi

 

%

ton

Gazete kağıdı

20.9

377.810

Yazı-tabı kağıdı

17.1

309.306

Sargılık kağıt

1.9

34.374

Oluklu mukavva kağı.

33.4

604.113

Kraft torba kağıdı

8.4

152.581

Kartonlar

15.2

275.455

Temizlik kağıtları

2.6

47.563

Ince özel kağıtlar

0.5

9.307

TOPLAM

100

1.810.509

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.METAL ESASLI AMBALAJLAR

 

Teneke kutu 1813 yılından bu yana ambalaj olarak kullanılmaktadır.Gıda ambalajı olarak kalaylı teneke kutunun yanında, laklı teneke, kromlu teneke ve alüminyum kutuda kullanılmaktadır.Teneke kutu; konserve gıda, kuru gıda, peynir, yağ ve en çokda içecek ambalajı olarak kullanılan bir ambalajdır.

Inertlik gıda ambalajlarında aranan önemli özelliklerden birisidir. Ancak metalik gıda ambalajlarında metal korozyonu, sülfür kararması ve yüzey paslanması gibi konulardan problemler çıkmaktadır.

 

 

2.2.3.1.KULLANILAN METAL AMBALAJ TÜRLERI

Gıda ambalajı olarak en yaygın kullanılan metal ambalaj türleri kalaylı, laklı, alüminyum kutulardır.Ancak alüminyum fiyat açısından olumsuzdur.Alüminyum yerine şimdilerde çelik alaşımlı kutular kullanılmaktadır.

Metal kutuların kullanım alanları genellikle konserve ve özellikle içecek sanayindedir.Tüketim alanları;

 

Karbondioksitli meşrubatlar

Karbondioksitsiz meşrubatlar

Alkollü ve alkolsüz bira

Doğal veya yapay sodalı sular

 

gibi yerlerdir.

 

Gıda maddelerinin konulduğu metal esaslı ambalajlar, gıdanın özelliğine göre alüminyum folyo, lak veya plastikle kaplanmış olmalıdır.Metal kapların kalaylanmasında kullanılan kalayda arsenik olmamalıdır.

 

 

2.2.3.2.ALÜMINYUMUN AMBALAJLAMADA KULLANILMASI

 

Gıda sanayinde alüminyumun kullanımı son 25 yılda oldukça yaygınlaştırılmıştır.Alüminyumun tercih edilme nedenlerini sıralayacak olursak;

 

-Mikroorganizma içermemesi

-Buhar ve gaz geçirgenliğinin olmaması, dolayısıyla paketlenen gıda maddelerinin nemlenmemesini, su kaybının önlenmesini sağlanır.

-Yağ ve yağlı maddelere yapışmaması sebebiyle yağ endüstrisinde tercih edilmesi

-Değişik dalga boylarındaki ışınları yansıtarak ışın etkisiyle maddelerin bozulmasını önlemesi

-Kolayca boyanabilmesi

-Tenekeyle karşılaştırıldığında daha hafif, şekillenebilir olmaları sebebiyle

tercih edilirler.

Ancak bu anlatılanların yanında dezavantajlara sahiptirler.

-Fiziksel etmenlere karşı dayanıksız oluşları

-Korozyona uğramaları ve paslanmaları

-20 mm’den ince olduklarında oksijen ve su buharını geçirebilmeleri

-Pahalı bir metal olmaları

-Sağlık açısından zararlı olmaları

-Geri kazanımlarının ekonomik olmaması

sebeplerinden son yıllarda çelik olanları tercih edilmeye başlanmıştır.

 

 

2.2.3.3.ALÜMINYUM AMBALAJLARIN KULLANILMA ŞEKILLERI

 

Başlıca kullanım şekillerini sıralayacak olursak;

-Kutu, tüp, tava, tepsi ve fıçılar:Gıda sanayinde et konserveleri, meyve suyu ve konsantreleri, alkollü içeceklerin ambalajlanmasında kullanılır.

-Alüminyum folyolar:Alüminyum folyodan şekil verilmiş paket kapları veya torbalar, poşet tarzında paketlerde kullanılırlar.

-Şekil verilmiş paket kapları:

-Alüminyum folyodan torba, poşet tarzında paketler

-Metalize filmler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.CAM VE TEKSTILIN AMBALAJ MALZEMESI OLARAK KULLANILMASI

 

 

2.2.4.1.AMBALAJ MALZEMESI OLARAK KULLANILAN TEKSTILLER VE TÜRLERI

 

Geleneksel olarak giysi, ev tekstili yada teknik tekstil olarak görmeye alıştığımız tekstil ürünlerinden artık ambalaj sanayinde de yararlanılmaya başlandı.Tekstil ambalaj ürünleri oksijen girişine , su ve karbondioksit çıkışına izin verdikleri için özellikle tarım ürünlerinin ambalajlanmasında tercih edilmektedirler.

Ambalaj amaçlı bez ve kanaviçeler:Ambalaj amaçlı pamuklu bezler veya keten, kenevir yada jütten yapılmış kanaviçeler özellikle pamuk ve yün liflerinin ve tütünün balyalanmasında kullanılmaktadır.

 

Torbalar ve çuvallar:Kullanım amaçları ve üretim teknikleri açısından birbirine benzer olan torba ve çuvallar genel olarak boyutlarıyla birbirinden ayrılırlar.Özellikle jüt çuvallar patlama dayanıklılığının yüksekliği, açılan deliklerin kolayca kapanması, ürünün havalanabilmesi, kolayca doldurulup boşaltılabilmesi ve birden çok kullanım olanağına sahip olmasıyla tercih edilirler.

Fakat bunların yanında bazı dezavantajlarada sahiptirler: Yüksek dokuma hızlarına erişilmesi çok zordur, nemdem etkilendiklerinden çürüyebilirler, küf-bakteri gibi mikroorganizmalardan kolayca tekilenirler, kemirgen hayvanlara karşı dayanıksızdırlar.

 

Sentetik liflerden yapılan torba ve çuvallar:Bitkisel esaslı torba ve çuvalların üretiminin sınırlı olması ve bazı dezavantajlarının olması sebebiyle son yıllarda sentetik olanlar imal edilmeye başlanmıştır.Poliolefinden ve özellikle polipropilen yapılan torba ve çuvallar yapılmaya başlanmıştır.

 

Astarlı torba ve çuvallar:Nemi kolayca geçirebilen bitkisel kökenli tekstil çuvallara bir astar ekleyerek ambalajlanan materyale artan neme, yabancı kokularla kirlenmeye veya çevreye koku vermeye, mikroorganizma ve böceklere karşı daha dayanıklı olması sağlanır.

 

Big-Bag:Orjinal adıyla FIBC (Flexible Intermediate Bulk Containers), Türkçe literatürde “Esnek Dökme Torba” olarak adlandırılan kimya, petrokimya, ecza, ziraat, gıda, maden, demir-çelik gibi endüstri kollarında dökme ürünlerin nakliye ve depolanmasında kullanılır.

 

Tablo 2.9.Ambalaj sanayinde kullanılan liflerin tüm dünyadaki üretim miktarları (1000 ton)

Yıl

Keten

Üretimi

Kenevir

Üretimi

Jüt ve Benz.

Lif Üretimi

Sisal

Üretimi

1991

739

122

3676

416

1992

610

124

3530

383

1993

610

121

3391

291

 

2.2.4.2.CAMIN AMBALAJ MALZEMESI OLARAK KULLANILMASI

 

Gıda ve konserve ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan cam kavanoz son senelerde oldukça yaygınlaşmıştır.Tüketicinin özellikle yiyeceği maddeyi görerek almak istemesi cam ambalajın kullanılmasına neden olmuştur.

 

Cam kaplara öncelik sağlayan nitelikler:

-Cam parlak, pürüzsüz ve kolay temizlenebilir bir yapıya sahiptir. Bu nedenle mikropları barındırmaz.

-Camın yapısında yabancı birşey yoktur.Bu nedenle yiyeceklerle etkileşim yapacak bir madde de yoktur.

-Cam saydam olduğu için estetik olarakda güzeldir.

-Tekrar kullanıldığından ekonomiktir.

 

 

Cam ambalajların tipleri, büyüklükleri ve biçimleri çok çeşitli olmakla birlikte gıda maddeleri için kullanılan ambalajlar dört grup altında toplanabilir:

 

-Bira, meşrubat, maden suyu şişeleri

-Gıda kapakları (Kavanozlar, süt, meyve suyu, ketçap şişeleri)

-Su şişeleri

-Alkollü içki ve şarap şişeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.AMBALAJIN ÇEVRE ÜZERINDEKI ETKILERI

Dünyamız hızlı bir kirlenme içerisindedir.Artık doğa, insan etkileri ile ortaya çıkan katı, sıvı ve gaz atıkları kendiliğinden giderme yeteneğini kaybetmeye başlamıştır.Nüfusun, kaynak tüketiminin ve buna bağlı olarak atıkların artması acil olarak bir çözüm aranması gerekliliğini ortaya koymuştur.

 

Ambalaj günümüzde en çok üretilen, tüketilen ve tüm sektörlere hizmet veren ancak bilinçsizce atıldığında çevreye zarar veren bir unsurdur.Bilinçli bir şekilde toplandığında geri dönüşümü mümkündür.

 

 

2.3.1.AMBALAJ ATIKLARININ AZALTILMASI, SORUNLARA ÇÖZÜM ARANMASI

 

Ambalaj atıklarını azaltmak zor bir iş olduğundan yapılması gereken “tekrar kullan, geri dönüştür” olmalıdır.Tüketimin artmasının temelinde anlayışların ve kültürlerin değişimi gelmektedir.Tüketimin artması ise beraberinde üretimin artmasını getirmiştir.Bunun sonucunda ambalaj atıklarının depolama sahalarına atılımı artmıştır.

Gelişmiş ülkelerde atıkların büyük bir çoğunluğunu ambalaj atıkları oluşturmuştur.Bizde ise bu durum %30 civarındadır.Bu oran sosyal, kültürel, ekonomik yapı, turistik bölge gibi farklılıklardan değişiklikler göstermekte, oran %60-70’lere çıkmaktadır.

 

Atık azaltımının en etkili yolu kaynakta azaltmaktır.Bunun için tek kere kullanım yerine çok kere kullanımlı ambalajları tercih etmek zorundayız.Sıvı ambalajları içinde çok kere kullanım ya depozito yolu ile yada ambalaj değeri üzerinde yazılmakla ambalaj değerinde tasarruf etmek isteyenlere tekrar dolum yapma imkanı verilmiştir.Böylece bir kere bedelini ödeyip aldıkları ambalajları tekrar tekrar kullanma olnağına sahip olacaklardır.

 

Tek kere ve çok kere kullanımda önemli olan şişenin veya kabın birkaç kez kullanılmaya müsait olup olmadığıdır.Çünkü her maddeden üretilen şişe tekrar kullanmaya, doldurulmaya elverişli olmayabilir.Bu durumda üretimden tüketime kadar bunun için bir sistem kurulmalıdır.Tüketiciye çeşitli alternatifler sunulmalı, sonunda en ekonomik ve fonksiyonel olan seçilmelidir.

Çok kere kullanımlı şişeler en az 40-50 kez kullanılmalıdır. Ülkemizde yapılan bir araştırmada ortalama kullanım sayısının 60-70 olduğu saptanmıştır.Şişeler genelde vuruntu gibi sebeplerden dış estetiğini kaybettiğinden kullanımına son verilmiştir.

 

 

2.3.2.ÇOK KERE KULLANIM VE ÇEVRESEL ETKILERI

 

Çok kere kullanımın ne kadar önemli olduğunu bir başka açıdan ele alıcak olursak;

 

Örneğin bir ton işlenmemiş cam için yaklaşık 1.2 ton hammaddeye ihtiyaç vardır:

-707.1 kg kuvars kumu

-195.0 kg soda

-155.3 kg kireç taşı

-49.8 kg feldspat

-6.5 kg diğerleri

Toplam:1113.7 kg hammadde

Bu hammaddelerin işlenmesi ve hazırlanması sırasında su ve enerji gerekmektedir.Ayrıca çevreyede büyük bir yük demektir.Peyzaj ve görünümün bozulmasınada sebep olur.Kuvars kumu eritilirken soda kullanılmaktadır.Soda üretimi sırasında ise tuz açığa çıkmakta, açığa çıkan tuz sulara zarar vermektedir.Cam kap üretiminden Almanya’nın her yıl Ren nehrine 350.000 ton tuz verdiği hesaplanmıştır.

 

Yeşil renkli camlarda renk vermek amacıyla kromoksit kullanılmaktadır.Erime sıcaklığı 1500° C ‘dır.Enerji kaynağı olarak fuel oil, gazyağı, doğalgaz ve elektrik enerjisi kullanılır.370 gr ağırlığındaki 1 lt’lik cam şişenin üretilmesi için 0.089 lt. fuel oil kullanılmaktadır ki buda %50 hurda camların geri kazanılmasında sarfedilen enerjiye eşdeğerdir.

 

Cam diğer ambalajlar arasında geri kazanmaya ve çok kere kullanmaya en elverişli olandır.Atık oluşumunu azaltmaktadır. 0.7 lt’lik bir kaynak suyu cam şişesi yaklaşık 90-100 adet 0.33 lt’lik alimünyum kutunun yaptığı işi görmektedir.

 

Enerji, cereyan ve ısı şeklinde kullanılmaktadır.Atık ısının geri kazanılması ile de oldukça enerji kazanımı sağlanmaktadır.Görüldüğü gibi çok kere kullanımda çevresel yükler oluşturmaktadır, ancak buna yakın yük tek kere kullanımlıların geri kazanmak amacı ile yıkanmaları sırasında da oluşmaktadır.Diğer taraftan hammadde üretiminden temel madde üretimine kadarki tüm aşamalarda bütün çevresel yüklerden kurtulmuş olunacaktır.

 

 

 

2.4.AMBALAJ ATIKLARINA UYGULANAN IŞLEMLER

 

Türkiye genelinde çöpler geri kazanılabilecek değerli maddelerle birlikte kaynağından sonra çöp bidonlarına oradan çöp arabalarıyla nihai bertaraf noktalarına ulaştırılmaktadır.Türkiye’de genellikle düzensiz deponi sahaları olduğundan geri kazanılabilir maddelerle birlikte ayrılmadan gelişigüzel atılmaktadır.Buralardan geri kazanılabilir nitelikteki değerli maddeler de gelişigüzel kimselerce toplanmaktadırlar.

 

 

2.4.1.TOPLAMA

 

Türkiye genelinde geri kazanılabilen maddeleri ehli kişi ve kuruluşlar yapmadığından bu gibi maddeleri kişisel olarak maddi destek sağlamak amacıyla gelişigüzel kişiler yapmaktadır.Bunlar genellikle;

 

Apartman kapıcıları

Arabalı toplayıcılar ve gezici hurdacılar

Kamu veya özel temizlik işleri elemanları

 

tarafından yapılmaktadır.

Apartman kapıcıları; görevli oldukları apartmanlardan çıkan atık malzemelerden temiz, kolay elde edilebilen ve değerli olanlarını toplamaktadırlar.Bunlar ise genellikle oluklu mukavva kutular, cam şişeler, metal içecek ve konserve kutuları gibi maddelerdir.Daha sonra bunları çevrelerindeki hurdacılara yada gezici hurdacılara satmaktadırlar.Yapılan işin toplama sistemi içinde pek önemi yoktur.Küçük ve kişisel çapta ekonomik gelir elde etmek amacıyla yapılan bir iştir.

 

Arabalı toplayıcılar yada gezici hurdacılar; genellikle 8-15 yaşları arasındaki çocuklardan oluşmaktadır.Bu çocuklar apartmanların çöp toplama kutularına atılan atık malzemelerin arasından değerli olanları toplayıp, hurdacılara yada atık plastikse kırmacı ve granülcülere satmaktadır.Faaliyetleri belediyelerce yasaklanmış fakat cezai bir uygulama getirilmemiştir.

 

Kamu kuruluşlarında yada kamuca temizlik işlerinde görevlendirilmiş elemanlar; görevleri genel çöpü toplayarak toplama istasyonlarına götürmek olan kişilerdir.Ancak bunlar çöpü topladıktan sonra içindeki değerli maddeleri kendilerine ayırarak kalanı çöp toplama istasyonlarına götürmektedirler.Kendilerine ayırdıkları değerli ve geri kazanılabilir maddeleri hurdacı, kırmacı ve granülcülere satmaktadırlar.

 

Bidonlarda ve toplama kaplarında geriye kalan çöpler belediyenin araçları tarafından nispeten daha modern şartlarda yapılmaktadır.

 

 

2.4.2.DEPOLAMA

 

Ülkemizde genellikle düzensiz ve vahşi depolama yapıldığından çöpler taşınılıp boş bulunan herhangibir alanı nihai bertaraf noktası seçip uygun depolama tekniklerine uymadan gelişigüzel atılmaktadır.Türkiye’de halen modern toplama, geri dönüşüm, değerlendirme, yeniden kullanma teknolojileri pek gelişmemiştir.Ülke genelinde toplanan değerli çöplerin ancak 1/3’ü çöp toplama istasyonlarına gelmekte, geriye kalan büyük bir kısmı toplayıcı kişiler tarafından önceden toplanmaktadır.Ancak bazı büyük şehirlerimizde toplanan organik kökenli çöpler kompost tesislerinde işleme tabi tutulup kompostlaştırılıp, gübre tüketicilerine satılmaktadır.

 

2.4.3.ÇÖP MÜTEAHHITLERI

 

Belediyelerce belirlenen çöp toplama istasyonlarını belli ücret ve zamanlar için kiralayan kimselerdir.Bu kişiler istasyona gelen atıkları kilosunu kendi adlarına çalışan işçilerden belli bir ücret karşılığı satın alıp cinslerine göre ayrılmış atıkları herhangibir temizleme, presleme, kırma gibi işlemlere tabi tutmadan nakliyesi alıcıya ait olmak üzere hurdacılara , plastik ise kırmacı ve granülcülere satmaktadırlar.

 

 

2.4.4.HURDACI, KIRMACI VE GRANÜLCÜLER

 

Hurdacılar; toplayıcı yada müteahhitlerden atık malzemeleri satın almaktadırlar.Atık plastikleri toplayıp bunları cinslerine göre ikinci kez ayırırlar.Daha sonra bu malzemeleri kendileri kırmakta yada seçilmiş hurda plastik olarak kırmacı ve granülcülere satmaktadırlar.

 

Kırmacılar; aldıkları hurda plastikleri kırdıktan sonra ikincil bir işleme tabi tutup “ ayırma havuzları”nda yabancı maddelerden ayırmaktadırlar.Kırılmış plastikleri ya kendilerince granül haline getirmekte yada granülcülere satmaktadırlar.

 

Granülcüler; satın aldıkları atık plastikleri granül haline getirip plastik gereçler sanayinde faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara satarlar.Üretilen granüller ayakkabı boyası kutusu, plastik pis su boruları, sıva altı elektrik boruları gibi alanlarda kullanılırlar.

2.4.5.DEĞERLENDIRME

 

Fabrikalar gelen bu plastik şişeleri yıkatıp pisliklerden temizledikten sonra sınıflara ayırıp tekrar makinelerde işlemektedirler.Bu suretle plastiklerden ucuz ayakkabılar, oyuncaklar ve diğer küçük ev eşyaları yapmaktadırlar.Malzemeyi toplayıp steril edip sonra eski amacı için kullanan imalatçılarda piyasada vardır.

 

2.4.6.TÜRKIYE’DEKI MEVCUT TOPLAMA SISTEMLERININ IRDELENMESI AMACIYLA YAPILAN ÇALIŞMA VE SONUÇLARI

 

Yaptığımız projenin daha gerçekçi olması amacıyla Türkiye çapında ve Türkiye gerçeklerine göre bir çalışma gerçekleştirdik.Çalışmanın asıl amacı Türkiye’de katı atıkların geri kazanımının öneminin kavranıp, ne kadar anlaşıldığının belirlenmesiydi.Bu amaç doğrultusunda Türkiye’deki bu konudaki tüm verileri toplayabildiğimiz kadar toplayıp değerlendirmekti.Türkiye’de mevcut saptanabilen hurdacılara değerli atık envanterlerini belirleyecek bir tablo yapıp gönderildi. Ancak yapılan çalışmanın sonuçları beklenildiği gibi gelişmedi.Bu konuyla ilgili yapılan çalışma sonraki ekler bölümünde görülecektir.

