Staj

Staj süresi
en az 20 iş günü
Yaz Dönemi Staj başlangıç tarihi
18 Haziran 2018
Yaz Dönemi Staj bitiş tarihi
07 Eylül 2018


Staj Süreci Akış Şeması

 • http://febib.deu.edu.tr/ adresini tarayıcı programınızla açarak giriş yapınız (Daha önceden kullanıcı hesabınız yoksa önce kayıt olunuz).
 • Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu’nu online doldurup 3 nüsha çıktısını alınız.
 • Formu, sırasıyla Bölüm Staj Komisyonu’na, Fakülte Sekreteri’ne ve Kurum/Kuruluşa onaylatınız. Formun bir kopyasını Kurum/Kuruluşta bırakınız.
 • Tüm imzaları tamamlanmış formun ikinci kopyasını stajınızın başlamasından en az 15 gün önce Bölüm Sekreterliğinize teslim ediniz ve imza karşılığında Staj Defteri’ni teslim alınız.
  28 Mayıs - 01 Haziran 201823 - 27 Temmuz 2018
 • Staj başlangıç tarihinden bir önceki hafta içinde Sigorta giriş belgenizi Fen Fakültesi Muhasebe biriminden teslim alınız ve boş EK3: Ayrılış Formu nu ekleyerek staj yapacağınız kuruma staj başlangıcında teslim ediniz.
 • Stajınız devam ederken Staj Defterinin “Yapılan Çalışmalar” kısmını günlük çalışmalarınız özeti olacak şekilde doldurunuz (Vesikalık fotoğraf yapıştırılması, imza ve kaşelerin eksiksiz olması zorunludur).
 • Staj bitiminde, staj raporu hazırlayarak, staj defteri ile beraber Staj Raporu ve Defteri teslim tarihlerinde Bölüm Sekreterliğinize teslim ediniz.
  I. Teslim Tarihi: 23 - 27 Temmuz 2018
 1. Bütünlemeye dersi kalan öğrencilerin staj süreci bütünleme tarihlerinden sonra başlar.
 2. Yaz okulunda ders alan öğrenciler yaz okulu ile birlikte staj yapamaz.
 3. Staja devam zorunludur. Mazeretli / mazeretsiz devamsızlık süresi kadar iş günü staj süresine eklenir. Bu durumda öğrencinin başvurusu üzerine eksik günleri için ek sigorta işlemi yapılır ve sigorta gideri öğrenci tarafından karşılanır.
 4. Staj başlangıcından önce stajını iptal etmek isteyen öğrenciler Ek.2 Öğrenci Stajı Bırakma Formunu doldurarak Bölüm Sekreterliğine teslim etmelidirler.
 5. Staj başlangıcından sonra staja devam etmeyen öğrencinin stajı, Ek.3 Ayrılış Formu doldurularak sonlandırılır. Form "Kurum / Kuruluş Staj Yetkilisi" tarafından imzalanır ve öğrenci tarafından aynı gün içinde Muhasebe Birimine teslim edilmeli ve Bölüm sekreterliği bilgilendirilmelidir.
Son güncelleme: 10.02.2018 22:06