Tablo-1: Migren- Epilepsi Sendromları (3)

1-Migren Aurası ile İndüklenen Epilepsi

2-Migrenin Neden Olduğu Malign Migreni de İçeren Büyük Serebral Lezyonlara Bağlı Epilepsi

3-Oksipital Paroksizmleri Olan Çocukluk Çağı Epilepsileri

4-Benign Rolandik Epilepsi

5-Kompleks Parsiel Nöbetleri İzleyen Migren

6-Migren ve Alterne Hemipleji