Akademik Kadro

Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı

 Prof. Dr. Orçun YORULMAZ  

 Bölüm Başkanı

 E-mail: orcun.yorulmaz@deu.edu.tr

 Akademik Özgeçmiş: OYorulmaz.pdf

 Lisans (Psikoloji), yüksek lisans (Klinik Psikoloji) ve doktorasını (Klinik Psikoloji) ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. ODTÜ ve Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümlerinde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik yaşantısına 2013 yılından beri Dokuz Eylül Üniversitesi’nde devam etmektedir. Çalışma konuları arasında obsesif-kompulsif spketrum bozuklukları, kaygı bozuklukları, bilişsel-davranışçı psikoterapi, kültür ve psikopatoloji gelmektedir.


Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ 

E-mail: abbas.turnuklu@deu.edu.tr 

Akademik Özgeçmiş: A_Turnuklu.pdf 

Lisans eğitimini (1988-1992) Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümünde, yüksek lisans eğitimini (1992-1995), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikometri Anabilim Dalında, doktorasını (1996-1999) ise İngiltere’de Leicester Üniversitesinde eğitim psikolojisi alanında tamamlamıştır.

Araştırma alanı olarak, anlaşmazlık çözümü, müzakere, arabuluculuk, akran arabuluculuğu, barış eğitimi, şiddetsizlik eğitimi, kişiler arası ve gruplar arası anlaşmazlıklar, temas teorisi ve nitel araştırma yöntemleri sayılabilir.


   Prof. Dr. Gülay Dirik
   
    Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı  

   E-mail: gulay.dirik@deu.edu.tr

   Akademik Özgeçmiş: GDirik.pdf

 

Lisans (Psikoloji), yüksek lisans (Klinik Psikoloji) ve doktorasını (Klinik Psikoloji) ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. ODTÜ’de araştırma görevlisi olarak başladığı akademik hayatına Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde devam etmiştir (2006-2014); 2014 yılından beri de Dokuz Eylül Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Çalışma konuları arasında fiziksel hastalıkları olan kişilerin psikolojik sıkıntıları, travma sonrası gelişim ve bilişsel-davranışçı psikoterapi yer almaktadır).


Doç. Dr. Adviye Esin YILMAZ  

 

E-mail: esin.yilmaz@deu.edu.tr

Web  : http://esinyilmaz.com/1.aspx

Akademik Özgeçmiş: EYılmaz.pdf

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora tez çalışmaları sırasında, TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Bursu desteğiyle, bir yıl süreyle Manchester Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümünde ziyaretçi araştırmacı olarak görev yapmıştır. Özellikle depresif bozukluklar ve kaygı bozuklukları olmak üzere, çeşitli psikopatolojilerin gelişmesinde ve sürmesinde rol oynayan bilişsel ve üstbilişsel faktörleri inceleyen araştırmalar yürütmektedir. Bilişsel-davranışçı terapi, şema terapi ve üstbilişsel terapi uygulamaları ile ilgilenmektedir.

 


Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı

   Doç. Dr. Arzu ARAZ

   E-mail: a.araz@deu.edu.tr

   Akademik Özgeçmiş: AAraz.pdf

 

 Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünde, Yüksek Lisans ve Doktorasını Ege Üniversitesi'nde Sosyal Psikoloji alanında tamamlamıştır. Kişiler arası ilişkiler, yakın ilişkiler, aile dinamikleri ve sağlık davranışları çalışma alanlarından bazılarıdır.

