Özet ve Tam Metin Makaleler

Özetler ve tam metin makaleler İngilizce ve Microsoft Word Document olarak yazılmış olmalıdır. Özetlerin mail ile  geomed2010@deu.edu.tr   adresine gönderilmesi gerekmektedir. Özet gönderme son tarihi 20 Aralık 2009’dur.
Sempozyum kayıt ücreti ödenmeyen bildiriler programda yer almayacaktır. Çok yazarlı bildirilerde en az bir yazarın kayıt yaptırması gereklidir. Sempozyuma katılan bütün yazarların katılım ücreti ödemesi gerekmektedir.

Tam metin makaleler sempozyum tarihine kadar yukarıdaki e-mail adresi ile gönderilebilir.

Özet yazım kuralları
-İngilizce ve  Microsoft Word document olarak yazılmalıdır.
-Font: Arial 10 pts
-Başlık büyük harf ve  Arial 12 pts
-Yazar (lar) ın soyadı ve adının ilk harfi (ünvan yazılmayacak)
-Bağlı olduğu kurum ve adres (ler) i
-Yazar (lar) ın e- mail adresleri
-Özetin amaç, metot, bulgular, sonuç içerecek şekilde hazırlanması gerekir.

-Özetin sonuna 4-6 adet "anahtar kelime- key words" yazılmalıdır.
-Özet uzunluğu 200-300 kelime olmalıdır.
-Özetler "Sempozyum Bilim Kurulu" tarafından değerlendirildikten sonra sözlü veya poster sunumuna karar verilecektir.
-Kabul edilen özetler “Book of Abstracts”(Özetler Kitabı)” olarak İngilizce basımı yapılacaktır.