Genel Bilgi ve Sempozyuma Davet

İlk toplantı “GEOMED2007” 1. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu” 5-8 Haziran 2007 tarihlerinde yapılmış ve 25 ülkeden 120 bilim insanı katılmıştır. Gönderilen çok sayıda özetten bilim kurulunun seçtiği 92 bildiri kabul edilmiştir. İmkanların kısıtlı olması nedeniyle bazı sayının az tutulması tercih edilmiştir.
TUBİTAKın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen bu toplantının Bildiriler Kitabı (Proceedings) İnkilap Kitapevi ve seçilen bildirilerin yer aldığı “Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region” adlı kitap Cambridge Scholars Publications UK tarafından basımı yapılmıştır. Türk ve yabancı bilim insanlarından sempozyum ile ilgili çok olumlu tepkiler alınmıştır.
2. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 2-5 Haziran 2010 tarihinde Kemer (Antalya) da yapılacaktır. GEOMED2010- İkinci Uluslararası Coğrafya Sempozyumu'nun daha geniş bir katılımla yapılması planlanmıştır. Sempozyumunun amacı; coğrafya (fiziki, beşeri) ekoloji, çevre konuları ile ilgili bilim insanlarını, araştırmacıları bir araya getirmek, deneyim ve araştırma sonuçlarını paylaşmak, uluslararası işbirliği olanaklarını geliştirmektir. Kabul edilen özetler "Özetler Kitabı"nda, tam metin çalışmalar ise "Proceedings" te basılacaktır. Ayrıca seçilen makalelerin uluslararası bir kuruluş tarafından dergi veya kitap şeklinde basımı için çalışmalar sürmektedir.

Toplantıya katılımınızı bekler saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. h. c. İbrahim Atalay – Sempozyum Başkanı