Kongre Düzenleme Kurulu

• A. Güldem CERİT, Müdür
Dokuz Eylül Üniversitesi
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu

e-posta: pazarlama2006@deu.edu.tr

• Okan TUNA
• D. Ali DEVECİ
• Derya ATLAY IŞIK
• Didem ÖZER
• Kazım YENİ
• Ferah ALEMDAĞ