Projeler

Devam Eden Projelerimiz

 

Müzakere ve Akran-Arabuluculuk Modelinin Üniversite Öğrenci Anlaşmazlıkları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

TÜBİTAK Proje No: 111K530

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ömür Neczan (Timurcanday) Özmen

Araştırmacılar: Prof. Dr. Nazim İrem, Prof. Dr. Abbas Türnüklü, Dr. Tarkan Kaçmaz

Uygulamalı Psikoloji Laboratuarı için Alt Yapı Projesi

BAP Proje No:

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Orçun Yorulmaz

Bağlanma Stillerine Bağlı Olarak Öztanımlayıcı Anıların İçeriksel Özelliklerinde Gözlenen Farklılaşmaların İncelenmesi

TÜBİTAK Proje No: 112K374

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. İnci Boyacıoğlu

Depresif Belirtilerde Görülen Değişimi Yordayan Bilişsel ve Üstbilişsel Faktörler: İki-Zaman Ölçümlü Bir İnceleme

TÜBİTAK Proje No: 112K375

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Adviye Esin Yılmaz

Dikkat Eğitimi Tekniğinin Ruminatif Düşünme Biçimi Üzerindeki Etkisi

BAP Proje No:

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Adviye Esin Yılmaz

 


Tamamlanmış Projelerimiz

 

Okul Temelli Çatışma Çözümü ve Akran Arabuluculuk Projesi

TÜBİTAK Proje No: 106K094

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Abbas Türnüklü

Araştırmacılar: Öğr. Gör. Dr. Tarkan Kaçmaz, Öğr. Gör. Dr. Selma Gürler, Yrd. Doç. Dr. Aydın Yaka, Uzm. Fulya Türk, Uzm. Alper Kalender, Uzm. Burçak Şevkin, Uzm. Feza Zengin

Otobiyografik Bellek Özellikleri Ölçeği Geliştirme Projesi

BAP Proje No: 2012.KB.SOS.010

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. İnci Boyacıoğlu

Batıl inançlar ve düşünce kontrolü: Obsesif-Kompulsif Bozukluk semptomlarındaki rollerinin incelenmesi

BAP Proje No: F-2011-18

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Orçun Yorulmaz

Müzakere (Problem Çözme) ve Arabuluculuk Eğitim Prpgramının, Lise Öğrenci Çatışmaları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

BAP Proje No: 2006.KB.EGT. 001

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Abbas Türnüklü

Araştırmacılar: Öğr. Gör. Dr. TARKAN KAÇMAZ, Öğr. Gör. Dr. EBRU İKİZ, Uzm.  DİLARA SÜNBÜL, Uzm. HATİCE ERGÜL