 

Çalışmanın sonucunda yaklaşık 1000 kişiye yapılıp gönderilen tabloya sadece üç tane cevap geldi.Yaklaşık 100 tanesi gönderilen adreste bulunamayıp geri geldi.Kalan kısmından ise hiç cevap gelmedi.Gelen üç tane cevabın sonuçları ise şöyle:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOSUNLAR HURDA TICARETI

Ercan Tosun:Yeni Bursa Yolu

Başak Sokak No:6

81900 YALOVA

Tablo 2.10.Mevcut toplama sistemlerinin belirlenmesi için yapılan çalışmanın sonuçları(ton/yıl olarak)

Madde

Türü

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Demir

 

200

250

300

300

270

225

700

1000

PET

 

               

Cam

 

               

Alimi.

Kutu

               

Yumuşa.

Alimin.

10

8

10

7

15

30

50

65

Sert

Alimin.

5

7

4

2

3

8

10

20

Sarı

 

7

9

11

13

16

18

21

24

Krom

 

3

3

6

8

11

7

35

10

 

AK HURDACILIK

Ömer Akbahçe:Hastane Caddesi

Çukurçeşme Sokak No:1/1

GÖNEN/BALIKESIR

Madde

Türü

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Demir

 

1500

3500

8500

14000

23000

47000

12.104

25.104

PET

 

10000

13000

17000

22000

25000

27000

32000

43000

Cam

 

18000

23000

35000

45000

65000

82000

97000

99000

Alimi

Kutu

1000

1700

2000

7000

9500

13000

17000

21000

Yumuş

Alimi

1700

2500

3800

5700

8200

9500

11000

14000

Sert

Alimi

               

Sarı

 

500

800

950

1200

1700

2100

3400

5200

Krom

 

               

MAHMUT BOLAT:Saray Mahallesi

Şekerlik Sokak

ANAMUR/IÇEL

Madde

Türü

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Demir

 

60

70

60

80

85

90

75

 

PET

 

               

Cam

 

               

Alimi

Kutu

               

Yumuş

Alimi

2

3

3

2.5

3

2

3.5

 

Sert

Alimi

1

1.5

1.5

1

2

1.5

1

 

Sarı

 

1

1

1

1.5

1

1.5

1

 

Krom

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 3.

 

 

AMBALAJ ATIKLARI VE GERI KAZANIM

 

3.1.TANIMLAR

 

Birinci bölümde de anlatmaya çalıştığımız gibi hayatımıza yeni ürünlerin girmeye başlamasıyla tüketim sonrası oluşan katı atıklar için mevcut deponi sahalarının yetersiz kalması ve daha değişik problemler ortaya çıkmıştır.Katı atıklar için belirtilen hedeflerin ana temasını ise geri kazanım konusu teşkil etmektedir.Daha iyi anlayabilmek için konunun içinde geçen ve geçecek olan tanımlarla başlayacak olursak;

 

TEKRAR KULLANIM (REUSE) :Atıkların toplama ve temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan aynı şekli ile ekonomik ömrü dolana kadar defalarca kullanılmasıdır.Örneğin cam şişelerin içerisindeki maddelerin tüketilmesinden sonra temizlenip aynı veya farklı amaçlar için tekrar kullanılmasıdır.

 

GERI DÖNÜŞÜM (RECYCLING) :Atıkların fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ikincil hammadde olarak üretim sürecine sokulmasıdır.Örneğin kırık cam şişelerinin eritilerek hammadde haline getirilmesi, zımpara kağıdı üretiminde kullanılması, atık plastiklerden tekrar plastik mamuller elde edilmesidir.

 

GERI KAZANIM (RECOVERY) :Geri dönüşüm ve tekrar kullanımı kapsayan üst kavramdır.Atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşimlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesidir.Örneğin yakma, piroliz, kompostlaştırma gibi işlemler geri dönüşüm ve tekrar kullanım kapsamına girmemekle beraber, geri kazanım kapsamında anılırlar.

 

Geri kazanım çok yönlü ekonomik, yönetimsel ve teknolojik faaliyetleri kapsar.Geri kazanımın hedefleri şu şekilde özetlenebilir:

 

-Kaynak Koruma:Atıkların ikincil hammadde olarak devreye sokulup, birincil hammaddelerin tüketim hızını azaltmak.

 

-Çevre Koruma:Özellikle yoğun nüfusa sahip metropol bölgelerinde giderek azalan düzenli depolama alanlarının ve düzensiz olarak çevreye saçılan atıkların doğa üzerinde yarattığı baskıyı en aza indirmek.

 

-Enerji Kazanımı:Atık maddelerin enerji içeriğinin kullanılması ile yenilenemez enerji kaynaklarının tüketim hızını azaltmak.

 

Düzenli bir geri kazanma;

-Kaynakta

-Transfer istasyonunda

-Imha sahasında

yapılabilir.

3.2.GERI KAZANIM PROSESLERI

 

3.2.1.GERI TOPLAMA

 

Geri kazanım süreci ürünlerin tüketildiği andan başlayıp tüketildiği anın sonuna kadardır.Toplam katı atık ve çöplerin içindeki değerlendirilebilir maddelerin, hangi amaç ve yöntemle geri kazanılmaya çalışılacak olursa olsun, düzenli ve ekonomik bir biçimde bir yerde toplanması gerekir.Bu ise detaylı bir düşünme ve çok iyi bir planlamayı gerektirir.

 

Geri kazanılabilir atıkların toplanmasında iki yöntem kullanılabilir:

-Tüketiciye “getirtme”

-Tüketiciden “alma”

 

Getirtme yöntemi, toplayıcı açısından “pasif” bir yöntemdir. Ağırlıklı olarak tüketicinin etkinliğine dayanır.Bireyler atıklarını belirli noktalara konmuş toplama kumbaralarına, “buy-back” noktalarına yada ayırma/işleme merkezlerine getirirler.

Tüketiciler bunu iki şekilde yapabilirler:

-Gönüllü olarak

-Menfaatleri gereği olarak

Depozito ile geri toplama da bir çeşit getirtme yöntemidir. Görüldüğü gibi getirtme yöntemi iki temelin üzerinde oturmaktadır;

-Özendirici

-Zorlayıcı-cezalandırıcı

 

Diğer bir yöntem olan alma yöntemi ise toplayıcının aktif, tüketicinin pasif olduğu yöntemdir.Toplayıcının aktifliği sözkonusu olduğundan toplayıcının bu iş için özel araç ve personele ihtiyacı vardır.Bunun için ise ilk olarak tüketicinin ayrı biriktirilmiş değerlendirilebilir maddelerinin toplayabileceği kapların ekipler tarafından taşınması prensiptir.Genel çöple birlikte alınıp sonradan ayrılabilen değerlendirilebilir atıklarda yeterince gelişmemiş bir aktif yöntem olarak da düşünülebilir.

 

Iki yöntemde de toplanacak maddelerin seçimi, bölgede ki mevcut geri kazanma alt yapısıyla ilgilidir.Bu konuyu üç şekilde ele almak mümkündür:

 

-Tüm geri kazanılabilir maddeleri birlikte toplamak

-Hammadde türü bazında tek tek toplamak

-Seçilmiş belli sayıdaki geri kazanılabilir atığı birlikte toplamak

 

Tüketiciler açısından bu seçenekler yukarıdan aşağıya doğru olumsuzlaşmakta dolayısıyla katılım zorlaşmaktadır.Belirleyici olan bu seçeneklerin hangi toplama yöntemi ile kullanıldıklarıdır.

 

Geri toplamanın planlanmasında gözönüne alınması gereken yerel faktörlerin bazıları şöyledir:

 

-Kapıdan kapıya toplama araçları için ulaşım kolaylığı, kumbara ve satın alma ünitelerini yerleştirme olanakları (cadde, sokak ve kaldırım genişlikleri, trafik yoğunluğu, toplama yapılan noktalarla toplama/ayırma yerleri arasındaki mesafe, vb.)

-Tüketici alışkanlıkları (ortalama alışveriş sıklığı, yaya veya oto ile alışverişe çıkma oranları, evde atıkların biriktirilmesi için yeterli yerin varlığı, bireylerin geri getirmeleri istenen maddeleri azami taşıma mesafeleri, geri toplama sırasında karşılaşılan eğitim ile ilgili sorunlar, geri kazanılacak atığın geri dönüşüm süresi, vb.)

-Önceden varolan toplama ve değerlendirme yöntemleri, kapasiteleri, bunların sisteme entegre edilebilirlikleri ve uygulamada karşılaştıkları sorunlar

-Uygulama alanındaki yapılaşmanın özelliği (tek katlı- çok katlı yapıların oranları ve dağılımları, hane başına düşen ortalama nüfus ve yas kümelenmeleri vb.)

-Kişi başına düşen genel katı atık miktarı

 

Etkin geri kazanım için geri toplanan malzemelerin işlenmeye uygunluk vasıflarını taşıması gerekir.Geri kazanılabilecek maddeler tüketimin hemen sonrasında, tüketicinin yakınından toplandığı oranda vasıflı olacaktır.

 

Tüketicilerden beklenecek kişisel sorumluluğun düzeyi doğru olarak saptanmalıdır.Bireysel sorumluluk ne denli az ve yalın, kolay anlaşılır ve uygulanır olursa, katılımda o oranda artacaktır.Diğer tarftan, bu asgari sorumluluğun bile tüketicilere sürekli telkin edilmesi gereksinimi vardır.

 

 

Toplama sistemlerinde kullanılan dört unsur;

 

-Depozitolu satış

-Gönüllü katılım için özendirme

-Ödüllendirme

-Satın alma

 

Depozito uygulaması ile satın almanın ayırdedici özelliği, birim fiyatın birincide üretici yada idari makamlarca “uygun görülmesi”, ikincide ise piyasa koşullarınca serbest olarak belirlenmesidir.Ödüllendirmede ise belirli zamanlarda seçilen katılımcıların ödüllendirilmesi ile ilgili ve katılımın yüksek tutulmasına yöneliktir.Ödülün miktarı ve sıklığı toplayıcı tarafından saptanır.

 

 

3.2.2.TÜRKIYE’DE GERI TOPLAMA ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI

 

Türkiye’de bu konuda yapılan araştırmaların hemen hemen tamamı ÇEVKO destekli yapılmaktadır.ÇEVKO Vakfı belediyelerle işbirliği yaparak özellikle ambalaj atıklarını ayrı toplayıp geri kazanımının sağlanarak ülke ekonomisine destek vermek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

 

 

3.2.2.1.ÇEVKO VAKFININ KURULUŞ AMACI

 

ÇEVKO:Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı

ÇEVKO’nun amaçlarını özetleyecek olursak;

-Geri kazanım için, sağlıklı ve sürdürülebilir bir atık yönetimi sisteminin geliştirilmesine yardımcı olmak.

-Kullanılmış ambalajların yeniden değerlendirilebilmesine yönelik çalışmalara kamu yönetimi, yerel yönetimler ile endüstri ve geniş tüketici kesimlerinin katılımını sağlamak.

-Entegre bir atık yönetimi sisteminin geliştirilmesi için bilimsel çalışmalar yapmak.

-Bu amaçla, uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğini gerçekleştirmek ve bu bilgileri tüm ilgili kesimlerle paylaşmak.

-Kullanılmış ambalajların ayrı toplanması ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalarda, tüketici duyarlılığını geliştirecek eğitici ve tanıtıcı faaliyetler yapmak.

-Ambalaj, kullanılmış ambalaj ve çevre ilişkileri konusunda endüstrinin ortak fikir yapısını oluşturmak.

-Üye kuruluşlar arasında ortak görüş ve koordinasyonu sağlamak.

3.2.2.2.ÇEVKO VAKFININ ÜYELERI

 

IÇECEK GRUBU

Ansan, Aysu, Coca-Cola, Çamlıca, DanoneSA, Erbak-Uludağ, Fruko-Tamek, Imbat Meşrubat, Komili Su, Maksan, Pepsi-Cola, Pınar Su, Rafa Su, Su ve Şişeleme

 

-BIRA

Ege Biracılık, Erciyes Biracılık, Güney Biracılık, Toros Biracılık, Tuborg

 

GIDA VE YAĞ GRUBU

Aymar, Edirne Yağ, Ersözler Yağ, Eti, Güney Yağ, Kırlangıç Gıda, Konektaş, Marsa, Mehmetler Yağ, Meysan, Oruçoğlu Yağ, Paksoy, Tariş, Unikom, Unilever

 

DETERJAN VE KOZMETIK GRUBU

Amway, Benckiser, Hayat Kimya, Johnson&Johnson, Kopaş Kozmetik, Lever, Oriflame, Lorepar Kozmetik, Procter&Gamble

 

AMBALAJ VE GERI DÖNÜŞÜM SANAYI

Cam Pazarlama, Carnaud Metal Box, Constar, Berikap, Korozo Ambalaj, Naconco, Pilsa, Pilaş, SASA, Star PET, Tetrapak, Yeşil Plastik

 

DIĞER GRUPLAR

BP, Eczacıbaşı, Marshall, Migros, Petkim, Pfizer, Roche, Shell, Türkimya

 

 

3.2.2.3.ÇEVKO VAKFININ FAALIYETLERI

 

ÇEVKO Kullanılmış ambalajların değerlendirilmesi, ekonomik ve kalıcı bir geri dönüşüm sisteminin yerleşmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri sürdürmektedir:

 

Eğitim Çalışmaları:

Ana, ilk ve ortaokullar düzeyinde ambalaj ve çevre ilişkisinin anlatıldığı, geri dönüşümün hammadde ve enerjiden tasarruf olduğu bilincine yönelik eğitim çalışmaları

Geri Kazanım Projeleri:

“Entegre Geri Dönüşüm Sistemi”nin temelini oluşturmak üzere yerel yönetimlerle işbirliği yapmak, kullanılmış ambalajların kaynağında ayrı toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi çalışmalarına destek olmak.Örneğin;

-Istanbul’da:Bakırköy, Bahçelievler, Beyoğlu, Beşiktaş, Küçükçekmece, Silivri, Zeytinburnu

-Ankara’da:Çankaya

-Bursa’da:Nilüfer, Yıldırım, Osmangazi

-Eskişehir’de:Tepebaşı, Odunpazarı

-Izmit’te:Kocaeli Belediyeler Birliğine bağlı 21 belediye, Bekirpaşa, Saraybahçe

-T.C. Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu işbirliğinde: Pamukkale, Foça, Fethiye, Göcek, Datça projeleri ve diğerleri

Bilimsel ve Teknolojik Çalışmalar:

-Geri dönüşüm ve geri dönüşüm sistemleri için etüdler

-Hukuksal yapının doğru geri dönüşüm sistemlerinin kurulmasını sağlayacak yönde geliştirilmesi

-Bilgi iletişimi amacıyla uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Tablo 3.1.ÇEVKO Geri kazanım projeleri (kg/yıl )

Proje Adı

Tarih

Konut Sayısı

Toplanan Atık(kg)

Ataköy

1993

21.486

125.000

Bahçelievler/Istanbul

1994

5.200

600.000

Bahçelievler/Ankara

1993

5.500

0.00

Nilüfer

1995

8.356

220.000

Osmangazi

1996

4.382

150.000

Yıldırım

1996

1.880

40.000

Bekirpaşa

1996

3.062

22.000

Küçükçekmece

1996

938

2.000

Silivri

1996

450

6.500

Beşiktaş

1996

230

5.000

Saraybahçe

1996

762

0.00

Tepebaşı

1996

857

19.000

Odunpazarı

1996

700

12.000

Zeytinburnu

1997

200

10.000

Beyoğlu

1997

Istiklal cad+Oteller

30.000

TOPLAM

   

2.366.500

 

Tablo 3.2.ÇEVKO Vakfı okullar projesi

OKULLAR

SAYISI

Bahçelievler

18

Nilüfer

17

Osmangazi

9

Yıldırım

4

Erbak Vakfı

4

Beşiktaş

10

Bakırköy

15

Izmit

10

Küçükçekmece

5

Silivri

3

Eskişehir

10

TOPLAM

105

3.2.2.4.BASINDA ÇEVKO

 

Mart 1997’de gerçekleştirilen çalışmalardan basına yansıyanları:

Bahçelievler Belediyesi ve ÇEVKO işbirliği ile “EN FAZLA AMBALAJ ATIĞI TOPLAYAN OKULA BILGISAYAR” kampanyasına 14 okul katıldı.

 

Nisan 1997’de gerçekleştirilen çalışmalardan basına yansıyanlar:

Beyoğlu Belediyesi, ÇEVKO Vakfı ve Koroza Ambalaj San. A.Ş. işbirliği ile “AMBALAJ ATIKLARINI KAYNAKTA EVSEL ATIKLARDAN AYRI TOPLAMA VE GERI KAZANMA” konulu proje yürürlüğe girdi.

 

Mayıs 1997’de gerçekleştirilen çalışmalardan basına yansıyanlar:

Amway Türkiye,ÇEVKO ve Doğal Hayatı Koruma Derneği(DHKD) tarafından gerçekleştirilen “PIRIL PIRIL TÜRKIYE” etkinliği Istanbul-Kilyos, Izmir-Kuşcenneti, Bursa-Uludağ, Mersin-Kazanlı’da yapıldı.Etkinliğin amacı toplanacak atıkların geri dönüştürülerek yeniden kullanıma hazır hale getirmek.

Aralık 1997’de gerçekleştirilen çalışmalardan basına yansıyanlar:

Küçükçekmece Belediyesi ve ÇEVKO işbirliği ile “KULLANILMIŞ AMBALAJLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI VE EKONOMIYE YENIDEN KAZANDIRILMASI” adlı proje başlatıldı.

 

 

3.2.2.5.TOPLAMA SISTEMLERININ TANIMLANMASI VE TANINMASI IÇIN UYGULANAN PILOT PROJE

 

3.2.2.5.1.PROJENIN AMACI

 

Birbirinden farklı ambalaj tüketim özellikleri gösterdiği tahmin edilen şehir merkezlerinden (Izmir/Karşıyaka) ve tatil yörelerinden (Bodrum) alt bölgeler üzerinde farklı toplama sistemleri denenmiştir.

 

Bu projede amaçlanan;

-Maliyet tahminleri ve model uygulamalara temel teşkil edebilecek veri tabanının oluşturulması

-Türkiye koşullarına uygun toplama sistemlerinin araştırılması

-Tüketici davranışlarının bu tür uygulamalar içindeki yerinin saptanması

-Tüketici davranışlarının ne şekilde yönlendirilebileceğinin araştırılması

-Ambalaj atıklarının geri dönüş oranlarının nasıl arttırılabileceğinin incelenmesi

-Yerel yönetimlerin katılımlarının,tepkilerinin ve davranışlarının değerlendirilmesi.

 

 

3.2.2.5.2.KUMBARA SISTEMI

 

Tüm gelişmiş ülkelerde yaygın bir şekilde uygulanan ve çok farklı tasarımlara sahip olan kumbara yöntemi, bu çalışmada da uygulanmıştır.Bu sistem ülkemizde halen cam şişelere uygulanmaktadır.

 

Bodrum

Şehrin çeşitli yerlerine kumbaralar yerleştirilmiş ve halka duyurulmuştur.Haftada bir gün bu kumbaralara atılan ambalaj atıkları toplanmıştır.Daha sonra ise sınıflandırılarak değerlendirilmiştir.

Kumbaraların yerleştirildiği alt bölgeler:

1 nolu kumbara:Turgutreis Belediye önü

2 “ “ : Turgutreis Plajı

3 “ “ :Karaincir plajı (Turgutreis)

4 “ “ :Club M

5 “ “ :Turban Marina

 

Karşıyaka

Kumbaraların yerleştirildiği alt bölgeler:

1 nolu kumbara:Venedik Sitesi

2 “ “ :Çarşı caddesi

3 “ “ :Kültür-Sanat Parkı

 

Sonuçlar

 

Bodrum:Haftalık programda salı günleri kumbaraların boşaltılmasına ayrılmıştır.

