Akut iskemik inmede antihipertansif tedavi

(Brott ve ark. 1989)

Sistolik kan basıncı 180-230 mmHg ve/veya Diastolik kan basıncı <120 mmHg

Tedavi etme

Diastolik kan büsıncı >140 mmHg

Na-nitroprussid 2mgr/kg/dak, 3-5 dak. sonra çift doz

Sistolik kan basıncı >230 mmHg

Labetalol 10 mg iv. 160 mg’a kadar çıkılabilir.

Diastolik kan basıncı 120-140 mmHg

Nifedipin 10 mg SL (?)

(Hacke ve ark. 1994)

Sistolik kan basıncı <220 mmHg, diastolik kan basıncı <120 mmHg

Tedavi etme

Diastolik kan basıncı >120 mmHg, 15’ aralarla ölçülen iki sistolik kan basıncında hafif yükselme

Nitrogliserin 5 mg. IV. veya 10 mg. po. veya Na-nitroprussid nadiren

Sistolik kan basıncı >220 mmHg veya Diastolik kan basıncı 110-120 mmHg veya her ikisi

Nifedipin 10 mg. SL. veya klonidin 0.075 mg SL. veya uradipil 12.5 mg IV.