Yüksek Lisans Tezi Seminer Sunumu

Yüksek Lisans Tezi seminer sunumu için Yüksek Lisans öğrencisi Gültekin SAT, “Foucault ve Irkçılık” başlıklı konuda 14 Aralık 2017, 16:00’da Felsefe Bölümü Koridorundaki 319 nolu Seminer Salonunda seminer sunumu yapacaktır.