1 Nolu kumbarada tüketim hakkında yaklaşıkda olsa veri elde etmek oldukça güçtür.Bu bölgede sirkülasyon fazladır.Tüketiciden istenen, alışkanlıklarını değiştirmeleri, bir yerden bir yere giderken uğradıkları bu noktaya ambalaj atıklarını getirmeleridir.Bir aylık kısa bir sürede bunu aşılamanın zor olduğu görülmüştür.

2 Nolu kumbarada istenilen ambalaj atıkları dışında oldukça fazla çöp ile karşılaşılmıştır.

3 Nolu kumbara çok bilinçsizce kullanılmıştır.Kumbaranın üzerindeki yazılar okunmayıp her türlü çöp atılmıştır.

4 Nolu kumbara istenilen verim için çok iyi bir örnek olmuştur.

5 Nolu kumbarada birkaç cam şişeyle karşılaşılmasına rağmen verim oldukça yüksek olmuştur.

 

Karşıyaka:Sınırlı sayıdaki kumbaradan optimum faydayı sağlamak amacı ile kumbaralar sirkülasyon, yerleşim ve rekreasyon alanı olmak üzere üç ayrı bölgeye konulmuştur.

Yerleşim alanına konulan kumbara, kullanım doğruluğu açısından en kötü tabloyu ortaya çıkarmıştır.En yüksek verim rekreasyon alanına konulan kumbaradan alınmıştır.

 

 

3.2.2.5.3.BELEDIYE SISTEMI

 

Belediyeler genel çöpün toplanması işlemini düzenli bir şekilde yürütmektedirler.Bu toplama işlemine entegrasyon sağlamanın, özellikle yurdumuz koşullarında, büyük yararı vardır.Bu proje kapsamında bazı alt bölgelerde belediyelerden yardım istenerek, bazıları ise yardım istenmeksizin durumun ne olacağını görmek mümkün olmuştur.

 

Belediyenin mevcut olanakları kullanılarak toplama işlemi gerçekleştirilmiştir.Belediye görevlileri ile birlikte evlere torbalar dağıtılarak genel çöpten ayrı zamanlarda toplama işlemi yürütülmüştür.

 

Belediyeler, topladıkları çöpleri ihale yolu ile müteahhitlere vermekte ve buradan bir kazanç sağlamaktadırlar.Ambalaj artıklarını diğer atıklardan belediye olanakları ile ayrı toplamaya, giderlerinin artacağı gerekçesiyle yanaşmamaktadırlar.

 

Bodrum:Güllük belediyesi narmal çöp toplama faaliyetlerine ek olarak, ayrı bir işbirliği içinde, ambalaj atıklarını toplamıştır.Belediye araçları yetersiz kaldığı için kiralanan kamyon, belediye adına şehir içinde toplama yapmıştır.Belediye burada halkı yönlendirmiştir.Toplama işlemi şehir merkezlerinde haftada bir kez yapılmıştır.

 

Karşıyaka:Güllük belediyesine benzer uygulamalar değişik yaşam standartını yansıtan iki yerde “Egekent” ve “Girne”de yapılmıştır.Belediye sistemindeki hedef, tüketicileri, katı atıkları ayrı olarak biriktirtmeye yönelterek “kaynakta ayırma” yöntemini uygulamak ve başarı/katılım oranlarını gözlemlemektir.Bu sistemde düzenli toplama önemli bir faktör olduğu için Egekent perşembe, Girne cuma günleri toplanmıştır.

 

 

3.2.2.5.4.PROMOSYONLU TOPLAMA SISTEMI

 

Ev ve yazlıklara özel baskılı plastik torbalar dağıtılarak, halktan içecek ambalajlarını bu torbalarda ayrı olarak biriktirmeleri ve gelecek olan elemanlara vermeleri istenmiştir.Çok düzenli ve sık toplama ile ev veya bina içindeki biriktirme sırasındaki hacim problemi giderilmeye çalışılmıştır.Hacim azaltmanın yolları ve atıkların toplanma zaman ve yöntemleri ayrıca tüketiciye anlatılmıştır.

 

Otel, motel ve tatil köyü gibi turistik tesislerde mevcut temizlik personelinden, verilecek torbalarda düzenli bir şekilde ambalaj atıklarını biriktirmeleri, toplamaya gelecek olan elemanlara vermeleri istenmiştir.Bu işlem bazı küçük hediyeler ile daha cazip hale getirilerek verimi arttırmaya çalışılmıştır.

 

Sonuçlar:

Bodrum:Promosyon sistemi haftanın dört günü, pazartesi ve perşembe günleri evlere, pazar ve çarşamba günleride tesislere olmak üzere Yalıkavak’ta uygulanmıştır.

Turistik beldelerde yapılan çalışma genelde olumlu karşılanmış ancak birkaç tesisten olumsuz tepkiler alınmıştır.Promosyon uygulanan tesislerde toplam olarak ortalama aylık ambalaj tüketimi

PET 3.000lt/ay, PVC 7.000lt/ay, metal kutu 2.500lt/ay dır.Geri kazanım oranları PET %24, PVC %45, metal kutu %12 olarak hesaplanmıştır.

 

Karşıyaka:Burada en etkin yöntem olan “yüz yüze ilişki” yöntemi uygulanmıştır.Bu yöntem uygulandığından zaman faktörü bakımından incelenememiştir.Anketin uygulandığı yaş grubu 26-40 yaş civarındadır.Deneklerin

%1 okur-yazar

%16 ilkokul

%19 ortaokul

%42 lise

%21 yüksekokul

mezunudur.

%22’si PET ve PVC farkını bilmektedir.

%83 geri kazanım konusunda tüketiciye düşen sorumluluğun farkında olanlar

%16 bu konuda herhangibir şey yapmayacaklarını ifade eden grup

Karşıyaka Yalı caddesindeki tesislerde promosyonlu toplama uygulaması yapılmıştır.Bu tesisler lokanta, bakkal gibi esnaftan oluşmuştur.Tesislerden toplanan ambalaj atıklarının miktarları belirlenmiştir.

 

3.2.2.5.5.ÇÖP MÜTEAHHITLERINDEN SATIN ALMA SISTEMI

 

Düşük gelir düzeyindeki bazı insanların kaldırımda duran çöp bidonları içindeki değerli atıkları ayıkladıkları ve bunları çöp müteahhitlerine sattıkları dikkate alınarak, bu insanlardan bunları alma yolları araştırılmıştır.

Ulaşılan çöp müteahhitlerinin ayrı toplamayı veya ayrı toplama organizasyonlarına katılmayı düşünmedikleri görülmüştür.

 

Bodrum belediye çöplüklerini ihale ile almış olan çöp müteahhitlerinden belli bedel karşılığında ambalaj atıkları satın alınmıştır.Müteahhit bu ambalajları düzenli bir şekilde biriktirmiştir.Sadece bir kez toptan alım yapılmıştır.Bu alımlarda belli fiyatlar verilmiştir.

 

Sonuçlar:

-Bir aylık sürenin yetersizliği anlaşılmıştır.

-Bir aylık uygulama boyunca Bodrum ve Karşıyaka’da 11 kişi, 1350 ev ve işyerini toplam 5188 kez ziyaret etmiştir.

-Ambalaj atıklarının özel bir şirket tarafından sistemli olarak toplandığını gören çok kişi belli bir zaman sonra teslim etmekten kaçınmışlardır.

-Işbirliğine gidilen belediyelerde toplanaca malzeme üzerindeki mülkiyet haklarını sürekli olarak gündeme getirerek bazı maddi taleplerde bulunmuştur.

-Pilot proje sırasında, yüz yüze ilişki yöntemi ile ayrı biriktirmeye katılmaları istenenler arasında kabul edenlerin oranı %96 olmuştur.

-Katılmayı kabul edenlerin ancak %43’ünden alınan torbalardan ambalaj atığı çıkmıştır.

-Evlerden toplamada hane başına haftalık toplanan ambalaj miktarı 1.71lt olmuş, zamanla bu artış göstermiştir.

-Uygulama süresince katılım oranı düşerken, torbalardan çıkan ambalaj atıkları artmıştır.

-Zamanla katılmayı angarya olarak algılamaya başlamışlardır.

 

3.2.3.DÜNYADA UYGULANAN GERI TOPLAMA SISTEMLERI

 

3.2.3.1.ABD’DEKI UYGULAMALAR

 

Tüm dünyada geri kazanım amacıyla dört tip toplama sistemi uygulanmaktadır:

 

Curbside Toplama Yöntemi

 

Geri kazanılacak maddeler için bir veya daha çok sayıda toplama kapları yerleştirilir.Bu program sayesinde evsel çöplerden %70-90 oranında geri kazanım sağlanmıştır.En başarılı toplama yöntemi olarak belirlenmiştir.

 

Buy-Back Toplama Yöntemi

 

Bu program doğrudan tüketiciye yöneliktir.Özellikle alkolsüz içecek ambalajları satın alma yöntemiyle toplanmıştır.Yöntemde geri kazanım verimi %15-20 civarındadır.

 

Drop-Off Toplama Yöntemi

 

Özellikle gönüllülerin çalışmalarıyla oluşturulmuştur. Yöntemin başarı ortalaması %10 civarındadır.

 

Depozito

 

Bu yöntemin uygulandığı bölgelerde;

-Ekonomik olmayan geri taşıma, depolama ve idari masrafların yansıtılmasından kaynaklanan satış fiyatındaki artışlar gözlenmiştir.

-Içecek satışlarında azalma olduğundan bu sektördeki kalifiye işçi istihdamı gerilemiştir.

-Tüketicilerin serbest seçimi olumsuz etkilenmiştir

-Satış kaybı katma değer kaybı ile vergi gelirlerini olumsuz etkilemiştir.

-Geri dönen kapların uzun süre bekletildiğinde sağlık yönünden sakıncalar belirmiştir.

-Bu projeyle sadece görsel kirlilik azalmıştır.Çöp temizleme maliyetlerinde azalma olmamıştır.

San Jose Uygulamaları

 

ABD’de süpermarketlerin bulunduğu yerlerde bir “Recycling Center” oluşturma zorunluluğu getirilmiştir.Bu program ile katı atık miktarı %25 oranında azalmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.2.AVRUPADAKI UYGULAMALAR

 

1989 yılında Brüksel’de kurulun ERRA (European Recovery and Recycling Association) ‘nın amacı daha iyi bir evsel çöp ve katı atık idaresi için destekte bulunmak ve değişik şartlar altında bertaraf işlemlerinin uygulamaları için araştırma çalışmalarını yürütmektir.Bu amaçla üç model çalışmayı Barselona (Ispanya), Adur (Ingiltere) ve Dunkirque (Fransa) da uygulamaya koymuştur.

 

3.2.3.2.1.ERRA DUNKIRQUE (FRANSA) UYGULAMASI

 

1989 yılında 25.000 ev ve 75.000 kişiye yönelik bir projeyi ERRA, Fransa-Dunkirque için geliştirmiştir.Burada %51 belediye, %49 özel sektör katılımıyla TRISELEC adında bir şirket kurmuştur.Bölgeye yerleştirilmiş olan 2600 adet mavi bidon ile haftada bir toplama yapılacaktır.Ilanlar yolu ile halka kullanımının anlatılması gerçekleştirilmiştir.Bu bölgede toplanan atıklar 14 kişinin çalıştığı manuel sınıflama tesislerinde cinslerine göre ayrılmaktadır.Preslenip balyalanan malzemeler, bunları değerlendiren firmalar tarafından satın alınmaktadırlar.

 

1989 Aralık ayında başlatılan bu uygulama ile çöp kutularında 1/5’lik azalma gözlenmiştir.%70 katılım oranını %80’lere varan geri dönüşüm verimi izlemiştir.

 

 

3.2.3.2.2.ERRA ADUR (INGILTERE) UYGULAMASI

 

Mayıs 1991’de başlatılan uygulama, tek evlerden oluşan bir alanda uygulanmaktadır.25.000 ev ve burada yaşayan 75.000 kişi proje kapsamında ele alınmıştır.Her eve Blue-Box diye adlandırılan toplama kapları dağıtılmıştır.Bu kapların üzerinde her evin adresi ve isim yazılıdır.Kaplara yanlış malzeme bırakan tüketiciler uyarılmaktadır.Özel kamyonlar ile her gün toplanmaktadır.Her malzeme kamyonda özel bölmelere bırakılmaktadır.Daha sonra sınıflama tesisinde ayrı bir ayırma yapılmaktadır.

 

Proje belediye tarafından yürütülmektedir. Ayırma tesisi belediye tarafından finanse edilmektedir.Bu az maliyetli basit ve pratik konveyör sistemidir.%70-80 katılım sağlanmıştır.Toplananların %80 değerlendirilebilir maddelerden oluşmaktadır.Bu uygulama ile çöp kutularında 1/5 azalma olduğu gözlenmiştir.

 

 

3.2.3.2.3.ERRA BARSELONA (ISPANYA) UYGULAMASI

 

1991 Nisan ayında 27.000 konut, 2.300 işyeri ve 75.000 nüfusla proje uygulamaya konulmuştur.Projenin uygulama sahası çok katlı apartman blokları mevcuttur.Her bloğun köşesine iki yeşil, bir mavi kanteyner konulmuştur.Mavi olana değerli atıklar, yeşile genel çöp atılacaktır.

 

Çöp toplama işini 24 yıllığına özel bir şirket kiralamıştır. Proje şirket aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.Iki kamyon bu projeye ayrılmıştır.Alınan sonuçlar pek sağlıklı olmamıştır. Konteynerlere yanlış malzemeler atılmıştır.

 

 

3.2.3.2.4.IVR MILANO (ITALYA) UYGULAMASI

 

Milano kentinde çoğu PET ve PVC türevli olan boş meşrubat şişelerini toplamak üzere “Govoni” firmasınca AZURRA marka otomatik şişe kırma ve öğütme makinesi dizayn ve imal edilerek 31 süpermarket tarafından uygulamaya konulmuştur.Projenin ana hedefi şişelerin hammaddelerini polimer bazında geri kazanarak yeniden üretime sokmaktır.

 

Tüketicilerden, boş şişelerini süpermarketlere geri getirip kırma-öğütme makinalarına atmaları istenmiştir.Proje bölgede ilk başladığında yoğun bir ilgi görmüştür.

 

Makinaya atılan şişeler, kırılıp parçalanır ve torbalarda toplanarak daha sonra polimer tiplerine göre ayrılıp tekrar işlenecekleri fabrikalara gönderilir.

 

Değerlendirmeler sonunda Italya’da yılda kişi başına 262 lt’lik meşrubat tüketimi olduğu gözlenmiştir.Tüketimin 70 lt’sinin 45 plastik şişeden, 173 lt’sinin 167 cam şişeden, 19 lt’sinin ise diğer türdeki ambalajlardan üretildiği saptanmıştır.Milano’da tüketilen toplam plastik şişeler yaklaşık 69 milyon adettir.Bunun 12 milyonu veya %17’si toplama programına iştirak eden süpermarketler aracılığı ile satılmıştır.

 

 

 

 

 

3.2.3.2.5.ALMANYA DUAL SISTEM (DSD) UYGULAMASI

 

Almanya’da 1991 yılında ambalaj atıklarının geri kazanılması amacıyla Ambalaj Yönetmeliği gereği kurulmuştur.

 

Almanya’da yılda 35 milyon ton evsel ve evsel nitelikli katı atık oluşmaktadır.Bunların geri kazanılması DSD organizasyonu ile gerçekleştirilir.

 

 

Tablo 3.3.1992-1993-1995 yılında kullanılan ambalajın değerlendirilmesi ile (Tüketilen ambalaj*1000)(TON)

BILEŞEN

1992

1993

1995

Cam

4.426

4.247

3.140

Kağıt/karton

5.041

4.883

1.390

Plastikler

1.542

1.501

837

Çelik saç

752

723

407

Lamine (ambalaj)

407

393

581

Aliminyum

115

114

45

TOPLAM

   

6.400

Tablo 3.4.1995 yılında kullanılan ambalajların değerlendirilmesi

BILEŞEN

TÜKE. AMBA.

TOPL. MIK.

DEĞER. AMBA.

Cam

3.140.067

2.571.860

2.571.860

Kağıt/karton

1.389.696

1.255.326

1.255.326

Plastikler

836.544

731.385

503.614

Çelik saç

407.136

322.641

259.072

Lamine ambalaj

580.512

421.526

296.456

Aliminyum

45.312

47.414

31.634

TOPLAM

6.399.265

5.350.152

4.917.962

 

 

 

 

Tablo 3.5.1996 yılında kullanılan ambalajların değerlendirilmesi

BILEŞEN

TÜKETILEN AMBALA.

DEĞERLENDIRILEN

Cam

3.148.740

2.686.639

Kağıt/karton

1.402.286

1.318.641

Plastikler

791.816

534.953

Çelik saç

374.598

301.769

Lamine ambalaj

560.860

444.753

Aliminyum

44.415

35.926

TOPLAM

6.322.715

5.322.701

 

1991 yılı ile 1996 yılları arasında toplam 21.7 milyon ton ambalaj atıkları toplanmış, bunun 19.7 milyon tonu değerlendirilmiştir.DSD uygulaması sonucunda son beş yıl içinde saniyede 5.8 kg ambalaj atığı oluşmaktadır.

Aynı yıllarda 900.000 ton satış ambalajı kullanıldı.400 milyar ambalaj 1991-1996 yılları arasında yeşil nokta ile değerlendirilmiştir.

 

DSD : Aliminyum Atıkların Geri Kazanımı

 

Hafif olması, tadı etkilememesi ve koku yapmaması gibi nedenlerden aliminyum ambalaj malzemesi olarak çok kullanılan bir maddedir.Aliminyumun ambalaj malzemesi olarak kullanıldığı alanlar 1994 yılı için Almanya örneğinde oranlandığında;

 

Aliminyum band ve folye olarak:%60

Yiyecek veya içecek kutusu olarak:%13

Kapak veya kapsül olarak :%14

Tüp veya aerosol kutusu olarak :%13

 

Çikolata folyesi, menü kabı, içecek kutusu, kapak ve tüp olarak en yaygın kullanılırlar.

 

1991 yılında 110.2 bin ton aliminyum ambalaj kullanılmışken

1993 yılında 92.4 bin ton “ “ “

Buda çevre bilincinin ve ambalaj yönetmeliğinin etkisi ile azalmanın olduğunu göstermektedir.

 

Evsel çöplerdeki aliminyum ambalaj oranı %0.3 civarındadır. Örneğin 1995 yılında 45 bin ton ambalaj malzemesi kullanılmış, bunun 32 bin tonu geri kazanılmıştır.

 

1994 yılında primer hammadde olarak 505 bin ton aliminyum üretilirken, sekonder hammadde olarak 438 bin ton üretilmiştir.Ulaşım alanında kullanılan aliminyumun %90’nı geri kazanılmaktadır.Geri kazanılan aliminyumu %85 inşaat, makine ve elektronik sektörü izlemektedir.

 

DSD :Cam Atıkların Geri Kazanılması

 

Camın en önemli hammaddesi silisyum dünyanın her tarafında bol bulunan kokusuz, fiziksel ve kimyasal olarak dayanabilen bir malzemedir.Tek dezavantajı ağır ve kırılabilir olmasıdır.

 

1995 yılında %82 değerlendirme oranı ile 2.6 milyon hurda cam toplanmıştır.Kullanılan cam ambalajı ise 3.2 milyon tondur.

 

Cam ambalaj sanayinin yanı sıra inşaat sektöründe, araba sanayinde , mobilya, lamba, ilaç ve tıp sanayinde kullanılmaktadır.

 

Tablo 3.6.Içecek sanayinde çok kere kullanımlı cam ambalajların oranı

AMBALAJ TÜRLERI

1991

1993

Içecek toplamı

71.69

73.55

Maden suları

91.33

90.89

Bira

82.16

82.25

Gazlı alkolsüz içecekle

73.72

76.67

Gazsız alkolsüz içe

34.56

39.57

Şarap

28.63

28.90

 

Günümüzde 100.000 üzerindeki cam konteynerin sayesinde yeşil, beyaz ve kahverengi camlar ayrı olarak toplanmaktadır.Bunların içindeki yabancı maddeler önceden ayrılmakta, daha sonra üretime hammadde olarak alınmaktadır.

 

Yabancı maddeler:Şişe kapakları, kapsüller, manşetler, metal seramik veya kil malzemeler, taş ve plastikler, pencere camı, ampüller, cam mutfak eşyaları, ayna vb..

