Web İçerik Yönetimi Komisyonu

Doç.Dr. Sedat Çapar

3018601

Alt Kurullar

Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Araş.Gör. Barış Tekin Tezel

3018601

Biyoloji Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Elif Yıldırım

3019509

İstatistik Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi İdil Yavuz

3019521

Matematik Bölümü

Araş.Gör.Dr. Cem Çelik

3019562