Sanatın Halleri

sh

Sempozyum Bildirileri

I. OTURUM: POETİK BİR ETKİNLİK OLARAK SANAT

Prof Dr Ömer Naci Soykan: Sanat ve Yaşam
Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan: Edebiyat ve Felsefe İlişkisi Sorunu
Prof. Dr. Sevgi İyi: Sanat ve Şiir Sanatı

II. OTURUM: SANATÇI VE SANAT YAPITINA İLİŞKİN FELSEFİ SORUNLAR

Doç. Dr. Oğuz Haşlakoğlu: Arafta Barınan: “Özdeşlik” ve “Değil Özdeşlik” arasında Sanatçının Hupokrites olarak Portresi
Doç. Dr. Metin Bal: Nietzsche Dünyayı Neden Bir Sanat Yapıtı Olarak Değerlendirir?
Yrd. Doç. Dr. Özge Ejder Johnson: Olay Olarak Sanat Kavramsallaştırmaları Bakımından Sanat Fenomenolojisi

III. OTURUM: ÇAĞDAŞ SORUNLAR KARŞISINDA SANAT FELSEFESİ

Prof. Dr. Oğuz Adanır: Sanat Felsefesi
Doç. Dr. Nami Başer: Hegel Sonrası Estetiğin Sorunları
Prof. Dr. Kubilay Aysevener: İmgelem Olarak Sanat

DEÜ Sanatın Halleri Etkinlik Programı

DEÜ Sanatın Halleri Afiş

Seminer Başlığı: Sanatın Halleri – Ve İnsan Ol Dedi: Sanat
Tarih: 8 Mayıs 2014 Saat: 13.00 – 9 Mayıs 2014 Saat: 10:30
Yer: İzmir Fransız Kültür Merkezi (Cumhuriyet Bulvarı No:152 Alsancak/İzmir)