© Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü 2017
 

Dokuz Eylül Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı

Tezli Yüksek Lisans Programı

Başvuru Tarihi: Sınavlar: Sonuçlar: Kesin Kayıt: 09.09. - 10.09.2019 ALES puan türü: SÖZEL Başvurular DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ‘NE yapılacaktır. Sınav Yeri: Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Binası Tınaztepe Kampüsü KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BÖLÜM BAŞKANLIĞI (ODA No.: 215) ÖNEMLİ NOT: SINAV GÜNÜ SAHİP OLDUĞUNUZ BÜTÜN DİL BELGELERİNİ YANINIZDA BULUNDURUNUZ. (KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL VE MUADİLLERİ…)

Kimler Başvurabilir?

Edebiyat, Fen-Edebiyat, DTCF, İnsani Bilimler, Sosyal Bilimler Fakültelerinin Dil ve Edebiyat, Karşılaştırmalı Edebiyat, Mütercim- Tercümanlık, Çevirilbilim Bölümü ile Eğitim Fakültelerinin Türkçe Öğretmenliği ve Türk Dili Edebiyatı Öğretmenliği ile Yabancı Dil Eğitimi Bölümü mezunları başvurabilir.

Sınav İçeriği

Edebiyat ve Cinsiyet, Mitoloji, Dönemler (Romantizm, Natüralizm vb. gibi), Edebiyat Tarihi, Klasik Yunan Tragedyaları, Modern Roman. Okuma Listesi: - Adorno/Horkheimer: Aydınlanmanın Diyalektiği, İstanbul, 2010. - Camille Paglia: Cinsel Kimlikler, Ankara, 2004. - Richard Kearney: Yabancılar, Tanrılar ve Canavarlar, İstanbul, 2012. - Genevieve Lloyd: Erkek Akıl, İstanbul, 2015.

2016 Giriş Sınavı Soruları

- Seçeceğiniz herhangi bir edebiyat tarihi dönemini „tipik“ bir eserini analiz ederek tanıtınız. - „Apollon“ ve „Dionysos“ dikotomisini herhangi bir „korpus“ üzerinden tartışınız. - Dünya edebiyatında önemli bulduğunuz ortak bir motifi bir kaç eser üzerinden tartışınız. - Felsefe ve Edebiyat ilişkisini seçeceğiniz herhangi bir eser üzerinden analiz etmeye çalışınız. - Klasik Yunan Tragedyalarından seçeceğiniz herhangi birini analiz etmeye/tanıtmaya çalışınız.
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü
Önemli Not: Örneğin „Alman Dili ve Edebiyatı“ mezunu iseniz sınavda en önemli yabancı diliniz „Almanca“dır. Almanca ile ilgili dil belgesi birincildir. İngilizce veya diğer diller ikincildir.

2017 Giriş Sınavı Soruları

- Modernizmi „Klasik Moderniteye“ ait bir edebi eserden yola çıkarak tanımlamaya çalışınız. - Birer yazma etkinliği olarak „Edebiyat“ ve „Felsefe“nin üretim düzleminde birbirileriyle olan ilişkisi ve etkileşimini açıklayınız. - Modern Batı Edebiyatında „Şark“ın ya da „Batı(lı) Olmayanın“ temsilleştirilmesi postkolonyal edebiyat kuramlarında nasıl sorunsallaştırılmıştır?

2019 Giriş Sınavı Soruları

- Modernizmi/Postmodernizmi bir romanı analiz ederek tanımlamaya çalışınız. - „Merkez“ (Avrupa-ABD) ile „Çevre“ (Asya- Afrika-Güney Amerika) edebiyatları arasındaki metinlerarası etkileşim nasıl gerçekleşir? Okuduğunuz eserler üzerinden örneklerle açıklayın. - Edebiyatın kültürel eleşitri boyutunu istediğiniz bir edebi metin örneğinde açıklayınız.
- Bir örnek üzerinden Modern Edebiyatın özelliklerini açıklayınız. - Klasik Yunan Tragedyasında dillenen „Cinsiyet Sorun- salını“ bir örnek üzerinden açıklayınız. - İngliz veya Amerikan Edebiyatı tarihinin bir dönemini seçin ve özelliklerini anlatınız. Bu dönemi en iyi yansıtan bir yazar ve eserini, bu özellikler ışığında inceleyiniz. - Okuduğunuz en az iki dünya edebiyatı eserinde „hastalık“ (özellikle „ölümcül hastalık“) temasının nasıl işlendiğini ve bu temanın anlatıda nasıl bir işlev yerine getirdiğini kısaca tartışınız. - İstediğiniz bir hikaye veya romanı felsefi alt metni açısından yorumlayınız.
2018 Giriş Sınavı Soruları