Bilim Kurulu Üyeleri

• Şükrü AKDOĞAN, Erciyes Üniversitesi
• Jale AKMEL, Okan Üniversitesi
• Şafak AKSOY, Akdeniz Üniversitesi
• Remzi ALTUNIşIK, Sakarya Üniversitesi
• Müge ARSLAN, Marmara Üniversitesi
• Doğan Yaşar AYHAN, Başkent Üniversitesi
• Muazzez BABACAN, Dokuz Eylül Üniversitesi
• Murat FERMAN, Işık Üniversitesi
• Uğur GÜLLÜLÜ, Atatürk Üniversitesi
• Sahavet GÜRDAL, Marmara Üniversitesi,
• Ahmet H. İSLAMOşLU, Kocaeli Üniversitesi
• Muhittin KARABULUT, Beykent Üniversitesi
• Bahtısen KAVAK, Hacettepe Üniversitesi
• Kemal KURTULUŞ, İstanbul Üniversitesi
• Mete OKTAV, Dokuz Eylül Üniversitesi
• Ömer TORLAK, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
• Doğan TUNCER, Başkent Üniversitesi
• M. Mithat ÜNER, Gazi Üniversitesi
• Cemal YÜKSELEN, Mustafa Kemal Üniversitesi
• Okan TUNA, Dokuz Eylül Üniversitesi
(Kongre Temsilcisi)