2016 - 2017 Eğitim Yılı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
2016-2017 YATAY GEÇİŞ BAŞVURU, MERKEZİ YATAY GEÇİŞ
DEĞERLENDİRME VE KAYIT TARİHLERİ TAKVİMİ

Önemli Tarihler
Başvuru : 11.07.2016 – 29.07.2016
Değerlendirme : 01.08.2016 – 05.08.2016
Sonuç İlan : 10.08.2016
Kesin Kayıt : 15.08.2016 – 19.08.2016
Yedek Kayıt : 22.08.2016 – 26.08.2016

Lisans Programlarına Başvuru için Gerekli Belgeler:
1) Yatay geçiş başvurusu yapmak istediğine dair dilekçe
2) Lise diplomasının aslı ve noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden Türkçe tercümesi (Türk liselerinden mezun olanlar hariç)
3) Lise Diplomasının TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış denklik belgesi (Türk liselerinden mezun olanlar hariç)
4) Öğrenim Belgesi
5) Ders muafiyeti için not çizelgesi ve derslerin içerikleri (muafiyet uygulanmayacak öğrenciler için gerekli değildir).
6) ÖSS Puan kartı cıktısı.

Kayıt için Gerekli Belgeler:
1) Lise diplomasının aslı ve noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden Türkçe tercümesi (Türk liselerinden mezun olanlar hariç)
2) Lise Diplomasının TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış denklik belgesi (Türk liselerinden mezun olanlar hariç)
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı görülmek suretiyle)
4. Sekiz adet 4,5 x 6.0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
Son güncelleme: 20.07.2016 00:13