Eğer bunlar ayrılmazsa ergime havuzuna zarar verebilirler.

 

Hurda camı işleyen 25’den fazla cam fabrikası vardır.Burada yeni elde edilen camlar %100 eski camdan elde edilirler.

 

DSD:Plastik Atıkların Geri Kazanılması

 

Plastik ambalaj atıklarının ağırlıkça azalması için sürekli olarak ağırlığı az ama daha dayanıklı ambalaj maddeleri üretilmektedir. Almanya bu konuda bilinçli olduğu için naylon torba kullanımı azaldı.

 

Almanya’da 1995 yılında 837binton plastik ambalaj kullanılmış ve bunun %60’ı olan 504 bin ton ambalaj atığı geri kazanılmıştır.

 

 

Tablo 3.7.1993 yılında plastiklerin kullanım alanları

Alan

Inşaa

Amba

Elekt

Boya

Otom

Mobi

Tarım

Ev al

Diğer

%

25

21.5

15

10

7

5

4

2.5

10

 

Plastik ambalaj atıklarının ayıklanması için 320’den fazla katı atık ayırma tesisi vardır.Bunların çoğu manuel çalışırlar.Kısmen ve tam otomatik olanlarıda vardır.Özellikle Hidrosiklon tekniği ile PP ve PE ayrılmaktadır

 

 

 

 

 

DSD:Kağıt/Karton Atıkların Geri Kazanılması

 

Almanya’da kağıt/karton ambalaj amaçlı olarak 1988 yılında 5.2 milyon ton kullanılmış iken 1995 yılında 5.48 milyon ton kullanılmıştır.Her Alman vatandaşı yılda 193.5 kg kağıt/karton kullanmakta bununda yaklaşık %95’ini geri kazanmaktadır.3000 civarında kağıt çeşidi vardır.

 

Hurda kağıt sınırsız kere geri kazanılamaz.5.6 kereden sonra elyaflar küçülmekte işe yaramaz hale gelmektedirler.113 tane kağıt fabrikasında yılda 8.59 milyon ton kağıt geri kazanılmaktadır.

 

DSD:Karışımlı Lamine Atıkların Geri Kazanılması

 

Iskandinavya kağıt fabrikalarında üretilen içecek ambalajları ne klor, ne ağır metal nede aromatları içermektedir.Her bir iki ton ağırlığında rulolar halinde üretilmekte ve sıkı kalite kontrolünden geçirilmektedirler.

 

250 dereceye kadar ısıtılıp, eritilmiş PE’ler kağıdın her iki yüzüne kaplanmaktadır.Böylece üretilen ambalajlar dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

 

Bu şekilde üretilmiş ambalajlar çok stabildir.Taşınması, depolanması ve hijyenikliği açısından mükemmeldir.Almanya’da kişi başına yılda 2.5 kg içecek kartonu oluşmaktadır.Bir lt’lik kartonun ağırlığı sadece 28 gr’dır.Buda atık oluşumunu çok azaltmaktadır.

 

Içecek kartonlarını geri kazanan fabrikalar selülozun ancak %75-80’ini geri kazanmaktadırlar.Hurda kağıtta kullanılan teknoloji kullanılmaktadır.Karton kutuların geri kazanımıyla tuvalet kağıtları, temizlik kağıtları, yumurta kutuları, kağıt torbalar, ambalaj mukavvaları, büro mobilyaları üretilmektedir.

 

 

 

 

Madde döngüsüne tekrar sokulması ve değerlendirilmesi konusunda ReCarton GmbH Firması sorumludur.Almanya’da oluşan ve toplanan tüm içecek kartonlarını almak ve değerlendirmesini yapmak zorundadır.Firma 1992 yılında 22 bin ton, 1993’de 55 bin ton,1994’de 93 bin ton ve 1995 yılında 123 bin ton geri toplama alma taahhütünü gerçekleştirmişlerdir.

 

 

 

 

 

DSD:Çelik Saç Atıkların Geri Kazanılması

 

Konserve kutuları, tenekeleri uzun yıllardan beri kullanılmaktadır.

 

Almanya’da toplam teneke üretiminin %65’I ambalajlama yolu ile bu sahada kullanılmaktadır.Kişi başına yılda 9 kg ambalaj tenekesi kullanılmaktadır.1994 yılında toplam tüketilen veya kullanılan teneke ambalaj miktarı ise 700 bin tondur.

 

Manyetik özellikleriyle kolay ayrılmakta ve karışımın içinden saflaştırılmaktadırlar.Mekanik olarakda ayrılabilme özelliğinede sahiptir.Yakma tesislerinde ise mıknatıs ayırıcı ile karışımdan ayrılırlar.

 

1994 yılında Almanya’da kullanılan ambalaj kutu ağırlığının %64’ü geri kazanılmıştır.Bu değer 1996 yılında %72’ye çıkmıştır. 1995 yılında 407 bin ton teneke kutu kullanılmış ve bunun 259 bin tonu tekrar madde döngüsüne sokulmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.AYIRMA

 

Geri kazanım amacıyla toplanan malzemelerin bu amaca hizmet edebilmeleri için, seçilen değerlendirme yönteminin gerektirdiği şekil ve titizlikte ayrılmaları şarttır.

 

Ayırma toplamanın hangi aşamasında yapıldığına bağlı olarak gruplara ayrılabilir:

 

3.2.2.1.KAYNAKTA AYIRMA

 

Geri kazanılabilecek atıkların özel kaplarda, daha kaynakta iken tüketici tarafından ayrılarak biriktirilmesidir.Bu yöntem ülkemiz şartlarında pek uygulanamamakta olmasına rağmen, ABD’de ve Almanya gibi bu konuda ilerleme göstermiş ülkelerde uygulanmaktadır.Bu ülkelerde eğitimin yüksek olması sebebiyle tüketicinin motive edilmesi nispeten daha kolaydır.Daha çok tek katlı yapılaşmanın yaygın olduğu yerlerde denenmektedir.Ayrıca çoklu toplama kumbaralarıda, “getirtme” temelinde olmasına rağmen, bu kapsamda sayılabilirler.Bu ayırma yönteminde kirlenme daha azdır.Dolayısıyla geri kazanımın verimide artmaktadır.

 

3.2.2.2.TOPLAMA SIRASINDA AYIRMA

 

Evlerden gelen çöpten ayrı olarak özel bir kapta toplanan birden fazla çeşit malzeme, toplama araçlarının özel bölmelerine boşaltılırken, işçiler tarafından ayrılabilirler.Bu yöntemin dezavantajı toplama hızını düşürmesi ve araçların sadece bu iş için özel dizayna sahip olması gerekliliğidir.Satın alma merkezlerinde yapılan sınıflama da bu başlık altında düşünülebilir.Yöntemin en büyük avantajı sınıflandırılmış malzemenin sıkıştırılarak taşıma giderlerinin minimize edilebilmesidir.

 

3.2.2.3.MERKEZDE AYIRMA

 

Birlikte toplanan geri kazanılabilen atık malzemelerin getirildikleri merkezde ayrılmasıdır.Kontrollü olması açısından güvenilir ve tercih edilir bir yöntemdir.Bu ayırma el ile yapılabildiği gibi, miktarların büyüklüğü ve işçi ücretlerinin yüksekliği ile orantılı olarak, mekanize ve hatta kompüterize olabilir.Geri kazanılabilecek malzemelerini depolama alanlarının veya genel çöp değerlendirme tesislerinin girişinde yada içinde genel çöpten ayıklanıp sınıflandırılmaları bu gruba sokulabilir.

 

Özellikle el ile yapılan ayırmalarda mamüllerin üretim aşamasında renk ve sayılarla kodlanmasının işlemin doğruluk hızını arttırdığı saptanmıştır.

 

3.2.2.4.AYIRMA TEKNOLOJILERI

 

Ayırmanın teknolojisi ülkenin ve bölgenin gelişmişlik düzeyi, geri kazanım toplama kapasitesi, altyapısı ve oturmuşluğu gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir.Dünyada çeşitli türden geri kazanım malzemeleri için elle yapılan ayırmanın yanısıra uygulanmakta olan, yada tasarlanan teknolojilerin bazıları sınıflandırılmıştır:

 

-Hava üfürmeli

-Yüzdürmeli

-Optik okuyuculu

-Kimyasal reaksiyonlarla sınıflandırılmalı

-Elektromanyetik cihazla ayırmalı.

 

 

3.2.3.DEĞERLENDIRME

Değerlendirme bir çok kere geri dönüştürme kavramı ile birlikte anılır.Değerlendirme farklı şekillerde sınıflandırılabilir:

 

Tekrar kullanma:Geri kazanım konusunun başındaki tanımlar kısmında açıkladığımız gibidir.Tekrar açıklarsak; bir ürünün veya bir maddenin tekrar tekrar kullanılmasıdır.Örneğin cam şişelerin aynı veya farklı amaçlar için, içindeki ürünü kullandıktan sonra yıkanıp temizlenip tekrar kullanılmasıdır.

 

Geri dönüştürme:Ürünün birincil tüketiminin yapılmasından sonra kimyasal veya fiziksel olarak değişime uğratılıp ikincil hammadde olarak tekrar tüketime hazır hale getirilmesidir.Kırık cam şişelerin eritildikten sonra hammadde haline getirilip yeniden Örneğin zımpara kağıdı imalinde kullanılmasıdır.

 

Enerji elde edilmesi:Ambalaj malzemeleri kimyasal yapılarında enerji barındırırlar.Geri dönüştürmenin zor olması yada ekonomik açıdan uygun olmaması durumlarında enerji elde etme yoluna gidilir.

 

Başka alanlarda değerlendirme:Atıkların temel yapılarının değiştirilip başka alanlarda kullanılmasıdır.Atıklar kimyasal, fiziksel veya biyolojik olarak değişime uğratılıp yeniden üretime sokulur.Kompostlaştırma, piroliz bunlardan bazılarıdır.

 

3.3.ENTEGRE ATIK YÖNETIMI VE GERI KAZANIM

 

ÇEVKO tarafından geliştirilen bir modeldir.Üretilen atık miktarlarının artması ve bu atıkların içerdikleri malzeme türlerinin değişmesi nedeniyle “çöp” konusunun entegre bir atık yönetiminin parçası olarak değerlendirilmesini gerektirmiştir.

 

Entegre atık yönetiminin amacı; atık yönetim sistemi içerisinde oluşan atıkların çevreye ve ekonomiye olan etkilerinin en aza indirilerek bertaraf edilmesidir.

 

Entegre atık yönetimi atık yönetiminin tüm unsurlarını bir bütün olarak değerlendirir ve atık yönetiminin amacını hem çevresel hemde ekonomik açıdan sürdürülebilirliğinin sağlanması olarak tanımlanır.

 

Atık yönetim kavramı nüfus artışı ve tüketim alışkanlıklarının değişmesine paralel olarak giderek artan bir önem kazanmıştır.Türkiye’de 1960’lı yıllarda üretilen atık miktarı yılda 3-4 milyon iken bugün yılda 15 milyon tondan fazladır.Geçen zaman dönemi içinde atık miktarının artışı, atık kompozisyonundaki değişim ile birlikte düzensiz ve sağlıksız depolamanın yarattığı sorunlar atık yönetimi terimini geliştirmiş, bu konuyu bilimsel ve teknolojik bir kapsam içine almıştır.

 

Sürdürülebilir atık yönetimi, atıkların oluşumundan nihai bertarafına kadar tüm aşamaları içerir.Bu aşamalar atık miktarının azaltılması, toplanması, taşınması, depolanması, sınıflandırılması, geri kazanımı ve nihai bertarafını kapsar.Entegre atık yönetimi ise tüm bu aşamaları bir bütün olarak ele alır.Her süreçte çevresel ve ekonomik yüklerin minimize edilmesini hedefler.Ve şu şekilde değerlendirilir:

 

-Tüm katı atıkları kapsar:Spesifik bazı atık türlerine endekslenmiş bir atık yönetimi verimli olamaz.

-Tüm katı atık kaynaklarını kapsar:Evsel, endüstriyel, ticari, tarımsal gibi atıklar bütün olarak değerlendirilmelidir.

-Toplama ve geri kazanılabilir atıkların ayrı toplanmasının yanında başka opsiyonlarıda kapsar:

-Geri kazanım:Değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı toplanıp sınıflandırılmasını gerekli kılar.

-Organik atıkların biyolojik olarak işlenmesi:Organik atıklardan gübre üretilerek değerlendirilmesi yükü azaltacaktır.

-Yakma:Atıkların yakılması nihai atık miktarını en aza indirecektir.Ancak diğer yöntemlere göre pahalıdır.

-Düzenli depolama:Atıkların kontrolünü sağlayıp, uzun süreler depolanmasını kolaylaştırır.

 

3.4.AMBALAJ VE ÇEVRE

GERI KAZANMA-GERI DÖNÜŞÜM-TEKRAR KULLANIM

 

SEKA Verilerine göre;

1995 yılında 1.240.000 ton kağıt üretimi

1.670.000 ton kağıt tüketimi olmuştur.

-Türkiye’de kağıt üretimi, tüketimi ve geri kazanım oranını batı ülkelerine göre çok düşüktür.

-Son on yıldır geri kazanma fikri geliştiği gibi başlı başına bir gelir kaynağı ve iş dalı haline gelmiştir.

-Her yıl kazanım oranı ve kalite artmaktadır.Ülkemizin doğal kaynaklarının kullanımından ziyade geri kazanılan atıklarla üretimi sürdürmesine daha çok ihtiyacı vardır.

-Kağıt geri kazanımında şu anda bulunduğumuz nokta olarak yaklaşık 550.000 ton/yıl (geri kazanım oranı %32’dir) kağıt (her tür) toplanmaktadır.

-Toplamada daha çok araç gereç kullanılmaya başlanmıştır. Konteyner kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır.Istenilen standart boyutlu balya haline getirme alışkanlığı gelişme yolundadır.

-Hedef batı ülkelerinde olduğu gibi %45’lere varan geri tasnif ve balyalama olmalıdır.

 

TETRAPAK Verilerine göre;

-TETRAPAK kutuları için geri dönüşüm ve geri kazanım uygulamasına 1995’de başlanmıştır.

-Geri dönüşüm oranı yıllar itibari ile

1995: %7

1996: %8 (560 ton)

1997: %15 ( 1653 ton)

olarak gerçekleşmiştir.

-Yukarıda geçen sayısal değerlerden %70’I geri kazanılabilir madde olarak değerlendirilmiştir.

 

ÇEVSE Verilerine göre;

-1994 yılından itibaren geri dönüşümlü maddeler toplanmaya başlanmış

-1996 yılında 3.000.000 ton madde toplanmış

36.000 tonu plastik hurdası

42.000 tonu aliminyum “

47.000 “ cam “

482.000 “ kağıt “

2.375.000 “ demir “

52.250 “ pirinç “

-Hammaddeden üretilen 1 ton cam;

*174 kg maden atığı oluşumuna sebep olur.

*1 ton camın %50 oranında tekrar kullanılması halinde bu miktar %75 oranında azalır.

*Hava kirliliğinde %14-20 azalma olur.

*Geri kazanımla %25-30 enerji tasarrufu sağlanır.

-Geri dönüşümü boksit cevherinden aliminyum üretmeye göre;

*%95 enerji tasarrufu sağlanır.

19.3 milyon varil petrol veya

11.5 milyar KW/H elektrik enerjisi

*Hava kirliliği, su kirliliği ve maden atıklarında %95 azalma olur.(20 kat üretim yapabilme)

-1 ton kağıdın geri kazanımı ile

*4100 KW enerji tasarrufu sağlanır.

*27 kg hava kirliliği azaltılır.

*700 kg kağıt üretilebilir

*26.000 lt çöpten tasarruf edilir

*690 lt su tasarrufu sağlanır

-Çelik geri kazanılarak

*Hava kirliliği, su kirliliği ve maden atıkları %70 oranında azaltılır.

*Üretim için %75 daha az enerji harcanır.

 

3.5.KOTA UYGULAMASI VE GERI DÖNÜŞÜM SANAYININ YATIRIMLARI

 

1-PET, cam ve metal kutu toplama ve satın alma merkezleri kuruldu:

*Istanbul, Ankara, Bursa, Izmir, Adana, Antalya’da satın alma merkezleri hizmete girdi.

*Geri toplama sistemi kuruldu.Yaklaşık 10 milyon USD/yıl geri satın alma gerçekleşti.

2-Plastik, cam ve metal ambalajlar için geri dönüşüm tesisleri kuruldu ve geliştirildi:

*PET:SASA Adana:12.000 ton/yıl

*Aliminyum kutu:Ecomelt, Gebze/Istanbul:10.000ton/yıl

*PE:Yeşil Plastik Yarımca/Izmit

*Cam:Çayırova, Mersin tesisleri revize edildi

 

Tablo 3.8.Kota ve toplama miktarları

YIL

1993

1994

1995

1996

KOTA ORANI

%35

%45

%45

± %10

 

 

Tablo 3.8.Kota miktarları(ton)

 

1993

1994

1995

1996

Plastik(ton)

7173

12766

13105

14415

Metal “

3319

5874

5612

6173

Cam “

35394

56970

61982

57641

TOPLAM “

45886

75610

80699

78229

3.6.AMBALAJ ATIKLARININ ENERJI EŞDEĞERLERI VE ÇEVRESEL ETKILERI

 

Ambalaj malzemeleri ve özelliklede sıvı ambalajların çeşitli çevresel etkilerini şöyle sıralayabiliriz:

-Ambalaj maddesi üretmek için doğal kaynakların hammadde olarak kullanılması ve tüketilmesi,

-Üretimin enerji ihtiyacı için genellikle yenilenemez enerji kaynaklarının kullanılması ve tüketilmesi,

-Üretim süreci atıklarının su kaynaklarını kirletmesi,

-Atıkların kirletici olarak toprak su ve hava ortamlarına verilmesi,

-Hacimsel büyüklükleri nedeniyle çabuk dolan deponi alanlarının sebep olduğu para ve arazi kayıpları

-Toplama, taşıma ve bertarafı için harcanan büyük miktardaki paraların ve iş gücünün çevresel başka sorunların çözümü için kullanılmaması,

-Toplama sistemi dışında kalan ambalaj atıklarının yarattığı görsel kirlilik

-Birçok ambalaj malzemesinin, yalnış bertaraf yöntemleri yada doğal bozunma süreleri sonucu açığa çıkan toksik maddeler,

-Özellikle belirli bazı ambalaj malzemelerinin canlı yaşamına ve belirli türlerine verdiği zararlar,

-Ambalaj malzemeleri, biçimleri ve önerilen kullanma şekillerinin yalnış bir tüketici yapılanmasına yönelik oluşu ve bunun sonucu doğan ikincil çevresel etkiler.

 

Özellikle içecek ambalajlarının yeniden kazanımda aşağıdaki üç hedef amaç olarak seçilebilir:

*Ambalajların tüketici tarafından kap olarak tekrar kullanılması

*Maddenin yeniden değerlendirilmesi

*Ambalaj atığının kimyasal veya termik içeriğinden yararlanılması

 

Termik değeri açısından örneğin karışımlı karton içecek kutuları 25.000kj/kg gibi ısıl değerine, PE’ler ise 42.000kj/kg ısıl değerine sahiptirler.

Tablo 3.9.Polietilen folyenin hammaddeden mamul maddeye kadar ki aşamada entalpisi ve enerji eşdeğeri (1 kg folye için)

Üretim Adımları

Hammaddenin

(MJ/kg)

Verilen Enerji

(MJ/kg)

Enerji Eşdeğeri

(MJ/kg)

Ham petrol

43.3

 

43.3

Hampetrol taşım.

 

1.0

44.3

Rafineri

 

2.2

46.5

Etilen üretimi

 

16.5

63.0

LDPE polimeriza

 

6.0

69.0

Folye ekstruzyon.

