Doktora

Dokuz Eylül Psikoloji Bölümü bünyesinde açılan doktora programı, psikoloji alanında farklı alt alanlara özel, çok ve çeşitli sayıdaki seçmeli derslerin yer aldığı kapsamlı, akademik yeterliliklere sahip ve güncel gelişmeleri içinde barındıran bir programdır. Bu doktora programının temel amaçları ise şöyle sıralanabilir:

  1. Psikolojinin farklı alt alanlarından hem kuramsal hem de uygulamalı bilgi birikimine ve becerilerine sahip,
  2. Gerektiğinde yeni durum ve koşullara bilgi ve becerilerini uyarlayabilen,
  3. Ulusal/uluslar arası düzeyde bilgi ve bulguya ulaşma konusunda farklı araçları kullanarak özümseyebilecek,
  4. Alanındaki çeşitli konulara bilimsel araştırma yöntemlerini uyarlayarak tartışabilen ve özgün bilgi üretebilen,
  5. Ürettiği veya edindiği bilgi ve beceriyi etkin biçimde ilgili kişi ve gruplara aktarabilen,
  6. Mesleki sorumluluğunun farkında ve etik hassasiyete sahip doktoralı psikologlar yetiştirmektir.

2014-2015 akademik yılında YÖK tarafından onaylanan Psikoloji Doktora programımızın ders planı aşağıda verilmiştir.

DOKTORA MÜFREDATI

                                      I. Yarıyıl                                       
Kodu  Dersin Adı        Türü    Kredi  Alan
PSİ6001 Computer Aided Quantitative Methods in Psy. I* Zorunlu 3 Ortak
  Seçmeli Seçmeli 3  
  Seçmeli Seçmeli 3  
  Seçmeli Ders Listesi      
PSİ6003 İleri Klinik Değerlendirme Seçmeli 3 Klinik
PSİ6005 Psychopathology and Psychotherapy Application I * Seçmeli 3 Klinik
PSİ6007 Klinik Psikolojide Etik Uygulamalar Seçmeli 3 Klinik
PSİ6009 Duygular ve Psikopatoloji Seçmeli 3 Klinik
PSİ6011 Psikopatoloji ve Kültür Seçmeli 3 Klinik
PSİ6015 Intergroup Conflicts and Resolution* Seçmeli 3 Sosyal
PSİ6017 Psikolojide Bilgisayar Destekli Deney Düzenleme Seçmeli 3 Deneysel/Bilişsel
PSİ6019 Öğrenme: Davranışın Deneysel Analizi Seçmeli 3 Deneysel/Bilişsel
PSİ6021 Kültürel Psikoloji Seçmeli 3 Klinik/Sosyal
PSİ6035 Benlik ve Bellek Seçmeli 3 Sosyal
II. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı Türü Kredi Alan
PSİ6002 Computer Aided Quantitative Methods in Psychology II* Zorunlu 3 Ortak
  Seçmeli Seçmeli 3  
  Seçmeli Seçmeli 3  
  Seçmeli Ders Listesi      
PSİ6004 Contemporary Psychotherapy Approaches* Seçmeli 3 Klinik
PSİ6006 Psychopathology and Psychotherapy Application II* Seçmeli 3 Klinik
PSİ6008 Psikopatolojide Biyolojik Tedaviler Seçmeli 3 Klinik
PSİ6010 Sağlık Psikolojisinde Güncel Konular Seçmeli 3 Klinik
PSİ6012 Bilişsel İşlev Değerlendirmeleri Seçmeli 3 Klinik
PSİ6014 Anksiyete Bozuklukları ve Psikoterapi Uygulamaları Seçmeli 3 Klinik
PSİ6016 Aile içi Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları Seçmeli 3 Klinik/ Sosyal
PSİ6018 Attitude and Attitude Change* Seçmeli 3 Sosyal
PSİ6020 Sosyal Psikolojide Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 3 Sosyal
PSİ6022 Yapısal Eşitlik Modelleri Seçmeli 3 Sosyal/ Deneysel/Bilişsel
PSİ6024 Öğrenme ve Bilisin Evrimsel Temelleri Seçmeli 3 Deneysel/Bilişsel
PSİ6026 Fizyolojik Psikolojide İleri Çalışmalar Seçmeli 3 Deneysel/Bilişsel
PSİ6028 Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi Seçmeli 3 Klinik/ Sosyal
PSİ6030 Kişiler Arası Süreçler Seçmeli 3 Sosyal
PSİ6032 Psikolojide Uygulama, Araştırma ve Süpervizyon I Seçmeli 3 Ortak
III. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı Türü Kredi Alan
  Seçmeli Ders Seçmeli 3  
  Seçmeli Ders Seçmeli 3  
  Seçmeli Ders Listesi      
PSİ6023 Family and Couple Therapy * Seçmeli 3 Klinik
PSİ6025 Duygudurum Bozuklukları ve Psikoterapi Uygulamaları Seçmeli 3 Klinik
PSİ6027 Seminar in Industrial/ Organizational Psychology * Seçmeli 3 Sosyal
PSİ6029 Laboratuvar Teknikleri ve Enstrümentasyon Seçmeli 3 Deneysel/Bilişsel
PSİ6031 Tutumlar ve İknanın Psikolojisi Seçmeli 3 Sosyal
PSİ6033 Psikolojide Uygulama, Araştırma ve Süpervizyon II Seçmeli 3 Ortak
PSİ6098 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 3 Ortak
IV. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı Türü Kredi Alan
PSİ6099 Tez Zorunlu 30 Ortak
V. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı Türü Kredi Alan
PSİ6099 Tez Zorunlu 30 Ortak
VI. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı Türü Kredi Alan
PSİ6099 Tez Zorunlu 30 Ortak
VII. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı Türü Kredi Alan
PSİ6099 Tez Zorunlu 30 Ortak
VIII. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı Türü Kredi Alan
PSİ6099 Tez Zorunlu 30 Ortak

*Bu dersler İngilizce olarak verilecektir. 

*Programın eğitim dili %30 İngilizcedir.