TMMOB Jeotermal Kongre

TMMOB JEOTERMAL KONGRESİNDE SONUÇLAR;
1- RUHSATLANDIRMADA GERÇEK YATIRIMCIYA YOL AÇILMALI,
2- YATIRIM İÇİN YETERLİ TEMİNAT VEREMEYEN FİRMALARA RUHSAT VERİLMEMELİ.
3- AYNI FİRMAYA 3 TEN FAZLA RUHSAT SAHASI ÖZEL ARAŞTIRMALAR SONRASI VERİLMELİ,
4- RUHSATLARDA "ÇANTACILIK DEVRİ" BİTİRİLMELİ,
5- KAYNAKLAR KORUNMALI,
6- ÜLKEMİZ DENEYİMLİ TEKNİK ELEMANLARINA ÖNCELİK TANINMALI,
7- ÇEVRE KİRLİLİĞİ İÇİN ACİL ÖNLEMLER ALINMALI,
8- KAYNAK MODELLEMESİ YAPILMADAN YATIRIMLARA DİKKATLİ İZİN VERİLMELİ
9- KAMU KURUMLARININ "RUHSAT SALTANATI" SONLANDIRILMALI
10-SICAK AKIŞKAN ENERJİSİNDEN ENTEGRE SİSTEMLERLE YARARLANILMALI.

Anasayfa Türkiye'de Jeotermal

 Jeotermal enerji kaynakları sıcaklıklarına bağlı olarak başta elektrik üretimi olmak üzere,ağırlıklı olarak ısıtmacılıkta (konut, sera, termal tesis ısıtması), endüstriyel uygulamalar, termal turizm-tedavi ve kültür balıkçılığında kullanılmaktadır.Türkiye'de bilinen 1000 dolayında sıcak su ve mineralli su kaynağı ile jeotermal kuyu mevcuttur.Sıcaklığı 40°C'nin üzerinde olan jeotermal sahaların sayısı ise 170'dir.Bunların 11 tanesi yüksek sıcaklı saha olup konvansiyonel olarak elektrik üretimine uygundur (Aydın-Germencik (232 ° C), Manisa-Salihli-Göbekli (182 °C), Çanakkale-Tuzla (174 ° C), Aydın-Salavatlı (171 °C), Kütahya-Simav (162 °C), İzmir-Seferihisar (153 °C), Manisa-Salihli-Caferbey (150 °C), Aydın-Yılmazköy ( 142 °C) İzmir-Balçova (136 °C) İzmir-Dikili (130 °C).Türkiye'nin neo tektoniği - volkanik etkinliği ve jeotermal alanlar.Türkiye'de elektrik üretimine uygun jeotermal alanlardan sadece Denizli-Kızıldere Sahasında 20 MW gücünde santral kurulmuş olup 12 MW elektrik üretimi yapılmaktadır.
 Ülkemizde jeotermal sahalar büyük bir çoğunlukla orta ve düşük sıcaklıklı sahalardır ve bilinen jeotermal sahaların %95'i hacim ısıtma uygulamalarına uygundur.Türkiye'nin muhtemel jeotermal ısı potansiyeli 31500 MW t olarak tahmin edilmektedir.2005 yılı sonu itibariyle MTA tarafından yapılan jeotermal sondajlara göre muhtemel potansiyelin 2924 MW t 'ı görünür potansiyel olarak kesinleştirilmiştir.Türkiye'deki doğal sıcak suç akışlarının 600 MW t olan potansiyeli de bu rakama dahil edildiğin de toplam görünür jeotermal potansiyel 3524 MW t ulaşmaktadır (MTA).
   TÜRKİYE'DE JEOTERMAL ENERJİNİN MEVCUT DURUMU
  (2005 Yılı İtibariyle güncelleştirilmiştir) DEĞERLENDİRME KAPASİTE JEOTERMAL MERKEZİ ISITMA (ŞEHİR, KONUT, TERMAL TESİS, SERA v.b) 103.000 KONUT EŞDEĞERİ (827 MWt KAPLICA KULLANIMI 215 KAPLICA (402 MWt TOPLAM DOĞRUDAN ISI KULLANIMI 1229 MWt ELEKTRİK ÜRETİMİ 20MWe'lik Denizli-Kızıldere de, Aydın-Salavatlı'da 7,9 MWe Binary Cycle jeotermal elektrik üretim santrali kurulmuş olup Mart 2006'da deneme üretimine başlamıştır.
  Aydın-Germencik'te 25/47/(100) MWe kapasiteli jeotermal elektrik üretim santrali devreye girmiş ve üretime devam etmektedir.Kızıldere Jeotermal Santralinin atığı olan 140 °C ‘lik jeotermal sudan 8 MWekapasiteli bir jeotermal elektrik santrali kurulmuş üretime  alınmıştır. Çanakkale-Tuzla jeotermal alanında 7,5 MWe kapasiteli bir jeotermal santral kurulması için üretim lisansı alınmıştır.10 MWe kapasiteli Simav Jeotermal Elektrik Üretim Santrali proje aşamasındadır.Karbondioksit üretimi 120.000 Ton/yıl
  Türkiye'de jeotermal enerji ile ısıtılabilecek potansiyel yerleşim birimlerinin toplamının meydana getirdiği 945 bin konutluk kapasite, sadece şehir ısıtmasına yöneliktir.Sera ve kaplıca ısıtma, soğutma, endüstriyel kullanım, mineral eldesi, balık üretimi v.b.için kullanılan enerji bu değerin dışındadır.
Bazı Jeotermal kaynaklarımızın yerleşim birimlerine uzaklığı ve küçük yerleşim birimleri olmaları nedeniyle 5 Milyon konut eşdeğeri ısı potansiyelinin yaklaşık 1 Milyon konutu bugünün şartlarına göre ısıtma amaçlı olarak değerlendirilebilecektir.Ancak jeotermal sahalara yakın bölgelerde sera ısıtması, endüstriyel kullanım, kaplıca maksatlı kullanım, kimyasal madde üretimi, balık çiftlikleri v.b.kullanımları uygulamak mümkündür.
Jeotermal Merkezi Isıtma/soğutmadan arta kalan potansiyelimiz ile de yukarıda adı geçen değerlendirmeleri gerçekleştirerek potansiyelimiz tam olarak değerlendirilebilecektir.
2003yılı sonu itibarıyla jeotermal enerji ile ısıtılan yerleşim birimler ise şöyledir.Gönen 3400 Konut, Simav 3200 Konut, Kırşehir 1800 Konut,Kızılcahamam 2500 Konut, Balçova 11500 Konut, Afyon 4500 Konut, Kozaklı1000 Konut, Sandıklı 2000 Konut, Diyadin 400 Konut, Narlıdere 1500,Salihli 2000 konut (Şekil 1)jeotermal merkezi ısıtma sistemine ilaveten termal tesis ve 565 dönüm sera ısıtması (Şanlıurfa, Balçova vb)
TÜRKİYE'NİN 2010 YILI JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM HEDEFİ
- 500 MWe (4 Milyar kWh/Yıl)
TÜRKİYE'NİN TOPLAM JEOTERMAL ELEKTRİK POTANSİYELİ - 2000 MWe* (16 Milyar kWh/Yıl), destekli hal
K.E: Konut Eşdeğeri
Dünyada jeotermal zenginliği ile yedinci sırada yer alan Türkiye,jeotermal potansiyeli ile toplam elektrik enerjisi ihtiyacının % 5'inekadar, ısıtmada ısı enerjisi ihtiyacının %30'una kadar karşılayabilecektir.Ancak bunların ağırlık ortalaması alındığında Türkiye enerji (elektrik + ısı enerjisi) ihtiyacının %14'ünükarşılamaya taliptir.
Toplam jeotermal potansiyelimizin (2000 MWe, 31500 MWt) elektrik üretimi,şehir ısıtma, soğutma, sera ısıtma, termal tesis ısıtma, kaplıca kullanımı, kimyasal maddeler üretimi, sanayide kullanım vb uygulamalarda tam değerlendirilmesi ile sağlanacak hedef yıllık net yurtiçi katma değer 20 Milyar USD civarındadır.
Türkiye; jeotermal potansiyeli bakımından, Avrupa'nın 1'nci, Dünyanın7'nci, ülkesi konumundadır.Potansiyel oluşturan alanlar Batı Anadolu'da yoğunlaşmıştır

