Özel Öğrenci Statüsündekiler İçin Duyuru

 Ders kayıtları sürecinde uyulması gereken kurallar aşağıda listelenmiştir.

Öğrencinin intibak edildiği dönemden önceki her dönem için 30 AKTS'lik dersi başarılı şekilde vermiş olması gerekmektedir.

3. Sınıfa yerleşen öğrenciler için 120 AKTS, 4. Sınıfa yerleşen öğrenciler için 180 AKTS'lik geçmiş dönem dersleri başarılı durumda ise,

Kendi ders programlarındaki derslerden 30 AKTS'ye denk şekilde ders seçmeleri gerekmektedir.

Eğer öğrenci kendisine sunulan ders programındaki dersleri geldiği üniversitede almış ve başarmış ise bunun yerine daha önce almadığı alt sınıflardan denk AKTS'li Türkçe PSI kodlu dersi alabilir.

Eğer öğrencinin önceki dönemlerden başarılı olduğu AKTS kredi sayısı yukarıda belirtilen sınırların (3. sınıf 120-4. sınıf 180) altındaysa, bu kredi eksikliğini tamamlamak için kendi ders programındaki derslere ek olarak alt sınıflarda açılan ve daha önce almadığı (içeriği ve ismi farklı) derslerden alarak eksik kredisini tamamlayabilir.

Not : Öğrenciler alt sınıflardan alacakları PSI kodlu dersleri ancak kendi ders programları ile uyuştuğu durumda ve danışman onayı ile alabilirler.