 


Doç. Dr. İnci BOYACIOĞLU  

Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı  

E-mail: inci.boyacioglu@deu.edu.tr

Web  : http://inciboyacioglu.com/

Akademik Özgeçmiş: İBoyacioğlu.pdf

Lisans eğitimine üstün başarı bursu kazanarak Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde başlamış, yatay geçiş yaparak eğitimini Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans eğitiminin ardından, TÜBİTAK yurtdışı doktora burs programını kazanarak Leeds Üniversitesi’nde Doktora yapmıştır. Yüksek lisans ve doktora tez konusu olarak “otobiyografik bellek ve bağlanma” ilişkilerini incelemiş, bu araştırmalar aracılığı ile Prof. Dr. Nebi Sümer ve Prof. Dr. Martin Conway ile çalışma fırsatı bulmuştur. 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Benlik ve bellek ilişkisi çerçevesinde otobiyografik bellek süreçlerinde bireysel farklıları inceleyen araştırma ve projeler yürütmektedir. Bu çalışma konularına ek olarak, son dönemde, kadına yönelik psikolojik şiddet konusunda bir projenin yürütücülüğünü üstlenmiştir.


   Doç. Dr. Serap AKFIRAT

   Bölüm Başkan Yardımcısı

   E-mail: serap.akfirat@deu.edu.tr

   Akademik Özgeçmiş

Lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümünde; Yüksek Lisans eğitimini Mersin Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalında; Doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalında tamamlamıştır. Yüksek Lisans tezi Türkiye'de sosyal ve siyasi katılımcılığın psikolojik belirleyenleri; Doktora tezi ise Kuzey Kıbrıs'ta sosyal kimlik inşaları üzerinedir. Doktora çalışmaları kapsamında, 2005-2006 yıllarında, Prof. Dr. Steve Reicher'ın danışmanlığında, St. Andrews Universitesi Psikoloji Bölümünde ziyaretçi araştırmacı olarak görev yapmıştır. Temel çalışma alanları bireysel ve kolektif benlikler, gruplararası ve grup-içi ilişkilerdir.

 


Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı

   Yrd. Doç. Dr. Derya Durusu EMEK SAVAŞ

  Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı  

   E-mail: derya.emek@deu.edu.tr

   Akademik Özgeçmiş: DDEmekSavas.pdf

2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Temel Sinirbilimler Doktora programını tamamlamıştır. Doktora eğitimi süresince ve sonrasındaki çalışmaları, farklı kognitif süreçler sırasında ve farklı klinik gruplarda olaya ilişkin beyin osilasyonları/potansiyellerinin incelenmesi üzerine odaklanmıştır. Kognitif elektrofizyoloji, nörogörüntüleme, nörokognitif bozukluklar, yaşlanma, nöropsikoloji, bilişsel egzersiz ve bilişsel rehabilitasyon çalışma alanlarıdır. Aralık 2014 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü akademik kadrosuna katılmıştır. Araştırmalarına Dokuz Eylül Üniversitesi Sinirbilim Anabilim Dalı’nda devam etmektedir.


Yrd. Doç. Dr. Ceren HIDIROĞLU   

 

E-mail: ceren.hidiroglu@deu.edu.tr

 

 

2004 yılında Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Kısa bir süre alanda çalıştıktan sonra lisansüstü eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi Sinirbilimler Anabilim Dalı, Klinik Sinirbilimler yüksek lisans programını 2009 yılında; Temel Sinirbilimler doktora programını ise 2014 yılında tamamlamıştır. Lisansüstü eğitimi süresince aynı anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmış olup; nörobiliş ve nörobilişsel işlevler, dürtüsellik, duygudurum bozuklukları ve endofenotip araştırmaları üzerine odaklanmıştır. Doktora eğitimi sırasında Tübitak burs desteği ile gittiği Kanada, Vancouver, British Columbia Üniversitesi Psikiyatri bölümünde konuk araştırmacı olarak  çalışmış, orada metakognisyon üzerine araştırmalara adım atmıştır. Nisan 2015’te ise Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü akademik kadrosuna katılmıştır.

 


   Yrd. Doç. Dr. Kerem CANLI

   E-mail: biyoloji@gmail.com

                psikoloji@gmail.com

                                                   Akademik Özgeçmiş

Lisans ve doktorasını Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Şubat 2013'den beri Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde çalışmaktadır. Kasım 2015'den itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji bölümü kadrosuna özel görevlendirme ile dahil olmuştur.  Bölümümüzde biyoloji ve biyolojik psikoloji temelli dersler vermekte ve multidisipliner araştırmalar gerçekleştirmektedir.

