5. İzmir Felsefe Günleri: Farklılıkların Mekanı Kent (12-13 Mayıs 2016)

izmirfelsefekent

5. İZMİR FELSEFE GÜNLERİ 

FARKLILIKLARIN MEKANI:KENT 

12 MAYIS 2016 (Yer: Prof. Dr. Türkan Saylan Alsancak Kültür Sanat Merkezi) 

Saat: 12:30  (Açılış konuşmaları)  

Sema PEKDAŞ  ( Konak Belediye Başkanı)

Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ (DEÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Kubilay AYSEVENER (DEÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı

 

Saat: 13:00-13:30 Açış Konuşması :

Prof. Dr. AHMET ARSLAN    

Saat: 13:30-15:30               

İlk Oturum  :       Birlikte Yaşama Kültürü, Kent ve Demokrasi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Solmaz Zelyut

Doç. Dr. Güncel Önkal “Kent Katmanları: Ayrılıklar ve Aykırılıklar”

Prof. Dr. Nazile Kalaycı: “Antik Yunan’da Kamusal Bir Yaşam Deneyimi Olarak Polis”

Doç. Dr. Özlem Duva “Evrensel Konukseverlik ve Bir Hak Meselesi Olarak Birlikte Yaşam”

Saat: 19:00  Akşam Yemeği

 

13 MAYIS  2016 (Yer: Prof. Dr. Türkan Saylan Alsancak

Kültür Sanat Merkezi)

Saat: 13:00-15:00

İlk Oturum:        Farklılıklar, Çokkültürlülük,  Kent

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Kurtuluş Dinçer

Yrd. Doç. Dr. Eren Rızvanoğlu  “Kendini Ötekiyle Tanımlamak: Kentlilik”

Doç. Dr. Devrim Sezer “”A.H. Tanpınar’ın Beş Şehir’inde Kolektif Hafıza: Kozmopolit Geçmiş, Milli Gelecek”

Yrd. Doç. Dr. Aydın Müftüoğlu : “Birlikte Yaşamı Yeniden Düşünmek”.

 

Saat: 15:00-15:15              Çay/Kahve Arası

 

 

Saat: 15:15-17:45

İkinci Oturum : Göç,  Kimlik ve Kent

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Nevzat Kaya

Prof. Dr. Tarık Şengül “Akışkanlar Sabitlikler Diyalektiği; Değişen Kimlikler Üzerine”

Yrd. Doç Dr. Onur Kartal “Bağışıklık ve Bulaşıcılık İkileminde Yeni Bir Toplumsal Yaşam Ufku: Roberto Esposito”

 Prof. Dr. Hakkı Uyar: “İzmir’in Kentsel Kimliğinin Oluşumunda Göç Olgusu: Tarihsel Arka Plan”

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Uhri: “ Mutfak Kültürü Açısından İzmir’de  Farklılıklar ve Çokkültürlülük  (Boyoz ve midye  dolmanın izinde)”