Burs Komisyonu

Doç.Dr. Murat Erşen Berberler

3019514

Doç.Dr. Umay Zeynep Uzunoğlu Koçer

3018560

Dr.Öğr.Üyesi Elif Ant Bursalı

3018688

Dr.Öğr.Üyesi Elif Yıldırım

3019521

Dr.Öğr.Üyesi Hakan Epik

3018674

Araş.Gör.Dr. Sabri Kaan Gürbüzer

3018569

Son güncelleme: 15.03.2018 16:15