İnme subgrupları

Prognoz

İnme ünitesi hastaları

Kontrol

Hafif nörolojik defisit

bağımsız

bağımlı

eksitus

%78

%12

%10

%70

%20

%10

Orta nörolojik defisit

bağımsız

bağımlı

eksitus

%36

%44

%20

%31

%43

%25

Ciddi nörolojik defisit

bağımsız

bağımlı

eksitus

%10

%44

%46

%7

%37

%56

Stroke Unit Trialists Collaboration, 1997