Merkezin amacı, jeotermal enerji kaynakları ve jeotermal enerjinin kullanım alanlarında tek ve çok disiplinli bilimsel ve teknolojik araştırmalar, uygulamalar  ve danışmanlık yapmak, proje yürütmek ve yönetmektir.