Sağlık

Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi

Üniversitemiz akademik, idari personel ve öğrencilerine sağlık hizmeti, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak Tınaztepe Kampüsü'nde Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi tarafından verilmektedir. Ünitemizde Pratisyen Hekim, Kulak Burun Boğaz Uzmanı, Göz Uzmanı, Psikiyatri Uzmanı ve Diş hekimleri, Hemşire, Çevre Sağlığı Teknisyeni, Psikolog ve Biyologlardan oluşan bir ekip çalışmaktadır. Üniversitemiz çalışanları ve öğrencileri tüm sağlık işlemleri için öncelikli olarak Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi'ne başvurarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

Merkez Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi'nde ayakta tedavi, diş sağlığı tanı ve tedavileri, biyokimyasal, serolojik, hematolojik ve radyolojik tetkikler yapılmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası kapsamında Üniversitemizde burslu olarak öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerin tedavi giderleri Üniversitemiz tarafından karşılanmakta olup; tedavi giderleri işlemleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi

Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerimiz İnciraltı Yerleşkemizdeki hastanemizden sağlık hizmeti alabilmektedirler.