Nakit Yükleme Noktaları

  • Tıp Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yemekhanesi
  • Tınaztepe Sosyal Tesisler Yepyeni Kafeterya
  • Tekstil Mühendisliği Kafetarya
  • Buca Eğitim Fakültesi Afrodisias Kantini
  • Rektörlük Desem Kantini
  • Güzel Sanatlar Fakültesi Yemekhanesi
  • DEÜ Karma Öğrenci Yurdu Kafeterya
  • İlahiyat Fakültesi Yemekhanesi