 

4.5

73.5

PE-Folye

43.3

30.2

73.5

Tablo 3.10.Hammaddeden boyanmamış kartona kadar sulfatkartonunun entalpisi ve enerji eşdeğeri (1 kg karton için)

Üretim Adımları

Hammaddenin

(MJ/kg)

Verilen Enerji

(MJ/kg)

Enerji Eşdeğeri

(MJ/kg)

Odun

29.4

 

29.4

Odunun işlenmes

 

0.28

29.68

Selüloz üretilmes

 

17.25

46.93

Kostik yakılması

 

20.51

26.42

Klorla ağartma

 

4.72

31.14

Karton üretimi

 

6.44

37.58

Ağartılmış sülfat

8.89

28.68

37.58

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.11.Hammaddeden şekillendirilmiş şişeye kadar, cam şişelerin entalpisi ve enerji eşdeğeri (1 kg şişe için)

Üretim adımları

Hammaddenin

(MJ/kg)

Verilen enerji

(MJ/kg)

Enerji Eşdeğeri

(MJ/kg)

Kuvars kumu

 

0.22

0.22

Dolomit

 

0.11

0.33

Tuz/soda

 

2.26

2.59

Hurda cam. işlen

 

0.002

2.59

Şişe üretimi

 

5.92

8.51

Cam şişe

 

8.51

8.51

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.12.Bir litrelik çok kere kullanımlı cam şişe ile karton ambalajın enerji gereksinimleri açısından karşılaştırılması

 

Çok yollu cam şişe

(11.370 gr)

Karton ambalaj

(11.27 gr)

Hammadde ve üretim

4.551

1.764

Ambalajlama ve taşınm

0.514

0.00

Yıkama ve doldurma

0.447

0.124

Kapatma ve ambalajlam

0.052

0.158

Dağıtım

0.32

0.21

Satış dükkanı

0.36

0.20

Yakıldığında ver. enerj

0.00

0.051

TOPLAM

6.244

2.405

 

Tablo 3.13.1980 yılında Almanya’da üretilen ambalaj maddeleri ve enerji tüketimleri

Ambalajlama ve

yardımcı mad.

Miktarı (ton)

Enerji Eşdeğeri

(GJ/ton)

Toplam ene. Iht.

(PJ)

Metal ambalaj

1.120.010

   

Fe ambalaj

971.244

25

24.28

Al ambalaj

146.052

155

22.64

Diğerleri

2.714

201

0.55

Odun ambalaj

1.474.758

23

34.07

Kağıt/karton

4.164.358

51

211.38

Plastik

1.172.395

72

84.41

Tekstil dokuma

4.1

75

0.31

Cam

2.881.344

11

31.69

Lastik

7.06

75

0.53

Seramik

0.00

   

TOPLAM

10.824.025

 

409.86

 

HUKUKSAL OLARAK DEĞERLENDIRILMESI

 

4.1.KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELIĞI

 

Birinci Bölüm

Genel Hükümler

 

Amaç

 

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde alıcı ortama verilmesi,çevreyi olumsuz etkileyecek atıkların ise belli bir disiplin altına alarak bertarafı için gerekli yasal düzenlemeler ve buna yönelik programların belirlenmesi

 

Kapsam

 

Madde 2-Bu Yönetmelik, evsel katı atık özelliklerini taşıyan her türlü atığın uygun şartlarda toplanması, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertarafını kapsar.

Çevre ve insan sağlığına zarar veren her türlü patolojik, mikrobik, yanıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı atıklar bu yönetmeliğin dışındadır.

 

Tanımlar

 

Madde 3-Bu Yönetmelikte geçen;

Müsteşarlık:Başbakanlık Çevre Müsteşarlığını,

Kanun:2872 sayılı Çevre Kanununu,

Katı atık:Üreticisitarafından atılmak istenen ve toplaumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeleri ve arıtma çamurunu,(iri katı atık, evsel katı atık, Bu Yönetmelikte “katı atık” olarak anılmaktadır.)

Iri katı atık:Buzdolabı, çamaşır makinesi, koltuk gibi evsel nitelikli eşyalardan oluşan ve kullanılmayacak durunda olan çoğunlukla iri hacimli atıkları,

Evsel katı atık(çöp):Konutlardan atılan, tehlikeli ve zararlı katı atık kavramına girmeyen, bahçe, park ve piknik alanları gibi yerlerden gelen katı atıkları,

Arıtma çamuru:Evsel ve evsel nitelikteki endüstriyel atık suların, fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemleri sonucunda ortaya çıkan, suyu alınmış, kurutulmuş çamuru,

Ham çamur:Çürütme, kurutma ve su alma gibi ön işlemlere tabi tutulmamış arıtma çamurunu,

Epidemik kusursuz çamur:Kimyasal ve termik şartlandırma, termik kurutma, ısıtma, kompostlaştırma, kimyasal stabilizasyon veya diğer işlemlerle hastalık mikrobu öldürülmüş çamuru,

Kompost:Organik esaslı katı atıkların oksijenli ortamda ayrıştırılması suretiyle üretilen, toprak iyileştirici maddeyi,

Üretici:Faaliyetleri süresince atık oluşmasına sebep olan kişi veya kuruluşları,

Kota veya depozito uygulamasına tabi işletmeler:Plastik veya metal esaslı malzemelerden imal edilen kaplara (EK-I)’de verilen madde ve ürünleri dolum yapan veya bu malzemelerden yapılmış kapları dolu olarak ithal edenleri,

Zararlı ve tehlikeli atık:Patlayıcı, parlayıcı, kendiliğinden yanmaya müsait, suyla temas halinde parlayıcı gazlar çıkaran, oksitleyici, organik peroksit içerikli, zehirli, korozif, hava ve su ile temasında toksit gaz bırakan, toksik ve ekotoksik özellik taşıyan ve Müsteşarlıkça tehlikeli ve zararlı atık olduğu onaylanan atıkları,

Bertaraf etme:Katı atıkların, konutlarda ve işyerlerinde atıldıkları yerlerde geçici olarak biriktirilmesi, bu işyerlerinden toplanması, taşınması, madde ve enerji kazanmak üzere işleme tabi tutulması için yakma, kompostlaştırma, geri kazanma gibi düzenli depolanması suretiyle, çevreye ve insan sağlığına zararsız hale getirilmesi ve ekonomiye katkı sağlama işlemlerinin tümünü,

Işleme tesisi:Geri kazanma tesisi, kompost veya yakma tesisi gibi katı atıklardan tekrar kullanılabilir madde veya enerji elde etmek, katı atıkların hacmini küçültmek yada çevreye zararını azaltmak maksadı ile kurulan, inşa edilen tesis ve yapıları,

Maddesel geri kazanma:Katı atık içindeki kağıt, plastik, cam gibi yeniden değerlendirilebilir nitelikteki maddelerin herhangibir kimyasal ve biyolojik işleme tabi tutulmadan ekonomiye tekrar kazandırılması işlemini,

Organik madde veya yanma kaybı:Katı atık veya kompostun kurutulduktan sonra kül fırınında 775° C’de 3saat süre ile yakılması sonucu yanan veya kaybolan madde miktarını,

Kuru madde:Katı atık veya kompostun kurutma fırınında 103° C’de yaklaşık 24saat süre ile sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulması sonucunda geride kalan katı madde miktarını,

Kota:Yıllar itibari ile dolum yapılmış plastik ve metal kapların yeniden değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla, bu kapların geri toplanan miktarının dolum yapılan miktarına oranını ,

ifade eder.

 

 

 

 

 

IKINCI BÖLÜM

ÜRETIM, BERTARAF ETME VE ÖZENDIRMEYE ILIŞKIN ESASLAR

 

Katı Atık Üretim Aşamasında Uyulacak Esaslar

 

Madde 4-Katı atık üreten kişi ve kuruluşlar en az atık üreten teknolojiyi seçmekle birlikte katı atıkların değerlendirilmesi ve maddesel geri kazanma çalışmalarına katılmak zorundadırlar.

 

Bertaraf Aşamasında Uyulacak Esaslar

 

Madde 5-Yönetmelik kapsamına giren katı atıkların bertarafı sırasında belediyeler ve yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar işlettikleri katı atık tesislerinin faaliyetlerinin planlanmasında ve işletilmesinde; insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde uygun tedbirleri almak zorundadırlar.

 

 

Madde 6-Müsteşarlık, mahallin en büyük mülki amiri ve belediyeler katı atık bertarafı ile ilgili her türlü eğitim çalışmalarını yapmakla yükümlüdürler.

 

 

Katı Atık Üretenlerin Özendirilmesi

 

Madde 7-Müsteşarlık, mahallin en büyük mülki amiri ve belediyeler;

1)Atık madde, hurda kağıt ve çöplerden imal edilen mamüllerin tercih edilmesini teşvik etmeye,

2)Yeniden değerlendirmeye uygun veya çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertarafı mümkün olan maddelerin kullanılmasını teşvik etmeye,

3)Uzun süre dayanıklı ve onarıma elverişli makine ve techizatın tercih edilmesini sağlamaya,

ilişkin özendirici faaliyetlerde bulunurlar.

Bu faaliyetleri yapan kişi ve kuruluşlara Çevre Kirliliğini Önleme Fonu gerekli maddi desteği sağlar.

 

Ayrı Bertaraf Edilmesi Gereken Atıklar

 

Madde 8-Ayrı bertaraf edilmesi gereken atıkları üreten;

a)Hastanelerin, kliniklerin, laboratuarların ve benzeri yerlerin, hastalık bulaştırıcı kimyasal ve radyolojik atıkları ile tehlikeli atıklarını evsel atıklar ile birlikte atmaları,

b)Tüketicilerin kullanılmış akü ve piller ile ilaç atıklarını evsel katı atık ile birlikte karışık şekilde atmaları yasaktır.

Termoplastik üretenler bu ambalaj malzemelerini bertaraf etmek zorundadırlar.

Müsteşarlık, mahallin en büyük mülki amiri ve belediyeler yukarıda sayılan maddelerin ayrı toplama veya depozito uygulaması konusunda tedbir alabilirler.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanlar dışında ise mahallin en büyük mülki amiri;

1)Ihtiva ettikleri zararlı maddeler dolayısıyla değerlendirilmesi veya bertarafı özel işlemler gerektiren katı atıkları, sınıflandırarak toplamaya ve taşımaya veya üretenlere ve tüketenlere benzer işlemleri yaptırmaya,

2)Katı atıklarını çevreye zarar vermeden bertarafını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak, çevre kirlenmesini önlemek ve ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla atıkları ayrı toplamaya ve bunlarla ilgili tedbirleri almaya,

yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DEPOZITO VE GERI DÖNÜŞÜM(KOTA) UYGULAMASI

 

Plastik ve Metal Ambalaj Atığının En Aza Indirilmesi

 

Madde 9-Müsteşarlık, doğada ayrışması uzun süreler alan plastik ve matal esaslı malzemelerden imal edilen ve (EK-I)’de öngörülen madde ve ürünleri içinde bulunduran kapların kullanımını ve atıkları kontrol altına almak, ekolojik sistemlerin bozulmasını önlemek amacı ile, kota veya depozito uygulamasını zorunlu kılar.

Toplanan kapların geri dönüşüm oranı (EK-II)’de öngörülen değerlerden az olamaz.

 

 

Geri Dönüşüm (Kota) Uygulaması Için Izin Başvurusu

 

Madde 10-Kota ve depozito uygulamasına tabi olacak işletmeler, Müsteşarlığa yapacakları izin başvurusunda , (EK-I)’de belirtilen madde ve ürünlerin konulduğu kapların yeniden değerlendirilmesi, geri kazanılamayan atık kapların nasıl zararsız hale getirileceği ile ilgili proje yapmak zorundadırlar.

 

 

Izin Başvurusunun Değerlendirilmesi

 

Madde 11-Müsteşarlık,10uncu maddede belirtilen planı yeterli bulması durumunda, ilgili işletmelere kota uygulaması için izin verir..10uncu maddeye göre verilen belgelerin doğru olmadığı veya Yönetmelik şartlarına uyulmadığının tespit edilmesi durumunda verilen izin iptal edilir ve depozito uygulamasına geçilir.

 

Depozito uygulaması

 

Madde 12-Müsteşarlık;

1)Kota uygulaması için izin başvurusunda bulunulmaması,

2)Kota izni aldığı halde (EK-II)’deki tabloda verilen hedeflere ulaşılamaması,

hallerinde depozito uygulamasını zorunlu kılar.

Uygulanacak olan depozito bedeli, üretim ve satışın herhangi bir kademesinde (EK-III)’de verilen değerlerden az olamaz.

 

Boş Kapların Geri Alınması

 

Madde 13-Satışın her aşamasında depozito uygulaması geçerlidir. Bu uygulamada depozito bedeli, boş sıvı kapları geri getirenlere ara satıcılar tarafından ödenir.

Depozito uygulamasına tabi işletmeler (EK-III)’de belirtilen depozito bedelini uygularlar.

Tüketicilerin Bilgilendirilmesi

 

Madde 14-Depozito ve kota uygulamasına tabi işletmeler;

1)Piyasaya sürmek istedikleri kaplar kota uygulamasına tabi ise; kapların etiketlerine ve geri toplama sistemini oluşturan her türlü ekipmanın üzerine ilgili uygulamayı belirten (EK-V)’de verilen sembolü yazmakla,

2)Piyasaya sürmek istedikleri kaplar depozito uygulamasına tabi ise, kabın etiketinde “depozitoludur” ibaresini yazmakla,

yükümlüdürler.

 

Kapların Bertarafında Uyulacak Esaslar

 

Madde 15-(EK-I)’de belirtilen madde ve ürünleri dolum veya şişeleme yapanlar atık kapları, kamuya ait çöp bertaraf tesislerinin dışında bertaraf etmeye mecburdurlar.

 

Cam Kaplarla Ilgili Hükümler

 

Madde 16-(EK-I)’de verilen madde ve ürünlerin konulduğu dönüşümsüz cam kaplara dolum yapan işletmeler (EK-II)’deki PET ve PVC için verilen kota hedeflerine ulaşmak ve bu Yönetmeliğin 10uncu maddesine göre izin almak zorundadırlar.

 

 

 

Üreticinin Bilgi Verme Zorunluluğu

 

Madde 17-Müsteşarlık gerek gördüğü hallerde (EK-I)’de yer alan madde ve ürünlerin konulduğu kapları üretenlerden bu kaplarla ilgili bilgiyi isteme hakkına sahiptir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KATI ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASI

 

Katı Atıkların Toplanması

 

Madde 18-Katı atıkların, denizlere, göllere ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesi yasaktır.

Konutlarda ve işyerlerinde, evsel veya evsel nitelikteki endüstriyel çöpleri toplama aracına vermek için kullanılan biriktirme kaplarının özellikleri Müsteşarlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilir.

 

Evsel Nitelikte Olmayan Katı Atıkları Toplama Kapları

Madde 19-Evsel nitelikte olmayan katı atıkların çevre ve insan sağlığını tehtid etmemek kaydıyla istenilen hacim ve şekilde kap kullanılabilir.

 

Katı Atıkların Taşınması

 

Madde 20-Toplanan evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkların çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı araçlarda taşınması zorunludur.

 

Aktarma Istasyonları

 

Madde 21-Katı atıkların taşınmasının ekonomik olmasını sağlamak

için şehirlerin merkezi yerlerinde aktarma istasyonları kurulabilir.

 

BEŞINCI BÖLÜM

KATI ATIKLARIN DEPOLANMASI

 

Evsel Katı Atık Depo Alanına Depolanacak Atıklar ve Istisnaları

Madde 22-2inci maddede belirtilen atıklar, hafriyat toprağı hariç olmak kaydıyla evsel katı atık depo alanına depolanır.

Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkların öncelikle geri kazanılması esastır.Geri kazanmanın mümkün olmaması halinde , atıklar çevrenin sağlığının korunması, katı atık hacminin azaltılması, kısmen enerji veya kompost elde edilmesi maksadıyla termik veya biyolojik işlemlere tabi tutulur.Ancak termik veya biyolojik işlemlere elverişli olmayan veya bu işlemler sonucu yan ürün olarak ortaya çıkan atıkların depolanması zorunludur

.

Evsel atıkları düzenli depolamak maksadıyla inşa edilen depolara, insan ve çevre sağlığını korumak amacıyla;

1)Sıvıların ve sıvı atıkların,

2)Akıcılığı kayboluncaya kadar suyu alınmamış arıtma çamurlarının,

3)Patlayıcı maddelerin,

4)Hastane ve klinik atıklarının,

5)Hayvan kadavralarının,

6)Depolama esnasında aşırı toz, gürültü, kirlenme ve kokuya sebep olabilecek atıkların,

7)Radyoaktif madde ve atıkların,

8)Tehlikeli atık sınıfına giren katı atıkların,

depolanması yasaktır.

 

Hafriyat Toprağının Depolanması

Madde 23-Hafriyat toprağı, belediyelerin gösterdiği yerlerin dışına dökülemez.

Hafriyat toprağının denizlere, göllere, akarsulara dökülmesi ve bunlarla dolgu yapılması yasaktır.

 

Katı Atık Depo Tesislerinin Yer Seçimi

 

Madde 24-Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkları ve arıtma çamurlarını düzenli olarak depolamak amacıyla inşa edilen depo tesisleri, yönetmeliklerde belirtilen koruma alanlarına kurulamaz.

Depo tesislerinin en yakın yerleşim bölgesine uzaklığı 1000 metreden az olamaz.Ancak depo tesislerinin çevresinde tabi engeller varsa uygun olan yerlerde de kurulabilir.

 

Depo Tesisleri

 

Madde 25-Depo tesisleri aşağıda belirtilen özellikleri taşımalıdır:

1)Evsel ve evsel katı atık özelliğindeki endüstriyel atıklar ile arıtma çamurlarını depolamak üzere uygun olarak planlanır.

2)Depo tesislerine ulaşım türlü hava şartlarında mümkün olacak şekilde düzenlenir.

3)Planlanan depo tesisi bir çitle çevrilir.

4)Depolama sahasında kirlenen arabaların yolları ve caddeleri kirletmemesi için teknik tedbirler alınır.

5)Depo girişini kontrol altında tutmak, katı atıkları muayene etmek, tartmak amacı ile bekçi kulübesi, işletme odası, kantar ve binası bulunur.

 

 

 

Depo Tabanının Teşkili ve Sızıntı Suyu Toplanması

 

Madde 26-Depo tesisinden, depo tabanına sızan suların yeraltı suyuna karışmasının önlenmesi için alınacak tedbirler şunlardır:

1)Depo tabanı tabii yeraltı suyunun maksimum seviyesinden en az 1 metre yüksekte olur.

2)Depo tabanı geçirimsiz hale getirilir.

3)Geçirimsiz hale getirilen taban üzerine dren boruları döşenerek sızıntı sularıbir noktada toplanır.

4)Toplanan sızıntı suları, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre arıtılır.

 

Depo Gazının Uzaklaştırılması

 

Madde 27-Depo kütlesinde organik maddenin ayrışması sonucu çevreye yayılarak, patlamalara, zehirlenmelere sebep olabilecek gazlar için gaz toplama sistemi tasarlanır.

 

Arıtma Çamurunun Evsel Katı Atıklarla Birlikte Depolanması

 

Madde 28-Arıtma çamurunun depolanabilmesi için içinde bulunan su oranının %65 olması gerekir.Ancak bazı özel durumlarda su oranı %75’e kadar çıkabilir.

 

Depo Tesisinin Olumsuz Etkisinin Önlenmesi

Madde 29-Depo tesisinde çevreyi olumsuz yönde etkileyecek tesirlere karşı tedbir alınır.

 

Depo Sahasının Yeşillendirilmesi

 

Madde 30-Depolama işleminin tamamlanmasından sonra depo sahasının görünüş olarak çevreyi rahatsız etmemesi tekrar kullanılabilir hale getirilmesi için yeşillendirilmesi gerekir.

 

Depo Tesisine Ruhsat Alınması

 

Madde 31-Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atık ve arıtma çamurları depo tesisine inşaat ruhsatı vermeye;

1)Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde mahallin en büyük mülki amiri,

2)Belediye hudutları ve mücavir alanlar içinde kalan ve büyükşehir belediyesi olan yerlerde büyükşehir belediye başkanlığı, diğer yerlerde belediye başkanlıkları,

yetkilidir.

 

 

 

Depo Yeri Işletilmesi ve Kontrolü

 

Madde 32-Katı atık işletmecisi kişi ve kuruluşlar, her depo tesisi için bir görevli bulundurmak zorundadır.

