Matematikİsim Göreve-mailTelefon
Prof.Dr. Gökhan Bilhan (Bölüm Başkanı, Cebir ve Sayılar Teorisi ABD Başkanı) 3018593
Doç.Dr. Engin Mermut (Bölüm Başkan Yardımcısı) 3018582
Prof.Dr. Selçuk Demir (Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi ABD Başkanı) 3018581
Doç.Dr. İlhan Karakılıç (Geometri ABD Başkanı) 3018589
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Zemçi Özçelik (Matematiğin Temelleri ve Mate.Lojik ABD Başkanı) 3018585
Yrd.Doç.Dr. Murat Altunbulak (Topoloji ABD Başkanı) 3018592
Prof.Dr. Halil Oruç (Uygulamalı Matematik ABD Başkanı) 3018577
Araş.Gör.Dr. Sabri Kaan Gürbüzer (Bölüm Erasmus Koordinatörü, Araştırma Görevlisi Temsilcisi) 3018569
Ömür Kendik (Öğrenci Temsilcisi)

Son güncelleme: 12.09.2017 13:56