 


Psikometri Anabilim Dalı

   Yrd. Doç. Dr. Duygu GÜNGÖR

   Bölüm Başkan Yardımcısı

     E-mail: duygu.gungor@deu.edu.tr

   Akademik Özgeçmiş: DGungor.pdf

Lisans (Psikoloji) ve Doktora (Psikometri) eğitimini Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır. TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Bursu desteğiyle, on ay süreyle Tilburg Üniversitesi Metodoloji ve İstatistik Bölümünde doktora-sonrası araştırmacı olarak görev yapmıştır. Örtük değişken modelleri, örtük sınıf analizi, örtük Markov model ve ölçme eşdeğerliği konularıyla ilgilenmektedir.Doç. Dr. Ayşe Çiftçi - Purdue Üniversitesi'nden misafir öğretim üyesi

 

BÖLÜM ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

 

Adı Soyadı

Fotoğraf

E-mail

 

Kadrosunun bulunduğu yer

Başak ÖKSÜZLER (Doktora programı)

Uygulamalı Psikoloji AD

basakoksuzler@gmail.com

-

ÖYP (Bartın Üniversitesi)

Burcu Ebru AYDOĞDU

(YL programı)

Uygulamalı Psikoloji AD

burcu.aydogdu@deu.edu.tr

-

ÖYP (Dicle Üniversitesi)

Cennet YASTIBAŞ

(YL programı)

Uygulamalı Psikoloji AD

cennet.yastibas@deu.edu.tr

-

ÖYP (Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi)

Elçin YORULMAZ

(Doktora programı)

Uygulamalı Psikoloji AD

elcin.ayranci@deu.edu.tr

-

ÖYP (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Gülşah DURNA

(YL programı)

Uygulamalı Psikoloji AD

gulsah.durna@deu.edu.tr

-

 

ÖYP (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Hasan ARSLAN

(YL programı)

Uygulamalı Psikoloji AD

hsnarslan@gmail.com

-

ÖYP (Batman Üniversitesi)

 

Leyla ALMA

(YL programı)

Uygulamalı Psikoloji AD

leyla.alma@deu.edu.tr

-

ÖYP

(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

Özge ERARSLAN

(Doktora programı)

Uygulamalı Psikoloji AD

ozge.erarslan@deu.edu.tr

-

 

ÖYP (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Pelin BİNTAŞ ZÖRER

(Doktora programı)

Uygulamalı Psikoloji AD

 

pelinbintas@gmail.com

-

ÖYP (Ordu Üniversitesi)

Sedef TULUM

AKBULUT

(Doktora programı)

Uygulamalı Psikoloji AD

sedef.tulum@deu.edu.tr

 

-

ÖYP (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Zehra GEM

(YL programı)

Uygulamalı Psikoloji AD

zehragem@gmail.com

-

ÖYP (Batman Üniversitesi)

Zeynep AKYÜZ

(YL programı)

Uygulamalı Psikoloji AD

 

zeynep.akyuz@deu.edu.tr

-

 

ÖYP (Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

 

Seda EROĞLU

(Doktora programı)

Deneysel Psikoloji AD

 

seda.eroglu@deu.edu.tr

-

 

Dokuz Eylül Üniversitesi

 

Canan ERDUGAN

(YL programı)

Sosyal Psikoloji AD

canan.erdugan@deu.edu.tr

-

ÖYP (Ordu Üniversitesi)

Özlem Serap ÖZKAN

Sosyal Psikoloji AD

 

ozlems.ozkan@deu.edu.tr

-

ÖYP  (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

 

Ekin ÖZTEKİN

(YL programı)

Klinik Psikoloji AD

ekin.oztekin@hotmail.com

-

Dokuz Eylül Üniversitesi

Eğitimine Ankara Üniversitesi DTCF’ de eğitimine devam etmektedir.