-

Bölüm Hakkında

2013-2014 eğitim-öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini alarak hizmet vermeye başlayan Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü, ilk lisans mezunlarını 2017 yılında vermiş genç ve dinamik bir bölümdür. 2014 yılında başlayan yüksek lisans programından bir yıl sonra açılan doktora programı ile bu düzeyde de öğrenci yetiştirmeye başlamıştır. Günümüz itibarıyla psikoloji alanında lisans, klinik/sosyal/deneysel psikoloji alt alanlarında yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim vermenin yanı sıra alanında bilimsel çalışmaları önemseyen bir bölüm olarak ülkemizdeki psikoloji bölümleri arasında yerini almıştır. Öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile toplamda otuzu aşkın kişiden oluşan akademik kadrosu ile bölümümüz, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi Edebiyat Fakültesi B Blok 4.katta yer almaktadır.  

 

 

Psikoloji bilimi halk arasında davranışları inceleyen bir bilim dalı olarak bilinse de, bilimsel ve akademik açıdan farklı bir yapılanma içerir. Bu anlamda bölümümüzdeki akademik yapılanma 5 uzmanlık alanı çevresinde toplanmıştır: uygulamalı/klinik psikoloji, psikolojik sorunların ve anormal duygu, düşünce ve davranışların incelenmesi, değerlendirilmesi ve müdahale programları uygulanması ile ilgilenirken, sosyal psikoloji insanların etkileşim biçimleri ve sosyal ilişkilerin birey üzerindeki etkisine odaklanır. Duygu, düşünce ve davranışların ardındaki temel süreçlere odaklanan deneysel psikoloji ile birlikte insanların doğumdan ölüme kadar gelişimsel değişimlerini inceleyen gelişim psikolojisi ve son olarak tüm bu süreç ve ilgili faktörlerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili psikometri.  

Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün amacı lisans ve lisansüstü programları ile temel amacı, düzeye göre genel ve alana özel psikoloji bilgisi ve bilimsel düşünme becerisi ile donanmış, edindiği birikimi yaygınlaştırma, sorgulama ve üretme becerilerine sahip bireyler yetiştirmektir. Psikoloji biliminin bütün alt alanlarında, çağdaş psikoloji bilgisini etik değerler çerçevesinde yetkinlikle uygulayabilen, kazandıkları becerileri hizmete dönüştürebilen, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilincine sahip mezunlar vermeyi hedeflemekteyiz.

Psikoloji bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora programların %30 İngilizce dilinde eğitim verilmektedir. Bu nedenle, lisans programında 1 yıl İngilizce dilinde hazırlık programını başarı ile tamamlama zorunluluğu söz konusudur. Birinci sınıftaki psikoloji bilimine giriş ile birlikte bu bilim dalı ile yakından ilişkili diğer bilim dallarında alınan temel niteliğindeki zorunlu derslerin ardından öğrencilerimiz, ikinci sınıftan itibaren psikoloji bilim dalındaki alt alanlara yönelik kuramsal ve uygulamalı bilgiler içeren zorunlu ve seçmeli derslere çeşitlenen bir eğitim programını tamamlar. Ders geçme sistemleri ile eğitim-öğretim yapılır ve ayrıca bağıl not geçme sistemi uygulanır.

Öte yandan, lisansüstü eğitim programlarında hazırlık sınıfı uygulaması yoktur. Lisansüstü programlarda bilimsel araştırma yöntemi ve istatistik ile ilgili derslerin yanında kabul edilen modüle göre öğrenciler, o alana özel seçmeli dersler alır. Başarılı olan öğrencilerimiz ise yüksek lisans veya doktora tezlerine yönelirler. Lisansüstü eğitim programlarının sonunda belirli koşulları sağlayan öğrencilere eğitim aldıkları alanda lisansüstü eğitim yaptıklarına dair Alan Yönelim Belgesi verilmektedir. Programlara katılma koşulları ve dersler ile ilgili ayrıntılı bilgiye diğer bölüm internet sayfalarından veya ana sayfada yer alan ders bilgi paketinden ulaşabilirsiniz.

Psikoloji Bölümü mezunları sağlık, eğitim, sanayi ve endüstri kuruluşları, sosyal hizmet kurumları, araştırma merkezleri gibi pek çok farklı alanda kamu ve özel sektörde çalışabilmektedir. Birçok kurumda lisans mezunu olduklarında psikolog, yüksek lisans mezunu olduklarında uzman psikolog ve doktora programını tamamladıklarında ise psikolog doktor olarak çeşitli pozisyonlarda göre almaktadır. 

 

Bölüm Tarihçesi

2009 yılında Prof. Dr. Abbas Türnüklü’nün bölüm başkanı olması ile akademik hayata geçen Dokuz Eylül Psikoloji Bölümü, öğretim üyesi sayısının artması ile birlikte lisans, yüksek lisans ve doktora programı eğitimlerine devam etmektedir. Bugün itibarıyla bölümümüzde 3 profesör, 3 doçent, 4 yardımcı doçent olmak üzere 10 öğretim üyesi ve yirmi araştırma görevlisi ile hizmet vermeye devam etmektedir.

 

Bölümün Misyonu
 
Bilimsel bilginin ışığında, etik değerlere bağlı olarak psikolojinin temel alanları ve psikoloji ile ilişkili diğer disiplinler hakkında yeterli alt yapıya sahip, hem İngilizce hem Türkçe olarak psikolojideki güncel alan yazını takip edebilen, bilimsel araştırma ve yayın yapabilme yetisine sahip psikologlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Bölümün Vizyonu 
 
Gelecek on yıl içerisinde, lisans ve lisans üstü seviyede, ulusal ve uluslararası düzeyde etik değerlere sahip mezunları olan, lisansüstü düzeyde sunduğu eğitimle ve yürütülen bilimsel araştırmalarla modern psikolojinin ilerlemesine katkıda bulunan bir bölüm haline gelmek hedeflenmektedir.