Toplantı Sunuları

Toplantı Sunuları :
 • Bologna Süreci
  Prof. Dr. Süheyda Atalay (11 Ocak 2011)
 • Bologna Süreci
  Prof. Dr. Yasemin Arbak (12 Eylül 2011)
 • Bologna Sürecinde İşletme Fakültesi Örneği
  Prof. Dr. Yasemin Arbak (12 Eylül 2011)
 • Bologna Sürecinde Çevre Mühendisliği Bölümü Örneği
  Prof. Dr. İlgi K. Kapdan (12 Eylül 2011)
 • Bologna Sürecinde Tıp Fakültesi Örneği
  Prof. Dr. Pınar Tuncel (12 Eylül 2011)
 • Paydaş Görüşlerinin Alınması
  Doç. Dr. Pınar Süral Özer (12 Eylül 2011)
 • Ortak Ders Tanıtım Formu
  Yard. Doç. Dr. Güzin Özdağoğlu (26 Eylül 2011)
 • AKTS Hesaplaması
  Prof. Dr. İlgi K. Kapdan (26 Eylül 2011)

  Son güncelleme: 24.07.2012 03:33