Yandal Koordinatörleri

Alt Kurullar

Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Doç.Dr. Murat Erşen Berberler

3018569

Biyoloji Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Elif Yıldırım

3019514

İstatistik Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Senem Vahaplar

3019521

Kimya Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Kinyas Polat

3018603

Matematik Bölümü

Doç.Dr. Çetin Dişibüyük

3018688