Felsefe Seminerleri Etkinliğinin amacı:

Seminer etkinliğinin amacı üniversitemizde Felsefe Bölümü lisans ve yüksek lisans programı öğrencilerinin ve felsefeye ilgi duyan akademisyen ve entelektüellerin bu etkinlik yoluyla oluşturulacak bir felsefi atmosfere katılmalarını, felsefenin farklı disiplinleri hakkında bilgilenmelerini, ele alınan sorunlar üzerine tartışmalarını ve görüş alışverişi yapmalarını sağlamaktır.

Felsefe Seminerleri’ni kimler, ne şekilde düzenleyeceklerdir?

Seminer etkinliğimiz Felsefe Bölümü yüksek lisans programı öğrencilerinin tez yazım aşamasında olanları tarafından yürütülecektir. Tez yazım aşamasında olan felsefe yüksek lisans programı öğrencilerinin tamamının sunum yapmaları zorunludur. Felsefe yüksek lisans programındaki tüm öğrencilerin de bu etkinliğe aktif olarak katılmaları zorunludur. Seminerler bir oturumda tek konuşmacının 30 dakikalık sunumunun ardından, konunun tartışmaya açılacağı 30 dakikalık soru-cevap kısmıyla toplam bir saat içinde tamamlanır.

Felsefe Seminerleri Ne Zaman Yapılacaktır?

Felsefe Seminerlerinin ilk oturumu 8 Mart 2017 tarihinde yapılacaktır. Bu tarihten sonraki oturumlar sırayla 15 Mart, 22 Mart, 29 Mart, 5 Nisan, 12 Nisan, 19 Nisan, 26 Nisan, 3 Mayıs, 10 Mayıs, 17 Mayıs, 24 Mayıs ve 31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Seminerler felsefe yüksek lisans programı öğrencilerinin ortak boş zamanı olacak Çarşamba günleri öğleden sonra 16:00 – 17:00 saatleri arasında DEÜ Tınaztepe Kampüsü Öğretim Üyeleri Binası 3. Katta bulunan 317 nolu sınıfta gerçekleştirilecektir.

Felsefe Seminerleri’nin konusu nasıl seçilecektir?

Felsefe Seminerleri’nde yapılacak sunumların başlıkları öğrencinin tez konusuyla ilgili olmalıdır. Sunum yapacak öğrenci kendi sunumunu üzerinde çalışmak istediği yüksek lisans tezindeki herhangi bir felsefe problemi ya da konuyla ilgili filozofun ya da filozofların düşünceleri hakkında yapabilir. Sunum yapacak öğrencinin, hazırlıyor olduğu sunum konusunda tez danışmanından destek alması önerilir.

Felsefe Seminerleri programı ne zaman ilan edilecektir?

Tez yazım döneminde olan felsefe yüksek lisans programı öğrencilerinin kendi sunumlarının başlıklarını 24 Şubat 2017 tarihine kadar belirleyerek Felsefe Seminerleri koordinatörü Doç. Dr. Metin BAL’a (balmetin@gmail.com) ve Arş. Gör. Mete HAN ARITÜRK’e (metehanariturk@gmail.com) bildirmeleri gerekmektedir. Felsefe Seminerleri etkinliğinin programı her bir oturumda yer alacak sunum başlıkları belirlendikten sonra ilan edilecektir.

Prof. Dr. Levent AYSEVER

Felsefe Bölümü Başkanı