Farabi Koordinatörleri

Prof.Dr. Kadriye Ertekin

3018691

Alt Kurullar

Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Doç.Dr. Emel Kandemir

3018691

Biyoloji Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Elif Yıldırım

3019510

Fizik Bölümü

Prof.Dr. Muhammed Deniz

3019521

İstatistik Bölümü

Doç.Dr. Tuğba Yıldız

3018681

Kimya Bölümü

Prof.Dr. Kadriye Ertekin

3018602

Matematik Bölümü

Araş.Gör.Dr. Sabri Kaan Gürbüzer

3018691