Üye Ülkeler ve Kuruluşlar

Üye Ülke ve Kuruluşlar :
19 Haziran 1999 Bologna Konferansında Bolonya Sürecine katılan 29 ülke: 

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere ve İrlanda.


19 Mayıs 2001 Prag Bakanlar Konferansında Bolonya Sürecine katılan ülke sayısı 33 olmuştur:

              Hırvatistan, Kıbrıs, Lihtenştayn ve Türkiye.


19 Eylül 2003 Berlin Bakanlar Konferansında üye sayısı 40'a yükselmiştir: 

               Arnavutluk, Andora, Bosna-Hersek, Vatikan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Sırbistan-Karadağ ve    Makedonya.


18-19 Mayıs 2005 Bergen Bakanlar Konferansında Sürece dahil olan ülke sayısı 45'e ulaşmıştır: 

                Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna.


*Karadağ'ın 2006'da bağımsızlığını ilan etmesinin ardından 2007 yılında gerşekleştirilen Londra Bakanlar Konferansında alınan karar ile Karadağ'ın sürece sürece dahil olmasıyla üye ülke sayısı 46'ya yükselmiştir.

 
11-12 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirilen Budapeşte-Viyana Bakanlar Toplantısı'nda Kazakistan'ın da sürece dahil olmasıyla bugün Bologna Süreci, 47 ülkenin üye olduğu geniş bir alana yayılmıştır. 


Bolonya Sürecine Üye olan Uluslararası Kuruluşlar:

Bologna İzleme Grubu (Bologna Follow-Up Group, BFUG)'nda oy kullanma hakkına sahip olan Avrupa Komisyonu dışında kalan kuruluşlar, BFUG'nin resmi danışman üyeleridir.


European Commission (Avrupa Komisyonu),

Council of Europe (Avrupa Konseyi),

EUA European University Association (Avrupa Üniversiteler Birliği),

EURASHE European Association Institutions in Higher Education (Avrupa Yükseköğretim Kurumları Birliği),

ESIB The National Unions of Students in Europe (Avrupa Ulusal Öğrenci Birlikleri),

UNESCO-CEPES Center for Higher Education, (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu Yükseköğretim Merkezi)

EI Education International Pan-European Structure (Uluslararası Eğitim Avrupa Yapısı),

ENQA European Association for Quality Assurance in Higher Education (Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Birliği),

ETUCE Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe (Avrupa Sanayi ve İşverenler Konfederasyonları Birliği)


Son güncelleme: 24.07.2012 03:33