Yüksek Lisans Felsefe Seminerleri: Foucault’da İktidar ve Beden İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

17 Nisan Salı günü 15:00-16:00 saatleri arasında Yüksek Lisans öğrencisi Gültekin Sat, tezi “Foucault’da İktidar ve Beden İlişkisi Üzerine Bir İnceleme” üzerine sunum gerçekleştirecektir.