Uygulamalı Psikoloji Laboratuvarı

UYGULAMALI PSİKOLOJİ LABORATUARI

Psikoloji bilimi, kuramsal bilginin yanı sıra güncel hayata önemli ölçüde yansımaları olan uygulamalı bir bilim alanıdır. Bu uygulama alanlarının başında da geleneksel alt alanlardan biri olan klinik psikoloji ile ilişkili psikolojik değerlendirme, psikolojik görüşme, psikolojik testler ve psikoterapi gelmektedir. Lisans ve yüksek lisans eğitimi sırasında öğrencilerimiz Gözlem ve Görüşme Teknikleri, Gözlem ve Görüşme Uygulamaları, Psikolojik Testler I ve II, Klinik Psikoloji Uygulamaları I ve II, Zeka ve Klinik Değerlendirme gibi kuramsal bilginin yanı sıra uygulama ağırlıklı dersler de almaktadır.

Çok yakında bölümümüz bünyesinde kurulacak olan Uygulamalı Psikoloji Laboratuarı, öncelikle bölümümüz öğrencilerinin, bu tür dersler kapsamında yapılacak gönüllü katılımcılarla yapılacak test uygulamaları, psikolojik görüşme ve psikoterapi uygulamaları için tasarlanmıştır. Bu uygulamalar öğretim elemanlarının kontrolünde yapılmakta ve gizlilik başta olmak üzere etik ilkelere azami özen gösterilmektedir. Bu sayede öğrencilerin, eğitimleri sırasında edindikleri kuramsal bilgiyi uygulamaya dökmekte, pratik yapmakta ve becerilerini pekiştirmeleri amaçlanmaktadır. Yetkin ve donanımlı şekilde yetişecek öğrencilerimizin mezun olduklarında da etik ilkeleri benimsemiş, gerekli bilgi ve beceriye sahip şekilde çalışmalarına katkıda bulunacağı umut edilmektedir. Ayrıca bu laboratuarda çeşitli düzeydeki araştırmacıların psikoloji alanındaki bilimsel çalışmalarını yapabilmeleri uygun ve özel bir ortam olarak da kullanılabilecektir.