 

ALTINCI BÖLÜM

KATI ATIKLARIN KOMPOSTLAŞTIRILMASI

 

Kompostun Kullanımı

 

Madde 33-Organik katı atıkların oksijenli ortamda indirgenmesi suretiyle elde edilen kompostun toprağın yapısını iyileştirici bir vazife görmesi için;

1)Bahçe ve mutfak atıklarının, bu iş için kurulmuş tesislerde kompostlaştırılması,

2)Kompost üretimini kolaylaştırmak için, komposta elverişli organik atıkların ayrı toplanması,

gerekir.

 

Kompost Tesislerinde Bulunması Gerekli Teknik Özellikler

 

Madde 34-Yıllık kapasitesi 200 tondan büyük olan kompost tesislerinde;

1)Kompost tesisi havalandırılarak çalıştırılıyorsa, emilen havanın filtreden geçirilmek suretiyle temizlendikten sonra atmosfere verilmesi,

2)Kompost sahasından toplanan sızıntı suyunun arıtıldıktan sonra alıcı ortama verilmesi

3) Ön depolama ve dengeleme görevi yapan ön deponun (bunker) kapalı olması,

4)Kompost tesislerinin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının koruma alanı içine inşa edilmemesi,

5)Yerleşim alanlarına en yakın mesafenin 1000 metre olması,

gerekir.

 

Kompost Üretiminde Kullanılmak Istenen Katı Atıklarda Bulunması Gerekli Özellikler

 

Madde 35-Kompost reaksiyonunun optimum şartlarda gerçekleşmesi için;

1)Katı atığın minimum organik madde veya yanma kaybı muhtevasının oranı kuru maddenin %50’si olması,

2)Tesise giren katı atığın C/N oranının 35’den küçük olması,

gerekir.

 

 

 

 

Tarımda Kullanılmak Istenen Kompostun Kalite Kriterleri

 

Madde 36-Kompostun tarımda kullanılabilmesi için;

1)Kompostun, hijyenik yönden kusursuz olması, insan ve çevre sağlığını tehtid etmemesi,

2)C/N oranının 35’den daha büyük olması halinde reaktördeki komposta azot beslemesinin yapılması,

3)Toprak ıslahı için kullanılacak kompostta, organik madde muhtevasının kuru maddenin en az %35’I oranında olması,

4)Piyasaya sürülen kompostun su muhteva oranının %50’yi geçmemesi,

5)Üretilen kompostun dane büyüklüğü itibariyle sınıflandırılması,

6)Piyasaya sürülen kompostun içinde cam, curuf, metal, plastik, lastik, deri gibi seçilebilir maddelerin toplam ağırlığın %2’sini geçmemesi,

gerekir.

 

Kompostun Ağır Metal Muhtevası ve Sınır Değerleri

 

Madde 37- Kompostun tarım alanlarına kontrollü olarak verilmesi için;

1)Üretilen kompostun ağır metal muhtevalarının en fazla üçer aylık aralarla incelenmesi,

2)Kompostun kullanılacağı arazi bir hektardan büyükse toprağın pH değeri, ihtiva ettikleri ağır metal yönünden analiz edilmesi,

3)Numunelerin usulüne uygun olarak alınması

4)Toprak analizleri sonucu , topraktaki ağır metal içeriklerinin (EK-IV/A)’da yer alan değerleri aşması halinde sözkonusu arazide kompostun kullanılmaması,

5)Kompostun arazide tekrarlanan bir şekilde kullanılması halinde, ağır metaller itibari ile araziye verilen yükün (EK-IV/B)’de belirtilen değerleri aşmaması,

gerekir.

 

YEDINCI BÖLÜM

KATI ATIKLARIN YAKILMASI

 

Yakma Tesisi ile Ilgili Teknik Hususlar

 

Madde 38-Katı atıkları zararsız hale getirmek ve enerji elde etmek maksadı ile inşa edilen yakma tesislerinin;

1)Kapasitesi 0.75 ton/saat’ten küçük olan evsel atık yakma tesislerinde baca gazı içindeki oksijen fazlalığı %17, kapasitesi 0.75 ton/saat’ten büyük olan tesislerde ise %11 olması,

2)Katı atık yakma tesislerinde katı atık miktarlarındaki değişimleri dengelemek amacı ile,

a)Bir önsilo inşa edilmesi,

b)Bu önsilolarda tozun çevreye yayılmasının önlenmesi,

c)Bu önsilodaki basıncın atmosfer basıncının altında tutulması,

d)Emilen havanın yakma hücresine gönderilerek yakılması

e)Yakma hücresinin çalışmaması durumunda önsilodan emilen havanın bacadan atmosfere verilmesi,

3)Sıvı atıklar ve arıtma çamurunun da tesiste yakılması halinde, kapalı kaplarda depolanması, üstü açık olan boşaltma yerlerinde bir hava emme tetibatı veya vakum bulundurulması,

4) Ani olarak devreye girecek yakıtla çalışan yedek yakma sisteminin bulunması,

5)Yakma tesislerinin bacaları ile ilgili olarak Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğindeki teknik hususların yerine getirilmesi,

6)Yakma tesislerinde;

a)Son yakma hücresinin bulunması,

b)Minimum hücre sıcaklığının 800° C olması

c)Sistemde poliklorlu aromatik hidrokarbonu çok olan atıklar yakılıyorsa, yakma hücresinin sıcaklığının 1200° C olması,

d)Yakma hücresindeki sıcaklığın istenen sıcaklığın altına düşmesi halinde, yedek yakma sisteminin otomatik olarak devreye girerek sıcaklığı arttırması,

e)Atığın son yakma hücresine hücredeki sıcaklığın yedek yakma sistemi ile istenen minimum yakma sıcaklığına eriştikten sonra verilmesi,

7)Yanma sonucunda çıkan curuf içinde yanmamış atık miktarının ağırlık olarak , külün %2’sini geçmemesi ve tesiste arıtma çamuru yakılması halinde bu değerin %3’e kadar çıkabilmesi,

8)Curuf ve baca gazı partiküllerinin ayrı ayrı toplanması

9)Yakma sonucu ortaya çıkan ısı ve curufun değerlendirilmesi için önlemlerin alınması,

10)Tesiste, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmaliğinde belirtilen sınır emisyon değerlerini sağlayacak baca gazı temizleme sistemlerinin bulunması

gerekir.

 

Baca Gazı Sınır Emisyon Değerleri

 

Madde 39-Evsel katı atık yakma tesislerinde Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 7’inci ekinde 2’inci grup tesisler başliği altında yer alan esaslara uyulur.

 

Evsel Katı Atık Tesisinde Yakılması Yasak Olan Maddeler

Madde 40-Evsel katı atık, evsel arıtma çamuru ve evsel katı atık benzeri endüstriyel atıkları 50mg’dan fazla halojenli organik madde ihtiva eden atıkların yakılması yasaktır.

 

 

 

 

SEKIZINCI BÖLÜM

KATI ATIK IŞLEME TESISLERINE INŞAAT VE IŞLETME RUHSATI VERILMESI

 

Inşaat Ruhsatı Verilmesi

 

Madde 41-Katı atıklar için işleme tesisi inşa etmek isteyen kişi veya kuruluşlar Yönetmeliğin 31’inci maddesine göre inşaat ruhsatı almak zorundadır.

Kişi ve kuruluşlar tesisi, çevreyi kirletmeyecek şekilde çalıştırmak zorundadır.

 

Işletme Ruhsatı Verilmesi ve Denetlenmesi

 

Madde 42-Işletme ruhsatı, tesisin 3194 sayılı Imar Kanunu ile belirtilen şartlara uygun olarak inşa edildiğinin tesbiti halinde 31’inci maddede belirtilen merciler tarafından verilir.

Işletme Ruhsatının Iptali

 

Madde 43-Yapılan kontrollerde, tesisin işletme ruhsatına uygun olarak çalıştırılamadığının tespit edilmesi halinde ikaz eder.,

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

ARITMA ÇAMURLARININ TARIMDA KULLANILMASI

 

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılabilme Şartları

 

Madde 44-Arıtma çamurunun tarımda kullanılabilmesi için;

1)Her altı ayda bir çamurdaki ağır metallerin tayininin yapılması ve işlenmesi halinde 31’inci maddede belirtilen merciye verilmesi,

2)Arıtma çamuru kullanılmadan önce, kullanılmak istenen toprağın pH değeri ve ağır metal muhtevaları yönünden laboratuar analizlerinin yaptırılması,

3)Arıtma tesisi işletmecisi ölçüm sonuçlarını yetkili merciye ve tarla sahibine yazılı olarak bildirmesi

zorunludur.

 

Arıtma Çamurunun Kullanma Sınırlamaları ve Yasakları

 

Madde 45-Ham çamurun tarımda ve ormanda sebze ve meyve tarımında kullanılması yasaktır.Epidemik olarak kusursuz olmayan arıtma çamurunun mera ve otlaklarda, bitki yaşadığı sürece kullanılması yasaktır..

 

 

 

 

ONUNCU BÖLÜM

ÇEŞITLI HÜKÜMLER

 

Denetim

 

Madde 46-Müsteşarlık bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak denetimlerde Kanuna göre yetkilidir.

 

Işletmecinin Yükümlülüğü

 

Madde 47-Tesislerin işletmecileri,

1)Yetkili merciin görevlendirdiği kişilerin tesislere girmesine izin vermekle,

2)Görevli kişiler tarafından numune alınması ve yerinde ölçüm yapılması için izin vermekle,

3)Görevli kişilerin istedikleri bilgi ve belgeleri sağlamakla,

4)Izin alma işlemi veya denetleme işlemleri ile ilgili olarak yapılan deneyler ve ölçüm masraflarını karşılamakla,

yükümlüdürler.

 

Tebliğler

 

Madde 48-Bu yönetmeliğin uygulanması ile ilgili teknik ve idari tebliğler, Müsteşarlığın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı tarafından çıkarılır.

 

GEÇICI HÜKÜMLER

 

Mevcut Katı Atık Işleme ve Depolama Tesisleri

 

Geçici Madde 1-Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce inşaasına ve işletilmesine başlanılan depolama tesislerini ilgili mercilere bildirmek zorundadırlar.

 

Mevcut Katı Atık Yakma ve Kompostlaştırma Tesisleri

 

Geçici Madde 2-Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut kompostlaştırma tesislerinin işletmecileri Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;

1)1 yıl içerisinde 39uncu maddede belirtilen şartları yerine getirmekle,

2)6 ay içinde 43üncü maddede verilen ölçümleri ve kontrolleri yapmakla yükümlüdürler.

 

 

 

 

 

Arıtma Çamurlarının Analizi

 

Geçici Madde 3-Arıtma çamurlarını tarımda kullanılan gerçek özel ve tüzel kişi ve kuruluşlar, 44üncü maddede verilen analizleri 6 ay içinde yapmak veya yaptırmak zorundadırlar.

 

Geçici Madde 4-Kota ve depozito uygulamasına tabi işletme, her yıl için ayrı ayrı olmak üzere ve (EK-II)’de verilen değerlerden az olmamak kaydıyla, geri dönüşüm planını, Müsteşarliğa vermek zorundadır.

 

Geçici Madde 5-Kota ve depozito uygulaması kapsamına giren işletmeler 3/12/1991 tarihine kadar 10uncu maddede öngörülen izin için gereken belgelerle başvuruda bulunmak zorundadırlar.

 

Geçici Madde 6-Kota ve depozito uygulamasını isteyen kurum ve kuruluşların başvurusu halinde Çevre Kirliliğini Önleme Fonu ile desteklenebilirler.

 

EK-1

KAPLARINA DEPOZITO VEYA KOTA UYGULANACAK MADDE VE ÜRÜNLER

 

1-Yoğurt ve kefirin dışında lezzet veren veya vermeyen süt ve ürünleri (ayran)

2-Yenebilir sıvı yağlar

3-Meyve veya sebze suları ve meyve özü

4-Doğal su, kaynak suyu, maden suyu ve sofra suyu

5-Alkol içermeyen meşrubatlar

6-Alkollü, alkolsüz bira

7-Üzüm mayalandırılmasıyla yapılan şarap

8-Vermutlar ve ekstraksiyonla lezzetlendirilmiş üzümden yapılan şaraplar

9-Elma şarabı, likör ve diğer mayalandırılmış içkiler

10-Hacimce %80’den az alkol muhtevasıyla doğallığı bozulmamış, etil alkol, alkollü içkiler, çözeltiler ve diğerleri

11-Mayalanmış sirke ve seyreltik asetik asit

12-Deterjanlar (çamaşır ve mutfak)

13-Şampuanlar

14-Çamaşır suları

15-Çamaşır yumuşatıcıları

 

 

 

 

 

EK-II

 

PET VE PVC KAPLARIN TOPLANMASINDA ULAŞILACAK ORANLAR (Adet ve Ağırlık Üzerinden)

1991 yılı üretiminde %15(Gönüllü hedef)

1992 yılı üretiminde %25

1993 yılı üretiminde %35

1994 yılı üretiminde %45

1995 yılı üretiminde %65

1996 yılı üretiminde %70

 

METAL VE ALÜMINYUM KAPLARIN TOPLANMASINDA ULAŞILACAK ORANLAR (Adet ve Ağırlık Üzerinden)

 

1991 yılı üretiminde %10(Gönüllü hedef)

1992 yılı üretiminde %15

1993 yılı üretiminde %20

1994 yılı üretiminde %30

1995 yılı üretiminde %45

1996 yılı üretiminde %60

 

EK-III

 

KULLANILAN KAP ÇEŞIDINE GÖRE DEPOZITO BEDELLERI

Kap Hacmi

Metal

PET,PVS

200 ml’ye kadar

0.07$

0.08$

200-1000 ml

0.18$

0.20$

1000 ml’den büyük

0.28$

0.30$

 

Not:Süt ve süt ürünleri için tabloda verilen değerlerin beşte biri (%20)’si uygulanır.

 

EK-IV

 

A:Toprakta Müsaade Edilen Maksimum Ağır Metal Muhtevaları(kuru toprakta mg/kg olarak)

 

Ağır Metal

Topraktaki Sınır Değerler

Kurşun

100

Kadmiyum

3

Krom

100

Bakır

100

Nikel

50

Civa

2

Çinko

300

 

 

B:Bir Yılda Araziye Verilmesine Müsaade Edilecek Ağır Metal Yükü (Yılda hektar başına gram olarak)

 

Ağır Metal

Sınır Yük Değeri(gram/hektar.yıl)

Kurşun

2000

Kadmiyum

33

Krom

2000

Bakır

2000

Nikel

330

Civa

42

Çinko

5000

 

C:Tarımda Kullanılacak Arıtma Çamurunda Müsaade Edilebilecek Maksimum Ağır Metal Muhtevaları(mg/kg çamur kuru maddesi olarak)

Ağır Metal

Sınır Değer

Kurşun

1200

Kadmiyum

20

Krom

1200

Bakır

1200

Nikel

200

Civa

25

Çinko

3000

 

KOTA UYGULAMASINA TABI KAPLARDA KULLANILACAK SEMBOL

Geri Kazanılabilir

 

4.1.1.TÜRKIYE’DE ÇÖP VE KATI ATIKLARLA ILGILI YÖNETMELIKLER VE KANUNLARIN TARIHÇESI VE GELIŞIMI

 

4.1.1.1.GIRIŞ

Ülkemizde, çöp ve katı atıklarla ilgili düzenlemeler ilk olarak 17 Mart 1922 yılında yapılmıştır.Bu tarihte 442 sayılı “Köy Kanunu” adı altında toplanmıştır.bu düzenlemenin ardından 16 Nisan 1922 yılında 486 sayılı “Umuru Belediyeye Müteallik Ahkam-ı Cezaiye Hakkındaki Kanun”, 13 Mart 1926 yılında 765 sayılı “Türk Ceza Kanunu” kabul edilmiştir.Bu kanunların kabülünden sonra 3 Nisan 1930’da 1580 sayılı “Belediyeler Kanunu” çıkarılmıştır.12 Temmuz 1950 yılı 5672 sayılı yasa ile ise 17 Mart 1922 yılı 442 sayılı kanunun 46ıncı maddesi değiştirilmiştir.1950 yılındaki yasadan önce 6 Mayıs 1930 yılında 1593 sayılı “Umumi Hıfzısıhha Kanunu” ve 1 Temmuz 1948 yılında 5237 sayılı “Belediye Gelirleri Kanunu” kabül edilmiştir.

Adları geçen bu kanunların dışında 1983 yılında 2872 sayılı “Çevre Kanunu” olmak üzere, “Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu”, “Su Ürünleri Kanunu”, “Işçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü”, “Belediye Sıhhi Zabıta Talimatnamesi”, “Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği”, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, “Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği” çıkarılmıştır.

Belirtilen kanunların dışında ise Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının “Sıhhi Zabıta Talimatnamesi Rehberi” ve bu bakanlığın bazı uyarıcı yayınları ile “Ordu Birliklerimizin Çöplerin Imhasına Ilişkin Talimatı” ve belediyelerimizin çıkarmış oldukları “Sıhhi Zabıta Talimatnamesi” ve benzeri bildirilere konulmuş hükümler, koşullar ve yasaklar mevcuttur.

 

4.1.1.2.MODERN UYGULAMALARA GEÇIŞ

Yapılan faaliyetler sonucunda oluşan atıkların insan sağlığına zarar vermeye başlamasıyla konunun önemi anlaşılmış ve önlemlerin alınması zorunluluğu doğmuştur.Özellikle Ankara’da hava kirliliğinin önemli boyutlara ulaşması insanları çeşitli girişimlerde bulunmaya teşvik etmiştir. Bunun sonucunda 12 Şubat 1973 tarihinde 7/5836 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Çevre Sorunları Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur.

“Çevre Sorunları Koordinasyon Kurulu” bu konuda atılan ilk önemli adım olmuş, diğerleri ise bunu takip etmiştir.Örgütsel anlamda ikinci önemli adım 27 Temmuz 1978 yılında 7/16041 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı olmuştur.Kararla “Başbakanlık Çevre Örgütü” kurulmuştur.Örgüt üç alt birimi kapsamaktadır.Bunlar “Yüksek Çevre Kurulu”, “Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı” ve “Teknik Inceleme Komisyonu”’dur.

 

Ancak, 8 Haziran 1984 yılında “Çevre Genel Müdürlüğü”nün kararıyla Başbakanlık Çevre Örgütü ve özellikle Çevre Müsteşarlığı “Çevre Genel Müdürlüğü” yapısına büründürülmüştür.Daha sonra “Çevre Genel Müdürlüğü” tekrar değiştirilmiş “Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı” kurulmuştur.Bu müsteşarlık çalışmalarına halen Çevre Bakanlığı bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

1983 yılında 2872 sayılı “Çevre Kanunu” yürürlüğe girmiş ve çevre örgütüne ait bazı hükümlere “Çevre Kanunu”unda da yer verilmiştir.Kanunun 8inci maddesindeki kirletme yasağı başlığında “her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır.” hükmü bulunmaktadır.9uncu maddede ise bazı esasların yönetmelikle belirleneceği ifade edilmektedir.3 Mart 1988 tarih 3416 sayılı kanunla 4üncü madde değiştirilmiştir.

Türkiye’de atık yönetimi uygulaması açısından yakından ilgilenen bir başka kurum “Milli Prodüktivite Merkezi”dir.Bu kurum özellikle geri kazanma ve verimlilik yönüyle ilgilenmiştir. Kağıt, alüminyum, demir gibi ürünlerin hurdalarının geri kazanımı konusunda çalışmaları yönlendirmektedir.

“Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nden önce hava ve su alıcı ortamlara bırakılan atıklar için “Hava Kalitesinin Korunması” ve “Su Kirliliği Kontrolü” yönetmelikleri yürürlüğe girmiştir.

 

2.1.1.3.GAYRISIHHI MÜESSESELER YÖNETMELIĞI

 

6 Mayıs 1930 tarihli 1593 sayılı “Umumi Hıfzısıhha Kanunu” na göre 1983 yılında 508 sayılı “Gayrısıhhi Müesseler Yönetmeliği” yayınlanmıştır.Yönetmelik Sağlık Bakanlığı’nın denetimi altında uygulanmaktadır.Atıklarla ilgili ayrıntılı esaslar yönetmelikte yer almamaktadır.Ancak 6ıncı maddede müesseselerin etrafında sağlık koruma bandı zorunluluğu getirilmektedir.