Saha Adı Sıcaklık (0C) 2010 Tahminleri
(MWe)
2013 Tahminleri
(MWe)
Denizli-Kızıldere 200-242 75 80
Aydın-Germencik 200-232 100 130
Manisa-Alaşehir-Kavaklıdere 213 10 15
Manisa-Salihli-Göbekli 182 10 15
Çanakkale-Tuzla 174 75 80
Aydın-Salavatlı 171 60 65
Kütahya-Simav 162 30 35
İzmir-Seferihisar 153 30 35
Manisa-Salihli-Caferbey 150 10 20
Aydın-Sultanhisar 145 10 20
Aydın-Yılmazköy 142 10 20
İzmir-Balçova 136 5 5
İzmir-Dikili 130 30 30
Toplam 455 550

Tablo- 18: Jeotermal Elektrik Üretim Projeksiyonu (Teknik yaklaşım, Tahmini güç)

Duyurular

Doğalgaza Mahkûm Olmayalım
1.5 Milyon Konut Jeotermalle Isınabilir...

Jeotermal Yasası’nın yürürlüğe
girmesinin ardından

2007-2013
Türkiye Jeotermal
DeğerlendirmeRaporu
 

AFYONKARAHİSAR JEOTERMAL
ENERJİ ÇALIŞTAYI 17.OCAK.2010
GÜNÜ GENİŞ BİR KATILIMCI 
GRUBU İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
DEMİRÇEVREKÖYÜ JEOTERMAL ALANINDA 
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
OLASILIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

     TMMOB 
JEOTERMAL KONGRESİ
23-25 ARALIK 2009
 MTA KÜLTÜRMERKEZİNDE 
    GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
"5686 SAYILI YASA MUTLAKA
YENİDEN ELE ALINMALIDIR"
KARARI ÇIKTI

MTA RUHSATLI JEOTERMAL ALANLARI İHALE EDECEKTİR

 

 16 (onaltı) adet Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi
kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler
yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir.
Komisyonun gerek görmesi halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecek olup,
her Jeotermal Alan ayrı ayrı ihale edilecektir.
Son tarih: 10 Mart.2010
mta@mta.gov.tr


     ALAŞEHİRİN KADERİ DEĞİŞİYOR!

Alaşehir yakınlarında  özel bir firma tarafından
gerçekleştirilen  jeotermal enerji sondajı
kuyusunda 213 0 C sıcak akışkana ulaşıldığı
bidirildi