Bölüm Hakkında

Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü kurulma süreci 2009 yılında Prof. Dr. Abbas Türnüklü'nün öncülüğünde başlamış ve bölümün eğitim-öğretim programlarının hayata geçmesi için yoğun bir çalışma yürütülmüştür. 2012-2013 akademik yılında hazırlık çalışmaları tamamlanmış, 2013-2014 akademik yılında Psikoloji Lisans Programı'nın hayata geçerek ilk öğrenci alımlarını yapmak için YÖK'e yapılan başvuru süreci başarı ile sonuçlandırılmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün amacı, temel psikoloji bilgisi ve bilimsel düşünme becerisi ile donanmış, edindiği birikimi yaygınlaştırma, sorgulama ve üretme becerilerine sahip bireyler yetiştirmektir. Psikoloji biliminin bütün alt alanlarında, çağdaş psikoloji bilgisini etik değerler çerçevesinde yetkinlikle uygulayabilen, kazandıkları becerileri hizmete dönüştürebilen, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilincine sahip mezunlar vermeyi hedeflemekteyiz.

Psikoloji bölümünde %30 İngilizce dilinde eğitim verilmektedir. 1 yıl İngilizce dilinde hazırlık programı zorunludur. Ders geçme sistemleri ile eğitim-öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.

Psikoloji Bölümü lisans programından mezun olan öğrenciler sağlık, eğitim, sanayi ve endüstri kuruluşları, sosyal hizmet kurumları, araştırma merkezleri gibi pek çok farklı sektörde çalışabilmektedirler. Bu programın mezunları, KPSS sınavı ile Sağlık, Adalet ve İç İşleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından psikolog olarak atanmaktadır.

 

Bölümün Misyonu:
 
Bilimsel bilginin ışığında, etik değerlere bağlı olarak psikolojinin temel alanları ve psikoloji ile ilişkili diğer disiplinler hakkında yeterli alt yapıya sahip, hem İngilizce hem Türkçe olarak psikolojideki güncel alan yazını takip edebilen, bilimsel araştırma ve yayın yapabilme yetisine sahip psikologlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Bölümün Vizyonu: 
 
Gelecek on yıl içerisinde, lisans ve lisans üstü seviyede, ulusal ve uluslararası düzeyde etik değerlere sahip mezunları olan, lisansüstü düzeyde sunduğu eğitimle ve yürütülen bilimsel araştırmalarla modern psikolojinin ilerlemesine katkıda bulunan bir bölüm haline gelmek hedeflenmektedir.