Platon & Aristoteles Okumaları


Platon ve Aristoteles Okumaları etkinliği Alfred North Whitehead’in “Avrupalı felsefi geleneğin en güvenli genel özelliği, onun Platon’a düşülmüş bir dizi dipnottan meydana gelmesidir.”[1] sözünü kendisine motto alan bir söyleşiler dizisi olarak planlanmaktadır.

Bir söyleşi formunda tasarlanan Platon ve Aristoteles Okumaları etkinliğinin amacı Platon’un ve ardından Aristoteles’in yapıtları üzerine yoğunlaşmak, onları tekrar okumak, onlarla ilgili bilgilerimizi tazelemek ve yeniden gözden geçirmek olacaktır. Platon ve Aristoteles Okumaları, birbiriyle ardışık zamanlarda gerçekleştirilecek olan “Platon Okumaları” ve “Aristoteles Okumaları” adlarıyla iki ayrı söyleşi programından oluşacaktır. Güz dönemi boyunca Platon Okumaları, Bahar döneminde ise Aristoteles Okumaları söyleşi programı etkinlikleri yürütülecektir.

Platon Okumaları ve Aristoteles Okumaları söyleşi etkinliklerinin her bir oturumunda Platon’un ya da Aristoteles’in yalnızca bir yapıtı ya da bir yapıtının belirli bir bölümü ele alınacaktır. Etkinliğin her bir oturumu ele alınan yapıtın onun üzerine konuşma yapacak olan kılavuz bir hocanın yalnızca ele aldığı yapıtın sınırları içinde kalınarak gerçekleştirilecektir. Söyleşide dinleyici ve tartışmacı olarak yer alacak katılımcıların daha önceden duyurusu yapılacak üzerinde durulacak yapıtı okumaları beklenir. Kılavuz hocamız çeşitli yorumlamalarla ele alacağı yapıtı en çok 60 dakika içinde tanıtıp açıklayarak tartışmaya açacaktır. Bunun ardından, 10 dakika bir aradan sonra, 30 dakikayla sınırlı olacak şekilde, kılavuz hocamızın yönlendirmesiyle söyleşinin katılımcıları konu hakkındaki tartışmaya soru cevap ve görüş bildirerek aktif bir şekilde dahil olacaklardır.

Platon ve Aristoteles Okumaları Söyleşiler Dizisi etkinliği Doç. Dr. Metin BAL koordinatörlüğünde yürütülecektir.

Felsefe Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Kubilay AYSEVENER

[1] s. 39, “The safest general characterization of the European philosophical tradition is that it consists of a series of footnotes to Plato.”, “Chapter I, Fact and Form, Section I”, Whitehead, Alfred North (1978) Process and Reality, An Essay in Cosmology, New York: The Free Press.

Platon Okumaları


Placeholder

Platon Okumaları -I- Timaeus


Yrd. Doç. Dr. Cengiz İskender Özkan
5 Haziran 2015


Placeholder

Platon Okumaları -II- Symposion


Doç. Dr. Demet Kurtoğlu Taşdelen
20 Kasım 2015


Placeholder

Platon Okumaları -III- Phaidon


Prof. Dr. Nazile Kalaycı
4 Aralık 2015

Placeholder

Platon Okumaları -IV- Sofist


Yrd. Doç. Dr. Ümit Öztürk
24 Kasım 2016

Placeholder

Platon Okumaları -IV- Plotinos’un Platon Okuması


Prof. Dr. Zerrin Kurtoğlu
23 Aralık 2016

Placeholder

Platon Okumaları -VI- PHAIDROS

Prof. Dr. Claude Mangion
25 Ekim 2017Placeholder

Platon Okumaları -VII- ION


Yrd. Doç. Dr. Nihal Petek Boyacı
22 Aralık 2017

Placeholder


Placeholder
Aristoteles Okumaları


Placeholder

Aristoteles Okumaları -I- Nikomakhos’a Etik


Prof. Dr. Solmaz Zelyüt
25 Mart 2016


Placeholder

Aristoteles Okumaları -II- Poietika


Doç. Dr. Kurtul Gülenç
6 Mayıs 2016


Placeholder

Aristoteles Okumaları -III- Uykuda Varlık


Dr. Hakan Yücefer
2 Mart 2017

Placeholder

Aristoteles Okumaları -IV- Metafizik


Prof. Dr. Ahmet Arslan
23 Mart 2017

Placeholder

Aristoteles Okumaları -V- Ousia


Dr. Hikmet Ünlü
16 Mart 2018