SAYISININ BULUNMASI

1 ) Çocuklardan programda açtıkları yeni sayfaya iki nokta koymaları istenir. Bu iki nokrayı seçtikten sonra Construct menüsünden Circle By Centre + Point seçeneğini seçerek bir çember oluşturmaları istenir.

a) Oluşturdukları çemberi seçerek Measure menüsünden Circumference’ yi seçerek çemberin çevresini ölçmeleri ve sonucu defterlerine yazmaları istenir.

b) Yine oluşturdukları çemberi seçerek Measure menüsünden Radius’ u tıklayıp çemberin yarı çapını bulmaları istenir. Daha sonra buldukları yarı çapa dayanarak çemberin çapını bulmaları ve sonucu defterlerine yazmaları istenir.


Çap = Yarı çap + Yarı çap = 1,75 + 1,75 = 3,5 cm

c) Elde ettikleri değerlerden yararlanarak çevre uzunluğunu çap uzunluğuna bölmeleri istenir.

10,96 / 3,5 = 3,14
d) Elde ettikleri sayıyı defterlerine yazmaları istenir.
 
2 ) Skeç üzerinde çizdikleri çemberin üzerindeki noktadan tutarak çemberi hareket ettirmeleri istenir. Ne gördükleri sorulur. Çemberin büyüklüğü değiştikçe yarıçapının ve çevresinin uzunluğundaki değişiklikleri kaydetmeleri istenir. Birinci maddede yaptıkları işlemleri yeni çemberler içinde tekrarlamaları ve yeni sonuçları defterlerine yazmaları istenir.

Çap = 0,8 + 0,8 = 1,6
5,06 / 1,6 = 3,14

Çap = 1,31 + 1,31 =2,62
8,61 / 2,62 = 3,14

Çap = 2,52 + 2,52 = 5,04
15,82 / 5,04 = 3,14

 
3 ) Elde ettikleri sonuçlarda neyin dikkatlerini çektiği sorulur. Cevap olarak “çevrenin çapa bölümünün daima 3,14 olduğu ve bu sayının hiç değişmediği” yanıtının gelmesini beklenir. Bu sayı ile ilgili gerekli açıklamalar yapılır. Adına pi sayısı dendiği ve ∏ sembolü ile gösterildiği söylenir.
 
4 ) Yapılan etkinliklerden yararlanarak çemberin çapı ile çevresi arasındaki bağıntının yazılması.

Çemberin çevresinin uzunluğu
----------------------------------------------= ∏
Çemberin çapının uzunluğu

 
5 ) Bulunan eşitlikten ve çarpma ile bölme işlemleri arasındaki bağlantıdan yararlanarak çemberin çevresini nasıl bulunabileceğini çocuklardan düşünmeleri istenir.

Çemberin çevresi = Çemberin çapı x 3,14
Çevre = 2 x Yarı çap x 3,14

Bağıntısını bulmaları çocuklardan beklenir.

 
6 ) Öğrencilere çeşitli çemberler verilir ve bunların çevrelerini bulmaları istenir.