 

2.1.1.4.ZIRAI MÜCADELE VE KARANTINA KANUNU

 

6968 sayılı kanunla tarımda yararlanılan pestisitlerin kullanımı, üretimi, ruhsatlandırılması düzenlenmiştir.Bu kanuna bağlı pestisitlerin sınıflandırılması, etiketlenmesi, ambalajlanması ile ilgili yönetmelikler belirlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.SU KIRLILIĞI KONTROLÜ YÖNETMELIĞI

Yönetmelikteki maddelere göre çöp, katı atık vearıtma çamurlarının alıcı ortamlara verilmesi sınırlandırılmıştır.Bu sınırlamalara göre;

-6ıncı maddede: suların fekal atıklardan, besleyici madde atıklarından, çöp, çamur ve hafriyat atıklarından, tehlikeli ve zararlı madde atıklarından, atık ısıdan ve radyoaktif atıklardan korunması,

-16ıncı maddede:(b) bendinde içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel suların korunması,

-22inci maddede:(d) bendinde yeraltı sularının korunması,

-23üncü maddede:(b) bendinde denizlerin korunması

-26ıncı maddede:(d) bendinde bütün alıcı su ortamlarının atıklardan korunması

genel koşuldur.

 

2.1.2.KATI ATIK KONTROLÜ YÖNETMELIĞI ÇERÇEVESINDE ÇÖZÜMÜ GEREKLI HUKUKI SORUNLAR

 

2.1.2.1.ÇÖP VE KATI ATIKLARIN KIME AIT OLDUĞUNUN YÖNETMELIKTE BELIRTILME ZORUNLULUĞU

 

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde ve Türk Çevre Mevzuatı’nda belediye sınırları içinde meydana gelen çöplerin ve katı atıkların kime ait olduğu belirtilmemiştir.Dolayısıyla çöplerin ve katı atıkların sahibi belli değildir.Özellikle geri kazanılabilen ve ekonomik değer taşıyan çöpler ve katı atıklar birtakım kişi ve kuruluşlarca belediye tarafından toplanmadan önce toplama kaplarından ayıklanmaktadırlar.Ayıklanamayan çöpler ve katı atıklar ise belediyelerin özensizce seçtikleri yerlerde ayıklanmaktadırlar.Gelir elde etmek amacında olan bazı belediyeler çöp döküm alanlarını ihaleye çıkarmaktadırlar.

Geri dönüşüm uygulamasının başarılı olabilmesi ve bundan gelir elde edilebilmesi için bu gibi ekonomik değer taşıyan maddelerin ait oldukları kişi veya kuruluşların bilinmesi gerekir.Çöp toplama işlemi belediyelerce yapıldığına göre ve yeni bir sistemin getirilmesi çok zor olacağından bu tip maddelerin belediyeye ait olduğu yönetmelikte belirtilmelidir.Çöp toplama, taşıma ve bertaraf işlemleri eğer başka kuruluşlarca yapılıyorsa (Bazı belediyeler bu işlemleri özel kuruluşlara yartırtmaktadır) bu çöplerin ve katı atıkların asıl sahibi bu kuruluşlar olmalıdır.Böyle bir hükümle bu maddeler çöp toplama kaplarına girdikleri andan itibaren belediyelere,kişilere veya kuruluşlara ait olacaklar, bir başka kişi veya kuruluşun alması yasaklanacaktır.Bu çeşit bir yaptırımın özellikle ülkemiz açısından çok yararlı olacağı kuşkusuzdur.Halen çöpler ve katı atıklar içindeki değerli maddelerin bir bilançosu çıkarılamamış ve belgelendirilememiştir.Bu konuda yapmış olduğumuz çalışmalarda bize bu sonucu vermiştir.Yapılan çalışma hakkında geniş bilgi üçüncü bölümde verilmektedir.

 

2.1.2.2.KATI ATIKLARIN GERI KAZANILMASI ILE ILGILI HUKUKI SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

 

Çevre Mevzuatının içinde düzenlenmiş en eski konularından birisi de yerleşim alanlarından toplanan katı atıkların içindeki değerli maddelerin işlenerek, yeniden değerlendirilerek geri kazanılması, kazanılamayan durumlarda ise çevreye, insan, hayvan gibi herhangibir canlıya zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesidir.Bu düzenlemelerin ilki 3 Nisan 1930 tarihli 1580 sayılı “Belediyeler Kanunu”nda yer almıştır.Kanunda yer alan maddeye göre “tesdithane tesisatı ve çöpleri, paçavra ve kemikleri toplamak teşkilatını idare etmek ve ettirmek” de belediyelere aittir.Bu çerçeve içinde düşünecek olursak belediyeler katı atıkları ve çöpleri çevreye zarar vermeden toplayıp veya toplatıp geri kazanılabilen maddeleri geri kazanacak işletmeleri kurmak veya kurdurmakla yükümlüdürler.

Bir önceki konuda değinildiği üzere çöplerin ve katı atıkların kime ait olduğunun bilinmemesi nedeniyle bir çok sorun ortaya çıkmaktadır.Bunu belirleyici bir yasanın varlığıyla çöpler ve katı atıklar içindeki değerlendirilebilir maddeler gerekli işletmelerin varlığı ile de değerlendirilebilinecek ve ülke ekonomisine göz ardı edilemeyecek bir katkı olacaktır.Ekonomiye katkı sağlamak dışında sokaklardaki çöp toplama kaplarının belirsiz kişilerce karıştırılıp dağılması önlenmiş olacaktır.Bu yasaya uyulmaması durumunda ise para veya hapis cezası uygulanması caydırıcı bir etki göstericektir.

. Yapılacak çalışmalarda üreticiler, tüketiciler bir bütün olarak düşünülmeli, bu düşünceye göre hareket edilmelidir.Dolayısıyla çöpler ve katı atıklar içindeki geri kazanılabilir değerli atıklardan herkes sorumlu olmalıdır.Bu düşünceden hareketle yapılacak en verimli çalışma halkın bilinçlendirilmesi olacaktır.Bunun sonucunda ise çöpler ve katı atıklar içindeki değerlendirilebilir maddeler kaynağında ayrı toplanıp maksimum geri dönüşüm gerçekleşecektir.

2.1.3.1997 YILI ITIBARI ILE DEĞIŞEN YÖNETMELIK

 

(1)- “Tanımlar” kısmına aşağıdakiler eklenmiştir.

 

“AMBALAJ”:(EK-I)’de verilen madde ve ürünlerin içine konulduğu plastik, metal, dönüşsüz cam ve termoplastik madde ihtiva eden karton esaslı kutuları,

“DEĞERLENDIRILEBILIR KATI ATIK”:Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel atıklar içerisinde bulunan, fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ekonomiye kazandırılması mümkün olan atıkları (kağıt, karton, plastik, metal, cam, termoplastik madde ihtiva eden karton esaslı kutu vb.)

“KOTA VE DEPOZITO UYGULAMASINA TABI IŞLETMELER”:(EK-I)’de verilen madde ve ürünleri kapsamak üzere; bu madde ve ürünlerin içine konulduğu ambalajları üretenleri veya bu ambalajlara dolum yapanlar ile bu ambalajları dolu olarak ithal edenleri,

“BERTARAF ETME”:Katı atıkların; konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde geçici olarak biriktirilmesi, bu yerlerden toplanması, taşınması, geri kazanılması, kompostlaştırılması, enerji kazanmak üzere yakılması ve/veya düzenli depolenması suretiyle, iansan sağlığı ve çevre açısından zararsız hale getirilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması işlemlerinin tümünü,

“KOTA”:Komisyon tarafından tespit edilen geri toplama oran ve/veya miktarı üzerinden; (EK-I)’de verilen madde ve ürünlerin dolum yapıldığı ambalaj kaplarının geri toplanması gereken miktarının dolum yapılan miktarına oranını,

ifade eder.

 

IKINCI BÖLÜM

ÜRETIM, BERTARAF ETME VE ÖZENDIRMEYE ILIŞKIN ESASLAR

 

(2)-Yönetmeliğin 7inci maddesinin 1inci fıkrasının 3üncü bendi iptal edilmiş ve aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

KATI ATIK ÜRETENLERIN ÖZENDIRILMESI

 

Madde 7-Bakanlık, mahallin en büyük mülki amiri ve belediyeler;

1)Geri kazanılabilen veya insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden bertarafı mümkün olan maddelerin kullanılmasını teşvik etmeye,

2)Geri kazanılabilen maddelerden imal edilen ürünlerin tercih edilmesini teşvik etmeye,

ilişkin özendirici faaliyetlerde bulunurlar.

 

(3)-Yönetmeliğin 8inci maddesi aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir.

 

AYRI BERTARAF EDILMESI GEREKEN ATIKLAR

 

Madde 8-Ayrı bertaraf edilmesi gereken atıkları üreten;

a)Hastane, klinik gibi yerlerden hastalık bulaştırıcı enfekte, kimyasal ve radyolojik atıkları ile birlikte atmaları,

b)Tüketicilerin kullanılmış akü ve piller ile atıklarını evsel atıklar ile birlikte atmaları

c)Belediyelerin (a) ve (b) bentlerinde sözü edilen atıklar ile evsel atıkları birbirine karışacak şekilde birlikte toplamaları ve bertaraf etmeleri,

yasaktır.

 

(4)-Yönetmeliğin üçüncü bölüm başliği 9.10.16ıncı madde başlikları ve içerikleri değiştirilerek aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AMBALAJ ATIKLARININ GERI KAZANILMASI

 

Kota-Depozito Uygulaması ve Sorumluluklar:

 

Madde 9-Bakanlık, doğada ayrışması uzun süreler alan, (EK-I)’de verilen madde ve ürünleri içinde bulunduran ambalajlara kota veya depozito uygulamasını zorunlu kılar.

Kota veya depozito tabi işletmeler atık ambalajların geri dönüşümünü ve yeniden değerlendirilmesini sağlar; geri kazanımın olmadığı durumlarda çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf eder.Ambalaj üreticileri, bu ambalajlara dolum yaparak piyasaya sürenlerin kabul etmeleri durumunda bir sistem kurarak onların adına bu ambalajları toplayabilirler.Ancak bu sisteme dahil olan dolumcu işletmelerin tümü kotanın tutturulmasından sorumludur.Kotaya erişilmemesi durumunda sisteme dahil olanların tümü depozitoya geçer.

 

KOTA VE DEPOZITO UYGULAMASINA IZIN BAŞVURUSU

Madde 10-Kota ve depozito uygulamasına tabi olacak dolumcu işletmeler, Bakanlığa izin başvurusunda bulunurlar.

Işletmeler ayrıca, kendileri veya iştirak ettikleri organizasyonlar aracılığı ile sözkonusu ambalaj kaplarının toplanması, taşınması, biriktirilmesi, tasnif edilmesi, geri dönüşümü, yeniden değerlendirilmesi, geri kazanılan ürünler ve kullanım alanları ile geri kazanılamayan atık kapların nasıl zararsız hale getirileceği ile ilgili plan, proje, rapor ve diğer dökümanları ibraz etmek zorundadırlar.

 

IZIN BAŞVURUSUNUN DEĞERLENDIRILMESI

 

Madde 11-Bakanlık, 10uncu maddede belirtilen plan, proje ve belgeleri yeterli bulması durumunda ilgili işletmelere kota uygulaması için izin verir.

 

 

 

 

DEPOZITO UYGULAMASI

 

Madde 12-Kota uygulamasına dahil olan ve olacak işletmeler kota uygulaması için izin başvurusunda bulunmamaları veya kota izni aldıkları halde belirlenen oranları sağlayamamaları durumunda, takip eden yılda normal kotalarına ilaveten, eksik kalan miktarları %20 fazlasıyla toplarlar.Işletmeler bu yılda da öngörülen hedeflere ulaşamadıkları takdirde, zorunlu depozito uygulamasına tabi olurlar.Işletmeler depozito uygulamasına geçtikleri ilk yılda belirlenen oranları sağlamaları halinde, bir kereye mahsus olarak kota uygulamasına dönerler.

 

ÜRETICININ BILGI VERME ZORUNLULUĞI

 

Madde 16-(EK-I)’de yer alan madde ve ürünlerin konulduğu ambalajları üreten işletmeler, (EK-II-b)’de verilen “Üretici Firma Müracat/Bilgi Formu”nu doldurarak Bakanlığa göndermek zorundadırlar..

(5)-Yönetmeliğin 4üncü bölüm başlığı değiştirilmiş, 3üncü bölümde yer alan 17inci madde, başlığı ve içeriği değiştirilerek bu bölüme ilave edilmiştir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KAYNAĞINDA AYRI TOPLAMA

 

Değerlendirilebilir Katı Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması

 

Madde 17-Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanlar dışında ise mahallin en büyük mülki amiri, katı atıkların çevreye zarar vermeden toplanması, bertarafı ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak, çevre kirlenmesini önlemek ve ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla, evsel atıklar içindeki değerlendirilebilir katı atıkları sınıflandırarak ayrı toplamak ve bunlarla ilgili tedbirleri almakla yükümlüdürler.

 

(6)-Yönetmelik, madde 18’e ilave 5inci fıkra eklenmiştir.

 

Katı Atıkların Toplanması

 

Madde 18-(Ilave 5inci fıkra)Evsel katı atık ve evsel nitelikli endüstriyel katı atık üreten kişi ve kuruluşlar, katı atıklarını belediyeler ve mahallin en büyük mülki amirinin istediği şekilde konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde hazır etmekle yükümlüdürler.

 

 

 

(7)Yönetmeliğin 26ıncı maddesi iptal edilmiş ve aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

Depo Tabanının Teşkili ve Sızıntı Suyu Toplanması

 

Madde 26-Depo tabanına sızan sızıntı sularının yeraltı suyuna karışmasını önlemek için depo tabanı geçirimsiz hale getirilir.

Depo tabanı şu şekilde geçirimsiz hale getirilir:

1)Depo zemini bitki ve ağaç kökleri ile taş gibi malzemelerden temizlenerek düzeltilir,

2)Düzeltilmiş bu depo tabanı geçirimsizliği sağlayacak malzemeler ile sızdırmaz hale getirilir.

3)Depo zemininin ve depolanacak atıkların özelliğine göre; depo tabanının sızdırmazlığının temininde, depo tabanı, sıkıştırılmış kalınlığı en az 60cm olacak şekilde kil gibi tabii malzemeler veya kalınlığı en az 2mm olan yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) gibi suni malzemeler kullanılır.Ayrıca bu malzemelerin her ikiside bir arada kullanılabilir.

4)Geçirimsiz hale getirilen bu zemin üzerine, sızıntı sularının toplanması için drenaj tabakası teşkil edilir.

5)Bu amaçla drenaj tabakasına dren boruları döşenir.

6)Dren boruları münferit borular şeklinde yatayda ve düşeyde kıvrım yapmadan doğrusal olarak depo sahası dışına çıkar.Depo tesisi çıkışında kontrol bacaları bulunur.

7)Döşenen bu dren boruları çevresine tabi (kum-çakıl) veya suni (jeotekstil) malzemelerden filtre yerleştirilir.

8)Toplanan sızıntı suları, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde verilen deşarj limitlerini sağlayacak şekilde arıtılır.

 

(8)-Yönetmeliğin 32inci maddesinin son fıkrası iptal edilmiş ve madde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

Depo Yeri Işletilmesi ve Kontrolü

 

Madde 32-Katı atık işletmecisi kişi ve kuruluşlar, her depo tesisinde sorumlu bir görevli bulundurmak zorundadır.

 

(9)-Geçici madde 8 aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

 

Geçici madde 8-Yönetmeliğin 17inci maddesinde belirtilen atıkları sınıflandırarak ayrı toplama yükümlülüğünün yerine getirilmesi için 1/1/1995 tarihinden itibaren, Büyükşehir Belediyeleri ile turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde sistemlerini kurmak zorundadırlar.

 

 

 

 

(10)-Yönetmelik (EK-I) “Kaplarına Depozito veya Kota Uygulanacak Madde ve Ürünler” listesine aşağıdaki ürünler ilave edilmiştir.

 

1-Jel deterjanlar, mekanik ovma tozları,

2-Salçalar, konserveler, mayonez, ketçap ve diğer soslar vb.

 

2.1.4.YÖNETMELIĞIN ILGILI MEVZUATLA INCELENMESI

 

Türkiye’de mevcut yönetmeliklere toplu bir bakış açısı 14 Mart 1991 yılında çıkarılan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ile getirilmiştir.Bu tarihe kadar var olan yasal düzenlemeler çok dağınık ve farklı düzenlenmişti.1991 yılında çıkarılan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” incelendiğinde olumlu yönlerin bulunduğu görülmüştür.Bunları sırasıyla belirticek olursak:

1-Birinci madde de katı atıkların yönetimine toplu bir bakış açısı getirilmiş ve çevre koruma çağdaş esaslar ile birlikte düzenlenmiştir.

2-Dördüncü madde de kaynak kullanımı ve çevre koruma arasındaki denge sağlanmaya çalışılmıştır.

3-Beşinci madde de katı atık işleme tesislerinin planlanması ve işletimi sırasında çevre ve insan sağlığının korunması esas alınmıştır.

4-Altıncı madde de katı atıklar konusunun önemi ve gerekliliği vurgulanmış, valilik ile belediyelere sorumluluklar verilmiştir.

5-Yedinci madde de geri kazanılmış atıklar ve atıklardan üretilen ürünlerin kullanımının teşviki amacıyla gerekli çalışmaların yapılması ve yapılan çalışmalara Çevre Fonundan destek sağlanması ele alınmıştır.

6-Sekizinci madde de “Tehlikeli ve Zararlı” olarak kabul edilen atıkların evsel çöplerle bertarafı yasaklanmıştır.

Özellikle ambalaj sanayinin gelişmesiyle kullanım alanının artması sebebiyle bu konu üzerinde yapılan düzenlemelerin eksik olduğu görülmüştür.Ancak 1997 yılında yasal düzenlemede yapılan değişikliklerle konunun önemi kavranmış ve üzerine gidilmiştir.

Buna göre;

-Yönetmeliğin “tanımlar” kısmına ambalajın, değerlendirilebilir katı atığın, kota ve depozito uygulamasına tabi işletmelerin, bertaraf etmenin ve kotanın tanımı eklenmiştir.

-Yedinci maddeye geri kazanılabilir maddelerin kullanımının teşvik edilmesi eklenmiştir.

-Sekizinci maddeye ayrı bertaraf edilmesi gereken atıkların birlikte toplanmaları ve bertarafı yasağı eklenmiştir.

-Dokuzuncu maddeye kota veya depozito uygulamasına tabi ambalajlara eklemeler yapılmıştır.

-Onyedinci maddeye katı atık bertarafından sorumlu olan kişi ve kuruluşların katı atık içindeki değerlendirilebilir maddeleri kaynağında ayrı toplayıp, bunlarla ilgili gerekli tedbirleri almakla zorunlu olduğu eklenmiştir.

-Sekizinci geçici maddeye ise belli nüfusa sahip olan yerlerde ayrı toplamaya yönelik sistemlerin kurulması zorunluluğu getirilmiştir.

 

 

.DIŞ ÜLKELERDEKI YASAL DÜZENLEMELER

.AVRUPA GERI DÖNÜŞÜM BIRLIĞI ERRA’NIN YENI POLITIKALARI

 

Ambalajlama ve ambalaj atıkları yasasını Avrupa’ya uyarlamada

ERRA şu sonuçlara varıyor:

-Uygun sistemler sağlandığında Avrupa’lılar ayrı toplama programlarına katılıyor.

-Avrupa’da ayrı toplama projelerine katılan insan sayısı

100 milyona ulaşmış durumda.Uygulamalardaki değişiklikler ve gelişme safhasının sonuçlarının önümüzdeki 5 yıl içerisinde görüşülmesi gerekli.

-Geri Kazanım Programlarının başlangıçtaki maliyeti yüksek olabilmekle birlikte uzun dönemde bu maliyetler azalma eğiliminde.

ERRA geliştirdiği model projelerin oluşturduğu bu sonuçlar çerçevesinde atık sorununa etkin bir çözüm yöntemi olarak “ERRA Entegre Atık Yönetimi Politikalarını” öneriyor.ERRA; Entegre Atık Yönetiminin ; atık akışı içindeki toplama ve bertaraf metodlarını, çevresel etkinlik, ekonomik optimizasyon ve konunun sosyal boyutları açısından bütünleştirerek, pratik ve sürdürülebilir bir çözüm olduğunu öne sürüyor.Bu yaklaşım, yeniden kullanım, geri dönüşüm, kompostlama, enerji üretimi ve depolama gibi metodların ekonomik ve çevresel etkilerinin optimizasyonundan oluşuyor.

