Sempozum'da  Sunulan Çalışmaların Yayınlanması

Sempozyuma gönderilen ve kabul edilen özetler (Book of Abstracts) Özetler Kitabı, olarak basılacaktır. Tam metin makaleler sempozyumdan sonra “Proceedings” olarak basılacaktır. Kayıt ücreti Türkiye’de yayınlanacak “Book of Abstracts” ve “Proceedings” i kapsamaktadır. Ayrıca, seçilen makalelerin uluslararası bir dergi veya kitap bölümü şeklinde basımı için gerekli girişimler sürmektedir. Uluslararası yayınlanan dergi veya kitapta yer alacak makaleler için yayıncı tarafından talep edilen ücret yazarlara ait olacaktır.  

Bilindiği gibi 2007 yılında yapılan 1. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu”nda sunulan makaleler “Proceedings” olarak basılmış ve seçilen makaleler ise “Cambridge Scholars Publishing, UK” tarafından kitap olarak basılmıştır.
Tam metin makalelerin ve özetlerin e-mail ile : geomed2010@deu.edu.tr gönderilmesi gerekmektedir.
 

 

2007 yılında yapılan 1. Uluslararası Coğrafya Sempozyumuna sunulan ve Bilim Kurulu tarafından seçilen makalelerin basıldığı kitapların kapakları.