KURSUN SÜRESİ

- 4 ay ve toplam 352 saat teorik ve uygulamalı eğitim
- Kursun gündüz ve/veya akşam saatleri için planlaması talebe göre belirlenecektir.
- Mesai saatlerinde, mesai saatleri haricinde ve haftasonlarında iki periyod halinde verilecektir.