Örnek olarak, Almanya’da belediye atıklarının yönetimindeki maliyetlerin 1991 ve 1995 yılları arasında %84.5 artmasına rağmen aynı dönem içerisinde Danimarka’da bu maliyetler değişmemiş durumda.Ve yine aynı dönem içerisinde Danimarka’da 9 yıl önce atıkların %45’I depolama alanlarına giderken 1996 yılında bu rakam %4’e düşmüş.Bu iki zıt örnek Entegre Atık Yönetimi ve Seçici Geri Kazanım uygulamalarının toplam maliyetlere etkisi açısından önemli bir ayırımı göster

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1.AVRUPA BIRLIĞI AMBALAJ ATIKLARI DIREKTIFI DOĞRULTUSUNDA ÜYE ÜLKELERDEKI UYGULAMALAR(OCAK 1997 ITIBARIYLE)

 

 

 

ÜLKE

AVUSTURYA

 

Nüfus

 

7.68 milyon

Nüfus yoğunluğu

 

94 kişi/km²

Kişi başına düşen milli gelir

 

23150$

AB direktifini uygulatan yasal düzenleme

Packing Ordinance 1992

Objektives Ordinance 1992

Düzeltme Haziran 1995

 

Yasal düzenlemenin anahtarı

Tüm ambalj üreticileri ve dağıtımcıları için atıkları geri alma yükümlülüğü.Üretici ve dağıtımcıları için toplama hedefleri:

Haziran 1996:%60

Haziran 1997:%70

Haziran 1998:%80

 

Kurulu veya planlanan geri kazanım sistemi

Altstoff Recycling Austria AG(ARA) satış ikincil ve nakliye ambalajları toplanması ve gerikazanımından sorumlu.ARA ambalaj kullanıcılar ambalaj üreticileri ve ithalatçılardan oluşuyor.1995 yılında toplam 615000ton ambalaj atığı ARA kanalı ile geri dönüşüme yönlendirildi.

 

Yerel yönetimlerin ayrı toplamadaki rolü

Toplama, ayırma ve geri kazanım özel sektör kuruluşları tarafından yapılıyor veya yerel yönetimlerce ihale ediliyor.

 

Maliyetlerin yerel yönetimler ve sanayi arasındaki paylaşımı

ARA kullanılmış ambalajların toplama,ayırma ve geri kazanım maliyetleri üstleniyor.Finansman “Yeşil Nokta”nın finans ücretlerinden karşılanıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜLKE

BELÇIKA

 

Nüfus

10.05 milyon

 

Nüfus yoğunluğu

329 kişi/km²

 

Kişi başına düşen milli gelir

21650$

 

AB direktifini uygulatan yasal düzenleme

Eco-Tax kanunu 1993

Kanun metninde yeni düzenleme Mart 1996

Bölgesel işbirliği anlaşması 1996

 

Yasal düzenlemenin anahtarı

Üreticiler ve dağıtım zincirindeki kuruluşlar için atıkları geri alma zorunluluğu var.Firmalar bu sorumluluklarını bir toplama ve geri kazanım sistemine dahil olarak devredebiliyor.Geri kazanım hedefleri:

1996:%35

1997:%40

1998:%45

1999:%50 hedeflenen geri dönüşüm oranlarının gerçekleşmemesi durumunda yalnızca tekrar kullanılmayan ambalajlar için vergi uygulayabilir.

 

Yasal düzenlemenin anahtarı

Ambalaj üreticileri, dolumcular, dağıtım zincirinin kuruluşları ve geri kazanım şirketlerinin oluşturdukları ayrı toplama ve ayırma işlemleri için finansal destek sağlıyor.1995 yılında geri dönüştürülen evsel ambalaj atığı miktarı 171940 ton(%23)

 

Yerel yönetimlerin ayrı toplamadaki rolü

Toplama ve ayırma kamuya ait bertaraf amacı ile kurulan, toplama ve ayırmayı özel şirketlere ihale edebilen ve birçok yerel yönetimi kapsayan kurumlarca organize ediliyor.

 

Maliyetlerin yerel yönetimler ve sanayi arasındaki paylaşımı

FOST PLUS ayrı toplama, ayırma ve geri kazanım işlemlerinin tamamını finanse ediyor.Finansman “Point Vert” lisans ücretlerinden karşılanıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜLKE

DANIMARKA

 

Nüfus

5.17 milyon

 

Nüfus yoğunluğu

120 kişi/km²

 

Kişi başına düşen milli gelir

26.730$

 

AB direktifini uygulatan yasal düzenleme

Bira ve meşrubat ambalajları için düzenleme 1981

Cam ve ticari ambalajları için gönüllü anlaşma 1994

 

 

Yasal düzenlemenin anahtarı

Bira ve alkolsüz içecekler yalnızca geri dönüşlü ambalajlarda satılabiliyor.Ithal ve geri dönüşsüz ambalajlar ise onaylanmış, depozito, geri dönüş veya geri kazanım sistemi kurulmuşsa izin veriliyor.

 

 

Kurulu veya planlanan geri kazanım sistemi

Kağıt/karton ve cam ambalajları ayrı toplanıyor.Ulusal bir finansman örgütü yok.

 

Yerel yönetimlerin ayrı toplamadaki rolü

Ayrı toplama yerel yönetimler tarafından yapılıyor.Özel şirketlere ihale edilebiliyor.

 

 

Maliyetlerin yerel yönetimler ve sanayi arasındaki paylaşımı

Yerel yönetimler ayrı toplamayı finanse ediyor.Finansman özel atık bedellerinden karşılanıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜLKE

 

FINLANDIYA

Nüfus

5.06 milyon

 

Nüfus yoğunluğu

15kişi/km²

 

Kişi başına düşen milli gelir

19300$

 

AB direktifini uygulatan yasal düzenleme

Ambalaj ve ambalaj atıkları karar taslağı 1996

Meşrubat, bira ve alkollü içecekler için yönetmelik 1995

 

Yasal düzenlemenin anahtarı

Dolumcu ve ithalatçılara geri alma zorunluluğu veya ulusal bir örgüte devretme izni.2001 yılına kadar hedefler:

Cam:%48

Kağıt:%53

Metal:%25

Plastik:%15

Toplam:%42 geri dönüşüm

%19 enerji kazanımı

 

Kurulu veya planlanan geri kazanım sistemi

Cam, karton, içecek kartonları, meşrubat kutuları ayrı toplanıyor.

 

Yerel yönetimlerin ayrı toplamadaki rolü

Sorumluluk paylaşımı henüz kesinleşmiş değil.Ayrı toplama yerel yönetimler tarafından yapılıyor.

 

Maliyetlerin yerel yönetimler ve sanayi arasındaki paylaşımı

Toplam sanayinin katkısı ve yerel yönetimlerin atık bedellerinden karşılanıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜLKE

FRANSA

 

Nüfus

57.48 milyon

 

Nüfus yoğunluğu

106kişi/km²

 

Kişi başına düşen milli gelir

US$ 22400

AB direktifini uygulatan yasal düzenleme

Evsel ambalaj atıkları tebliğ 1992

Sanayi ve ticari ambalaj atıkları tebliğ 1994

 

Yasal düzenlemenin anahtarı

Evsel amabalaj atıkları; ambalaj üreticileri ve dağıtımcılarına geri kazanım zorunluluğu, sorumlu şirketler bu zorunluluğu merkezi örgütle devretme hakkı.2002 yılına kadar %75 geri kazanım hedefi

 

Kurulu veya planlanan geri kazanım sistemi

Eco-Emballages, sorumlu firmalar adına, yükümlülükleri üstleniyor.Cam, metal, plastik, kağıt/karton ve içecek kartonları ayrı toplanıyor.1995’te 700000ton ambalaj atığı geri kazanıldı.400000tonu geri dönüştürüldü.

 

Yerel yönetimlerin ayrı toplamadaki rolü

Ayrı toplama yerel yönetimlerce yapılıyor.

 

 

Maliyetlerinn yerel yönetimler ve sanayi arasındaki paylaşımı

 

Yerel yönetimler ayrı toplamanın getirdiği maliyet farkını Eco-Emballages’den alıyorlar.Finansman “Yeşil Nokta” bedeli ile sağlanıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜLKE

ALMANYA

 

Nüfus

81.34milyon

 

Nüfus yoğunluğu

228kişi/km²

 

Kişi başına düşen milli gelir

23650

 

AB direktifini uygulatan yasal düzenleme

Ambalaj yönetmeliği 1991

Düzeltme 1996

 

Yasal düzenlemenin anahtarı

Dağıtımcılar ve üreticilere geri alma ve geri dönüşüm zorunluluğu verir.Yalnızca satış ambalajları için merkezi bir örgüte dahil olabilme hakkı var.Toplama sistemi pazara sürülen ambalajın %80’ini toplamak ve (cam, metal, plastik) için %90’ının, kağıt ve alüminyum için %80’ini geri dönüştüemek zorunda.

 

Kurulu veya planlanan geri kazanım sistemi

Evlerden ve küçük ticari kuruluşlardan toplama ve ayırma DSD (Dual System Deustschand GmbH) sorumluluğunda.Plastikler, alüminyum, teneke, kağıt/karton, cam ve bileşik malzemeler ayrı toplanıyor.

 

Yerel yönetimlerin ayrı toplamadaki rolü

 

Ayrı toplama DSD adına özel kuruluşlar veya yerel yönetimlerce yapılıyor.DSD ile yerel yönetimler arasında toplama hedeflerine ulaşmak için anlaşma var.

 

Maliyetlerin yerel yönetimler ve sanayi arasındaki paylaşımı

DSD toplama maliyetlerinin tamamını üstleniyor.Ayrıca plastikler için geri dönüşüm maliyetlerinide üstleniyor.DSD “Yeşil Nokta” aracılığıyla finanse ediliyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜLKE

YUNANISTAN

 

Nüfus

10.37milyon

 

Nüfus yoğunluğu

79.5kişi/km²

 

Kişi başına düşen milli gelir

7.390$

 

AB direktifini uygulatan yasal düzenleme

Yönetmelik hazırlanıyor.Mevcut bir yasal zorunluluk yok.

 

Yasal düzenlemenin anahtarı

AB Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifinin uygulanmasını amaçlayan yönetmelik tartışılıyor.

 

Kurulu veya planlanan geri kazanım sistemi

Yunanistan’ın geri kazanım ve geri dönüşüm örgütü HERRA, 51 üretici ve dolumcu firmanın katılımı ile cam, metal, plastik ve kağıt/kartonun ayrı toplanmasını amaçlayan pilot projeler üretiliyor.

 

Yerel yönetimlerin ayrı toplamadaki rolü

Sorumluluklar henüz belirlenmemiş.

 

 

Maliyetlerin yerel yönetimler ve sanayi arasındaki paylaşımı

 

Pilot projelerin finansmanı kısmen sanayi , kısmen yerel yönetimlerce sağlanıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜLKE

IRLANDA

 

Nüfus

3.53milyon

 

Nüfus yoğunluğu

50kişi/km²

 

Kişi başına düşen milli gelir

13.000

 

AB direktifini uygulatan yasal düzenleme

Atık yönetimi girişimi 1996

Özel yönetmelikler ayrıca hazırlanıyor.

 

Yasal düzenlemenin anahtarı

%33’lük geri kazanım ve geri dönüşüm hedeflerine ulaşılmaya çalışılıyor.

 

Kurulu veya planlanan geri kazanım sistemi

Sanayi tarafından geri kazanım ve geri dönüşüm sistemlerini desteklemek üzere REPAK kuruldu.

 

Yerel yönetimlerin ayrı toplamadaki rolü

Sorumluluk henüz belirlenmedi.

 

 

Maliyetlerin yerel yönetimler ve sanayi arasındaki paylaşımı

Yerel yönetimlere endüstri organizasyonu REPAK tarafından proje desteği var.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜLKE

ITALYA

 

Nüfus

57.12 milyon

 

Nüfus yoğunluğu

190kişi/km²

 

Kişi başına düşen milli gelir

19.840

 

AB direktifini uygulatan yasal düzenleme

 

Sıvı içecek kapları için kanun 1988

Yeni yönetmelik hazırlıkları devam ediyor.

Yasal düzenlemenin anahtarı

 

AB direktifini uygulatacak düzenlemeler hazırlanıyor.Içecek kapları için:geri kazanım hedefleri

Cam, metal:%50

Plastik:%40

 

Kurulu veya planlanan geri kazanım sistemi

ECR-(Etkin Üretici Sorumluluğu) grubu; markalı yiyecek üreticileri ve dağıtımcıları organizasyonu ülke çapında Ecoimballaigs örgütünü kurmak için çalışıyorlar.

 

Yerel yönetimlerin ayrı toplamadaki rolü

Sorumluluklar henüz belirlenmemiş.

 

 

Maliyetlerin yerel yönetimler ve sanayi arasındaki paylaşımı

“Yeşil Nokta”yı bir finans yönetimi olarak kullanmak kanunu tartışılıyor.Özel sektörün ayrı toplamaya yönelik finansal katkı vermesi konusu değerlendiriliyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜLKE

LÜKSEMBURG

 

Nüfus

400000kişi

 

Nüfus yoğunluğu

153kişi/km²

 

Kişi başına düşen milli gelir

37320$

 

AB direktifini uygulatan yasal düzenleme

Sıvı içecek kapları kanunu taslak halinde

 

 

Yasal düzenlemenin anahtarı

Geri dönüşsüz kaplar için zorunlu depozito.Geri dönüşsüz kaplar için ayrıca istenen geri dönüş oranı sağlanmadığında Eco-Tax uygulanması geçerli.

 

Kurulu veya planlanan geri dönüşüm sistemi

 

Özel sektör organizasyonu Valorlux toplama ve ayırma sistemlerinin geliştirilmesinden sorumlu.

 

Yerel yönetimlerin ayrı toplamadaki rolü

Kullanılmış ambalajları yerel yönetimler topluyor.

 

Maliyetlerin yerel yönetimler ve sanayi arasındaki paylaşımı

 

Ayrı toplamaya giren yerel yönetimler Valorlux’den finans desteği alıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜLKE

HOLLANDA

 

Nüfus

15.28 milyon

 

Nüfus yoğunluğu

365kişi/km²

 

Kişi başına düşen milli gelir

20.590

 

AB direktifini uygulatan yasal düzenleme

Gönüllü anlaşma(Covenant) 1991

Ambalaj atıkları yönetmeliği taslağı 1991

 

Yasal düzenlemenin anahtarı

1995’te %40

2000’de %80 geri kazanım hedefi için gönüllü anlaşma.Taslak yönetmelik tüm ambalajlara uygulanacak.Haziran 1997’ye kadar %65 geri kazanım hedefi için tüm üretici ve dağıtımcılar çalışacak.

 

Kurulu veya planlanan geri kazanım sistemi

 

Ayrı toplama ve ayırma sistemi yok.Endüstri örgütü “Sticking Verpakking en Millien” bir dizi pilot proje uygulanıyor.

 

Yerel yönetimlerin ayrı toplamadaki rolü

 

Ayrı toplama ve ayırmadan yerel yönetimler sorumlu.

 

Maliyetlerin yerel yönetimler ve sanayi arasındaki paylaşımı

Ayrı toplama ve sınıflandırma maliyetini yerel yönetimler üstleniyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜLKE

PORTEKIZ

 

Nüfus

9.84milyon

 

Nüfus yoğunluğu

106.5kişi/km²

 

Kişi başına düşen milli gelir

9.130

 

AB direktifini uygulatan yasal düzenleme

Ambalaj tüzüğü 1995

Uygulama tüzüğü 1996

 

Yasal düzenlemenin anahtarı

Ambalajcılar ve ithalatçılar geri toplamaktan, ambalaj üreticileri geri dönüşüm ve bertaraftan sorumlu.2001’e kadar %25’ini toplamak durumunda.

 

Kurulu veya planlanan geri kazanım sistemi

 

Özel sektör örgütü “Sociedade Ponto Varde SA” oluşturuluyor.(Dağıtımcılar, ambalajlı ürün üreticileri ve ambalaj üreticileri katılacak)

 

Yerel yönetimlerin ayrı toplamadaki rolü

 

Cam, kağıt ve kartonun ayrı toplanmasından yerel yönetimler sorumlu.

Maliyetlerin yerel yönetimler ve sanayi arasındaki paylaşımı

 

Şimdilik yerel yönetimler ayrı toplama maliyetlerini üstleniyor.”Ponto Varde” işareti ile ayrı toplamanın desteklenmesi planlanıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜLKE

 

INGILTERE

Nüfus

57.92 milyon

 

Nüfus yoğunluğu

240kişi/km²

 

Kişi başına düşen milli gelir

18.080

 

AB direktifini uygulatan yasal düzenleme

Ambalaj atıkları yönetmeliği taslağı Haz.1996

 

Yasal düzenlemenin anahtarı

Hammadde üreticileri, ambalaj üreticileri, dolumcular ve dağıtımcılara geri kazanım zorunluluğu.Geri kazanım veya geri dönüşüm için 1998-1999-2000 yıllarında %40 olması gerekiyor.

Kurulu veya planlanan geri kazanım sistemi

Taslak düzenleme ile özel sektör örgütü VALPAK’ın kurulması çalışmaları devam ediyor.

 

Yerel yönetimlerin ayrı toplamadaki rolü

Ayrılmış malzemelerin geri dönüşümü VALPAK yerel yönetimler ve onların sözleşme ile bağlandıkları örgütlerce sürdürülecek.

 

Maliyetlerin yerel yönetimler ve sanayi arasındaki paylaşımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜLKE

ISPANYA

 

Nüfus

39.48milyon

 

Nüfus yoğunluğu

78kişi/km²

 

Kişi başına düşen milli gelir

13.590

 

AB direktifini uygulatan yasal düzenleme

Ambalaj ve ambalaj atıkları kanunu 1996

 

 

Yasal düzenlemenin anahtarı

Geri alma ve geri kazanmanın zorunluluğu üretici ve dağıtımcılarda.Yönetmeliğin ilk iki yılında tüm ambalajların %15’ini geri dönüştürülecek, %50-65 arası geri kazanılacak.

 

Kurulu veya planlanan geri kazanım sistemi

1996 sonuna kadar özel sektör kuruluşu “Eco-Emballages” kurulacak.

 

Yerel yönetimlerin ayrı toplamadaki rolü

Ayrı toplamadan yerel yönetimler sorumlu.

 

 

Maliyetlerin yerel yönetimler ve sanayi arasındaki paylaşımı

Eco-Emballages’in ayrı toplama ve sınıflama için finansman desteği “Eco-Emballages” işareti kanalı ile sağlanması planlanıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜLKE

ISVEÇ

 

Nüfus

8.69milyon

 

Nüfus yoğunluğu

19kişi/km²

 

Kişi başına düşen milli gelir

27.740$

 

AB direktifini uygulatan yasal düzenleme

Ambalaj üreticisi sorumluluğu 1994

Alüminyum kaplar için uygulama 1982

PET şişe uygulaması 1991

 

Yasal düzenlemenin anahtarı

Son kullanıcılara geri verme için sistem oluşturulması gerekliliği var.1997’ye kadar plastikler (PET hariç) %30

Alüminyum kutu ve PET şişeler için %40

yeniden kullanım ve geri dönüşüm zorunluluğu var.

 

Kurulu veya planlanan geri dönüşüm sistemi

Üreticiler, dolumcular ve dağıtımcılar geri kazanımı sağlamak için geri dönüşüm şirketleri kurdular.Özel sektör örgütü REPA çeşitli geri dönüşüm şirketleri için fon toplama merkezi olarak çalışıyor.

 

Yerel yönetimlerin ayrı toplamadaki rolü

 

Geri dönüşüm şirketleri yerel yönetimler ve özel sektör ile toplama sözleşmeleri yapıyor.

Maliyetlerin yerel yönetimler ve sanayi arasındaki paylaşımı

REPA finansman sağlıyor.Sorumluluk paylaşımı geri dönüşüm şirketleri ve yerel yönetimler arasında anlaşmaya tabi.