EDEBİYAT ALEMİNDEN

 
TÜRKİYE DIŞINDAKİ TÜRK EDEBİYATLARI ANTOLOJİSİ (e-kitap)

ESKİ TÜRK EDEBİYATI MAKALELER -T.KORTANTAMER, (e-kitap)

Türk Romanında Destan Etkisi (e-kitap)

EL YAZMASI  KİTAPLAR ÜZERİNE

ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KÜLTÜR TEMELLERİ (PPT SUNUSU)

KLASİK TÜRK EDEBİYATI BİBLİYOGRAFYASI

TÜRK DİLİ BİBLİYOGRAFYASI

DİVAN ŞİİRİNDEN ÖRNEKLER 

DİVAN EDEBİYATI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

FUZÛLΠ Biyografi

MEVLÂNA, Hayatı, Eserleri ve Seçmeler

YUNUS EMRE VE TASAVVUF

DESTAN, HALK HİKÂYESİ VE MASAL ARASINDAKİ İLİŞKİLER

ATASÖZLERİ BİBLİYOGRAFYASI

TÜRK KÜLTÜRÜNDE LÂLE

GÜZEL SÖZLERDEN SEÇMELER

TÜRK ŞİİRİ SAYFASI

TÜRKOLOJİ DÜNYASINDA YER ALANLAR