© Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü 2017
 

Hoşgeldiniz!        

Willkommen!           

Welcome!

Bölümümüz hakkında…

Dünya Edebiyatı İzmir‘de…

Evinde…

Bu   programda   %50   İngilizce   %50   Türkçe eğitim       yapılmaktadır.       Öğrencilerin İngilizce’den          muafiyet          sınavına girmeleri   gerekmektedir.   Sınavı   başaran öğrenciler     doğrudan     lisans     eğitimine başlayabilirler.       Muafiyet       sınavlarını veremeyen       öğrenciler       ise       lisans programına    başlamadan    önce    İngilizce için      1      yıl      hazırlık      okuyacaklardır. İngilizce     yeterlik     sınavını     başaranlar veya   İngilizce   hazırlık   sınıfını   başarı   ile bitirenler   isteğe   bağlı   Almanca   hazırlık programında               okuyabilirler.Lisans eğitimine   başlayan   öğrencilere   4   yıllık program     uygulanır     ve     Karşılaştırmalı Edebiyat       (Komparatistik/Comparative Literature)    alanında    iki    dilde    diploma verilir.

Bölümümüzün ÖSYM Koşulları

Bölümümüzce     

teklif     

edilen     

ve    

YÖK/ÖSYM     

     

     

     

     

     

 

tarafından        

onaylanan        

koşullar        

aşağıda

gösterilmiştir:

Koşul No. 17: Bu   programın   zorunlu   hazırlık   sınıfında   başarısız   olan   ve   ilişiği   kesilen öğrenciler   kendi   yükseköğretim   kurumlarında   öğretim   dili   Türkçe   olan eşdeğer   bir   programa   kayıt   yaptırabilirler.   Ayrıca   bu   öğrenciler,   kayıtlı olduğu    yükseköğretim    kurumunda    eşdeğer    program    bulunmaması halinde    talep    etmeleri    durumunda    Ölçme,    Seçme    ve    Yerleştirme Merkezi   Başkanlığı   tarafından   bir   defaya   mahsus   olmak   üzere   kayıt yaptırıldığı     yıl     itibariyle,     öğrencinin     üniversiteye     giriş     puanının, yerleştirileceği   programa   kayıt   yaptırmak   için   aranan   taban   puanından düşük   olmaması   şartıyla   öğretim   dili   Türkçe   olan   programlardan   birine merkezi olarak yerleştirilebilirler. Koşul No. 86: Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir. Koşul No. 111: Bir    yıl    süreli    zorunlu    İngilizce    hazırlık    programı    uygulanır.    Hazırlık sınıfı,    öğretim    süresi    sütununda    gösterilen    yıllara    dahil    değildir. İngilizce    yeterlik    sınavını    başaranlar    veya    İngilizce    hazırlık    sınıfını başarı     ile     bitirenler     isteğe     bağlı    Almanca     hazırlık     programında okuyabilirler.   Öğrencilere,   “Yükseköğretim   Kurumlarında   Yabancı   Dil Öğretimi    ve    Yabancı    Dille    Öğretim    Yapılmasında    Uyulacak    Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Koşul No. 127: Yabancı     Dil     Sınavına     (LYS-5)     Almanca,     Fransızca     veya     İngilizce dillerinden birinden girmek zorunludur.
Bölümümüz Yükseköğretim Program Atlasında da İncelenebilir…
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü
© Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü 2017

Hoşgeldiniz!         Willkommen!           

Welcome!

Bölümümüz hakkında…

Dünya Edebiyatı İzmir‘de… Evinde…

Bu    programda    %50    İngilizce    %50    Türkçe    eğitim    yapılmaktadır.    Öğrencilerin İngilizce’den     muafiyet     sınavına     girmeleri     gerekmektedir.     Sınavı     başaran öğrenciler     doğrudan     lisans     eğitimine     başlayabilirler.     Muafiyet     sınavlarını veremeyen   öğrenciler   ise   lisans   programına   başlamadan   önce   İngilizce   için   1   yıl hazırlık    okuyacaklardır.    İngilizce    yeterlik    sınavını    başaranlar    veya    İngilizce hazırlık   sınıfını   başarı   ile   bitirenler   isteğe   bağlı   Almanca   hazırlık   programında okuyabilirler.Lisans   eğitimine   başlayan   öğrencilere   4   yıllık   program   uygulanır   ve Karşılaştırmalı    Edebiyat    (Komparatistik/Comparative    Literature)    alanında    iki dilde diploma verilir.

Bölümümüzün ÖSYM Koşulları

Bölümümüzce     

teklif     

edilen     

ve     

YÖK/ÖSYM     

     

     

     

     

     

 

tarafından         

onaylanan         

koşullar         

aşağıda

gösterilmiştir:

Koşul No. 17: Bu   programın   zorunlu   hazırlık   sınıfında   başarısız   olan   ve   ilişiği   kesilen öğrenciler   kendi   yükseköğretim   kurumlarında   öğretim   dili   Türkçe   olan eşdeğer   bir   programa   kayıt   yaptırabilirler.   Ayrıca   bu   öğrenciler,   kayıtlı olduğu     yükseköğretim     kurumunda     eşdeğer     program     bulunmaması halinde   talep   etmeleri   durumunda   Ölçme,   Seçme   ve Yerleştirme   Merkezi Başkanlığı   tarafından   bir   defaya   mahsus   olmak   üzere   kayıt   yaptırıldığı   yıl itibariyle,     öğrencinin     üniversiteye     giriş     puanının,     yerleştirileceği programa   kayıt   yaptırmak   için   aranan   taban   puanından   düşük   olmaması şartıyla   öğretim   dili   Türkçe   olan   programlardan   birine   merkezi   olarak yerleştirilebilirler. Koşul No. 86: Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir. Koşul No. 111: Bir   yıl   süreli   zorunlu   İngilizce   hazırlık   programı   uygulanır.   Hazırlık   sınıfı, öğretim    süresi    sütununda    gösterilen    yıllara    dahil    değildir.    İngilizce yeterlik    sınavını    başaranlar    veya    İngilizce    hazırlık    sınıfını    başarı    ile bitirenler    isteğe    bağlı    Almanca    hazırlık    programında    okuyabilirler. Öğrencilere,    “Yükseköğretim    Kurumlarında    Yabancı    Dil    Öğretimi    ve Yabancı      Dille      Öğretim      Yapılmasında      Uyulacak      Esaslara      İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Koşul No. 127: Yabancı   Dil   Sınavına   (LYS-5) Almanca,   Fransızca   veya   İngilizce   dillerinden birinden girmek zorunludur.
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü