Öğretim Üyeleri


 

   Prof. Dr. Gülay DİRİK

   Bölüm Başkanı  
   Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı  

   E-mail: gulay.dirik@deu.edu.tr 
   Tel: (0232) 301 8746
   Akademik Özgeçmiş 

   

   

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Psikoloji), 1998
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Klinik Psikoloji), 2001
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Klinik Psikoloji), 2006

ODTÜ’de araştırma görevlisi olarak başladığı akademik hayatına 2006-2014 yıları arasında Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde devam etmiştir. 2014 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Çalışma konuları arasında fiziksel hastalıkları olan kişilerin psikolojik sıkıntıları, travma sonrası gelişim ve bilişsel-davranışçı psikoterapi yer almaktadır.

 


Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı


   Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ   

  

   E-mail: abbas.turnuklu@deu.edu.tr   
   Tel: (0232) 301 8637   
   Akademik Özgeçmiş: A_Turnuklu.pdf   

 

 

LisansEge Üniversitesi (Psikoloji),1992
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi (Psikometri), 1995
Doktora: Leicester Üniversitesi (Eğitim Psikolojisi), 1999

2009-2017 yılları arasında kurucu bölüm başkanı olarak görev yapmıştır. Araştırma alanı olarak, anlaşmazlık çözümü, müzakere, arabuluculuk, akran arabuluculuğu, barış eğitimi, şiddetsizlik eğitimi, kişiler arası ve gruplar arası anlaşmazlıklar, temas teorisi ve nitel araştırma yöntemleri sayılabilir.

 


   Prof. Dr. Orçun YORULMAZ  

   

   E-mail: orcun.yorulmaz@deu.edu.tr 
   Tel: (0232) 301 9415                 
   Akademik Özgeçmiş: 
OYorulmaz.pdf 

 

   

 

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Psikoloji), 1999
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Klinik Psikoloji), 2002
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Klinik Psikoloji), 2007

ODTÜ ve Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümlerinde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik yaşantısına 2013 yılından beri Dokuz Eylül Üniversitesi’nde devam etmektedir. 2017 yılında bölüm başkanı olarak görev almıştır. Çalışma konuları arasında obsesif-kompulsif spketrum bozuklukları, kaygı bozuklukları, bilişsel-davranışçı psikoterapi, kültür ve psikopatoloji gelmektedir.

 


   Doç. Dr. A. Esin YILMAZ SAMANCI

   E-mail: esin.yilmaz@deu.edu.tr   
   Tel: (0232) 301 8636   
   Web  : http://esinyilmaz.com/1.aspx    
   Akademik Özgeçmiş: EYılmaz.pdf    

 

 

 

Lisans: Hacettepe Üniversitesi (Psikoloji), 1998
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Klinik Psikoloji), 2002
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Klinik Psikoloji), 2007

Doktora tez çalışmaları sırasında, TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Bursu desteğiyle, bir yıl süreyle Manchester Üniversitesi Klinik Psikoloji  Bölümünde ziyaretçi araştırmacı olarak görev yapmıştır. Özellikle depresif bozukluklar ve kaygı bozuklukları olmak üzere, çeşitli  psikopatolojilerin gelişmesinde ve sürmesinde rol oynayan bilişsel ve üstbilişsel faktörleri inceleyenaraştırmalar yürütmektedir. Bilişsel- davranışçı terapi, şema terapi ve üstbilişsel terapi uygulamaları ile ilgilenmektedir.

 


Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı


   Doç. Dr. İnci BOYACIOĞLU

   Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı 

   E-mail: inci.boyacioglu@deu.edu.tr  
   Tel: (0232) 301 8638   
   Web  : http://inciboyacioglu.com/   
   Akademik Özgeçmiş: İBoyacioğlu.pdf   

 

 

 

Lisans: Koç Üniversitesi (Psikoloji), 2001

              Hacettepe Üniversitesi (Psikoloji), 2003
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Sosyal Psikoloji), 2006
Doktora:The University of Leeds (Psikoloji), 2011

Eğitimine üstün başarı bursu kazanarak Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde başlamış, yatay geçiş yaparak eğitimini Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans eğitiminin ardından, TÜBİTAK yurtdışı doktora burs programını kazanarak Leeds Üniversitesi’nde Doktora yapmıştır. Yüksek lisans ve doktora tez konusu olarak “otobiyografik bellek ve bağlanma” ilişkilerini incelemiş, bu araştırmalar aracılığı ile Prof. Dr. Nebi Sümer ve Prof. Dr. Martin Conway ile çalışma fırsatı bulmuştur. 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Benlik ve bellek ilişkisi çerçevesinde otobiyografik bellek süreçlerinde bireysel farklıları inceleyen araştırma ve projeler yürütmektedir. Bu çalışma konularına ek olarak, son dönemde, kadına yönelik psikolojik şiddet konusunda bir projenin yürütücülüğünü üstlenmiştir.

 

 

   Doç. Dr. Arzu ARAZ

   E-mail: a.araz@deu.edu.tr 
   Tel: (0232) 301 9434
   Akademik Özgeçmiş: AAraz.pdf 

 

Lisans: Ege Üniversitesi (Psikoloji), 1988
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi (Sosyal Psikoloji), 1991
Doktora: Ege Üniversitesi (Sosyal Psikoloji), 1998

Kişiler arası ilişkiler, yakın ilişkiler, aile dinamikleri ve sağlık davranışları çalışma alanlarından bazılarıdır.

 

 


   Doç. Dr. Serap AKFIRAT

 

   E-mail: serap.akfirat@deu.edu.tr  
   Tel: (0232) 301 8635
   Akademik Özgeçmiş

 

Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi (Psikoloji), 1997
Yüksek Lisans: Mersin Üniversitesi (Psikoloji), 2003
Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi (Psikoloji), 2008

Lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümünde; Yüksek Lisans eğitimini Mersin Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalında; Doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalında tamamlamıştır. Yüksek Lisans tezi Türkiye'de sosyal ve siyasi katılımcılığın psikolojik belirleyenleri; Doktora tezi ise Kuzey Kıbrıs'ta sosyal kimlik inşaları üzerinedir. Doktora çalışmaları kapsamında, 2005-2006 yıllarında, Prof. Dr. Steve Reicher'ın danışmanlığında, St. Andrews Universitesi Psikoloji Bölümünde ziyaretçi araştırmacı olarak görev yapmıştır. Temel çalışma alanları bireysel ve kolektif benlikler, gruplararası ve grup-içi ilişkilerdir.

 


Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı


   Dr. Öğr. Üyesi Derya Durusu EMEK SAVAŞ

   Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı  

   E-mail: derya.emek@deu.edu.tr 
   Tel: (0232) 301 8625
   Akademik Özgeçmiş
 

Lisans: Yakın Doğu Üniversitesi (Psikoloji), 2008
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi (Klinik Sinirbilimler), 2011
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi (Temel Sinirbilimler), 2014

2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Temel Sinirbilimler Doktora programını tamamlamıştır. Doktora eğitimi süresince ve sonrasındaki çalışmaları, farklı kognitif süreçler sırasında ve farklı klinik gruplarda olaya ilişkin beyin osilasyonları/potansiyellerinin incelenmesi üzerine odaklanmıştır. Kognitif elektrofizyoloji, nörogörüntüleme, nörokognitif bozukluklar, yaşlanma, nöropsikoloji, bilişsel egzersiz ve bilişsel rehabilitasyon çalışma alanlarıdır. Aralık 2014 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü akademik kadrosuna katılmıştır. Araştırmalarına Dokuz Eylül Üniversitesi Sinirbilim Anabilim Dalı’nda devam etmektedir.

 


  Dr. Öğr. Üyesi Ceren HIDIROĞLU ONGUN 

  E-mail: ceren.hidiroglu@deu.edu.tr   
  Tel: (0232) 301 8625
  Akademik Özgeçmiş

 

 

Lisans: Uludağ Üniversitesi (Psikoloji), 2004
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi (Klinik Sinirbilimler), 2009
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi (Temel Sinirbilimler), 2014

2004 yılında Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Kısa bir süre alanda çalıştıktan sonra lisansüstü eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi Sinirbilimler Anabilim Dalı, Klinik Sinirbilimler yüksek lisans programını 2009 yılında; Temel Sinirbilimler doktora programını ise 2014 yılında tamamlamıştır. Lisansüstü eğitimi süresince aynı anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmış olup; nörobiliş ve nörobilişsel işlevler, dürtüsellik, duygudurum bozuklukları ve endofenotip araştırmaları üzerine odaklanmıştır. Doktora eğitimi sırasında Tübitak burs desteği ile gittiği Kanada, Vancouver, British Columbia Üniversitesi Psikiyatri bölümünde konuk araştırmacı olarak  çalışmış, orada metakognisyon üzerine araştırmalara adım atmıştır. Nisan 2015’te ise Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü akademik kadrosuna katılmıştır.

 


Psikometri Anabilim Dalı


   Doç. Dr. Duygu GÜNGÖR CULHA

   Bölüm Başkan Yardımcısı

   E-mail: duygu.gungor@deu.edu.tr
   Tel: (0232) 301 9436
   Akademik Özgeçmiş: DGungor.pdf

 

Lisans: Ege Üniversitesi (Psikoloji), 2005
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi (Psikometri)
Doktora: Ege Üniversitesi (Psikometri), 2012

Lisans (Psikoloji) ve Doktora (Psikometri) eğitimini Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır. TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Bursu desteğiyle, on ay süreyle Tilburg Üniversitesi Metodoloji ve İstatistik Bölümünde doktora-sonrası araştırmacı olarak görev yapmıştır. Örtük değişken modelleri, örtük sınıf analizi, örtük Markov model ve ölçme eşdeğerliği konularıyla ilgilenmektedir.